Ja en helt onödig åtgärd som det tagit S + M och medlöpare 3 decennier att inse det fatala med….

DI via FB

 

Japp MEN en investering är en investering även om den resulterar i förluster.
Minns skrönan om “gubben” i min hemtrakt som åkte runt på sin 3-hjuling och sålde bullar för 4 öre styck MEN hade köpt från bagaren för 5 öre per styck…..
Frågan inföll naturligtvis:”MEN det kan du väl inte tjäna på?”
Svaret:
“Joodå det är mängden som gör det!”
PSS har den förda invandringen gjorts….
Modus operandi:
Förändra, a.k.a. förbättra, demografin så att andelen äldre/pensionärer blir lägre och om det inte händer utan den invandring som gjorts har varit kontra produktiv öka volymen så fixar det sig….
OCH om det efter decennier av pyramidspel inte fungerar angrip problemet på rätt, vilket borde gjorts från början, höj pensionsåldern….. då hade detta s.k. köttberg inte varit ett problem utan tagits bort genom ett drygt kavartals höjning av pensionsåldern årligen…. kanske 4 månader/år eller på 10 år dryga 3 års höjning eller drygt 300 000 pensionärer färre dvs andelen hade inte ökat… och hade man startat för enbart 2 decennier sedan hade vi haft typ 700 000 färre pensionärer bland inrikes födda dvs andelen pensionärer skulle varit typ
1 miljon i stället för 1.7 miljoner (inrikes födda) så andelen pensionärer hade då bland inrikes födda varit 6% i stället för 24% vi kanske t.o.m. hade kunnat nöja oss med hälften dvs en höjning med 1 år vart 5:e år 400 000 färre dvs andelen skulle sjunkit från 24% till 19% . .
OCH naturligtvis eftersom detta är och kommer så att förbli en nettokostnad hade vi kunnat ha mer pengar över till annat i stället för detta fördelningspolitiska jippo…

Reversera NU!

 

Källa

PRECIS!!
UNHCR behöver 65 miljarder för att ta hand om alla världens flyktingar, 65 miljoner, i läger i närområden
MV årsbudget är 65 miljarder
De som återvänder har språket, kulturen och viljan att bygga upp något eget i sina respektive hemländer
Många, enligt MSM, lever i utanförskap i Sverige
Årligen med dagens takt ökar årskostnaden per kohort med 15-30 miljarder persistent (livslångt)
Kostnaden netto för den hittills förda invandringen är 170–340 miljarder årligen….
Trots Sveriges stora andel av asylsökande så ökar antal flyktingar i världen
 
.
Att hjälpa människor att återvända skulle:
– hjälpa till att bygga upp de läder som verkligen behöver unga, friska och komptenta
– ger ett bättre liv till de som återvänder
– sparar hundratals miljarder i skattepengar som kan användas till vård, omsorg, pensioner osv
En riktig win–win situation….
De enda loosers som finns är de som lever gott på asylverksamheten i Sverige . . samt de som vill försämra läget i Sverige….
.
Reversera NU!

På förekommen anledning….

 

Facts

På förekommen anledning dvs höjningen av pensionsåldern.
.
I decennier har en invandring pågått med agendan, reasoning behind, att förbättra demografin dvs öka andelen barn och minska andelen äldre/pensionärer…. varför höjer man då efter de senaste 20 årens beviljande av UT?
Jo därför att utrikes födda kommer till hälften i ett helårsarbete efter 15 år… svårt att skaffa ett jobb efter 15 år i arbetslöshet….
Alltså adderas halva andelen i arbetsför ålder till äldre/pensionärer vilket gör att andelen pensionärer de facto blir så gott som dubbel jmf med inrikes födda…..
Är det då konstigt att man flyttar ribban med, 4 år a.k.a. 400 000 pensionärer
.
.
kan det bli mycket tydligare oaktat vad man skyller på….
vad som är bisarrt är att detta varit känt i decennier och trots det har man eldat på….
.

