Värdegrund väl värd att dela.

En länk väl värd att dela

 

“Sverige behöver en vitbok. En vitbok för att reda ut vad som faktiskt hände. En vitbok om brunsmetningen av alla som beskylldes för brott mot värdegrunden. En vitbok om den nationella psykos som tilläts växa fram under ett decennium och orsakade de moderna häxprocesser som bränt människors liv och framtid till aska.”
.
Må så vara men att tänka på är