Annan vy på historien

Paragraf

 

“Först hann vi fira dagen till minne av flyktingkillen som för drygt två tusen år sedan föddes på ett tillfälligt boende och sedan försökte någon eliminera kommande härbärgen.”
Nja reasoning behind var att den s.k. flyktingkillens föräldrar tvingades att betala skatt i den kommun de kom ifrån…..
Utan statens/etablissemangets brandskattande av medborgarna hade denna resa aldrig behövt göras….

Varför inte vara r, ä och u?

Grupp 4 talar offentligt

 

“”En välfärdsstat kan inte expandera hur fort som helst”, säger Andersson till DN. Så är det. Att Socialdemokraterna inte insåg det för flera år sedan är en gåta. Men bättre sent än aldrig.”
Precis!
Att Moderaterna inte insåg det för flera år sedan är en gåta. (8 år).
Att Socialdemokraterna inte insåg det för ett decennium sedan sedan är en gåta.
.
Dessa två partier med sina stödhjul har beviljat på 20 år 1.7 miljoner UT som hela denna tid har varit för många på årsbasis och totalt minst 1.7 miljoner för många…..
.
till en ackumulerad årskostnad netto på 170–340 miljarder…..
plus kostnaderna för undanträngningarna….
plus de kostnader (a.k.a. lån) som t.ex. ett för lågt bostadsbyggande genererat……
.
Dessa partier kan inte ens skylla på SD rörande varför de agerat som de gjort….
eftersom SD kom in i riksdagen först 2006
MEN visst har SD varit en spik, ja en stor bult, att hänga rocken på…..
.
allt för massinvandringens sanslösa förstörande av ett bra land….
men otroligamöjligheter
Inte ens idag är det många som närmar sig en riktig lösning utan det som föreslås är ett laminärt flöde till ett totalt eroderat land….

Freud går igen

 

SVD

“Magdalena Andersson delar Bengt Westerbergs oro för Sverigedemokraterna. Inte minst för det samhälle hon menar att partiet vill skapa.
 
– Hat mot invandrare är bara början. Det är inte ett Sverige fritt från invandrare som är det slutgiltiga målet för Sverigedemokraterna.”
Den gode Freud inspirerar som vanligt S…
.
SD är inte ett hot mot demokratin eller mot svenskar utan mot de partier som med myter fösöker skapa allt annat än svenskar i landet.
SD är ett hot mot de som lever gott på asylverksamheten.
SD kan stoppa globaliseringen åtminstone i sverige
För den demografiska myten börjar raseras då ett tänkt framtida tillstånd efter en massinvandring skulle bli sänkt pensionsålder och höjda pensioner….
du har det beviljats 1.7 miljoner UT på 20 år och facit är:
sänkta pensioner, höjda avgifter samt höjd pensionsålder….
.
Kan något sägas tydligare…

Ännu några som vill gjuta olja på vågorna fast de säger tvärtom Freud jobbar som chefsstrateg med denna film….

 

projektet

Grupp 3 och 4 mobiliserar för att rädda vad som räddas kan…. verkligheten höll inte fartbegränsningen utan stampade på gasen i.st.f. bromsen…..
För många vet för mycket
eller
alltför många har kommit i kläm alltför hårt….
2 miljoner pensionärer
många sjuka
de som inte har så höga löner ock som inte bara kan kräva eller som i vissa fall sätta sin lön själva från skattemedel….
Finns säkerligen vissa som inte förstått läget dock hur många av dessa förstår bättre efter denna film?
OCH de mest utsatta vet redan så varför inte göra något i stället för att ÄEG vara reaktiv… måste vara att man vill visa folk en del av verkligheten inför valet 2018…..
.

En minskning eller ett stopp räcker inte….

Katerina magasin

 

“Sverige fortsatt planerar att ta emot många nyanlända och till och med ökar flyktingkvoten rejält under 2018, till 5 000 personer, från 3 400 under 2017 (högsta siffran sedan Balkankriget). ”
Sedan 20 år tillbaka har antalet beviljade UT årligen ökat från 35 000 till 150 000 dvs en exponentiell ökning på årligen 7.5%… väldigt konstigt att plötsligen nu upptäcker man att det inte fungerar. Statistik sedan 15 år tillbaka visar att endast hälften av en kohort kommer i ett helårsarbete efter 15 år. Naturligt mindre andel efter färre år… dvs utrikes föda har dubbla andelen de facto pensionärer och som lök på laxen har utrikes födda endast halva andelen barn dvs tvärt emot vad invandringen skulle bidra med… och i decennier har detta varit faktummm vilka stolpskott behöver decennier för att inse att det inte fungerar …
“Ett ansvarsfullt beteende vore att istället slå fast att Sverige behöver en rad radikala åtgärder för att få ordning på sina problem. Vi behöver ett helt nytt åtgärdsprogram för att styra upp en urspårad situation som ska se till befolkningens bästa (där både svenskar och invandrare berörs). Nyinvandringen borde minskas rejält, eller till och med stoppas tills skutan är på rätt köl. Skylten ”Sorry – we are closed” borde upp på svenska gränser från och med nu och kanske fem år framöver. ”
SORRY detta räcker inte vi behöver reversera i den takt som tillskottet pågått . . dvs 100 000+ årligen bakåt….
OCH
– de i utanförskap bör ju, efter alla klaganden som kommer från MSM et. al. , få det bättre i sina hemländer
– de kan språket och kulturen
– och respektive hemland behöver alla duktiga och dugliga för att bygga upp länder som befinner sig i kaos efter krigen….
a. bättre för de som har det hemskt i Sverige
b. bättre för Sverige rent kostnadsmässigt
c. bättre för de länder som drabbats av krigen
d . .- osv…
Den enda fördelen, de enda som det är bättre för är de som lever gott på asylindustrin dels de direkt aktiva dels alla krönikörer etc. som skriver och debatterar på avlönad tid kring detta av M och S gemensamt skapade kaos i landet….

Det behövs mer än prat eller skrift… det krävs agerande

Vitbok??

 

Bra krönika MEN för lite …
“Sverige behöver en vitbok. En vitbok för att reda ut vad som faktiskt hände. En vitbok om brunsmetningen av alla som beskylldes för brott mot värdegrunden. En vitbok om den nationella psykos som tilläts växa fram under ett decennium och orsakade de moderna häxprocesser som bränt människors liv och framtid till aska.

Värdegrunden är död och arvet måste skiftas. Det kommer att bli en lång och smärtsam process, och sanningarna som kommer att leta sig ut i ljuset kommer att utmana oss i vår självbild. Men det måste göras. Utan en vitbok som upprättar värdegrundens offer är risken stor att Sverige som nation aldrig kommer att kunna enas igen.”
Inte bara i ett decennium utan flera har det pågått i en så hög takt att samhället/medborgarna stressats….. håller helt med om att det varit en häxprocess
Värdegrunden måste skiftas och i akt och mening anse att en reversering är helt PK enligt den nya värdegrunden.
Varför skall ett stort utanförskap drabba alla de som inte lär sig språket, kommer i arbete et. al. hellre då att återvända till landet som inte är i krig längre och bygga upp det landet…..

bra för individerna, hemlandet samt Sverige och svenskar.

Varför inte inse faktum…

SVD

 

Trams . . minst hälften av de arbetsföra i en kohort kommer i arbete (efter 15 år) den andra hälften blr de facto pensionärer vilket medför att utrikes födda bara har dubbelt så stor andel pensionärer som inrikes födda dessutom har utrikes födda faktiskt halva andelen barn jmf med inrikes födda… detta har varit verkligheten i decennier . . vi har på 20 år beviljat 1.7 miljoner UT och demografin har bland utrikes födda alltid varit så här bra… hälften barn och dubbelt pensionärer i andelar för utrikes födda jmf med inrikes födda…
Det enda negativa med den förda politiken är att, per definition, demografin int börbättras… ej heller försämras den utan den förda invandringen är demografiskt en ren katastrof och inte ens den föreslagna höjningen av pensionsåldern räcker…
Kanske att reversera det senaste decenniets beviljande av UT (dryga miljonen) för ärligt i många fall borde utsattheten etc. vara borta nu då flera krig avslutats… senast sades från Syrien att man önskade att de som flytt nu återvänder för att bygga upp landet….
OCH bottom line om vi nu är så dåliga antingen beroende på oförmåga eller bara pga för många är lösningen ovan passande…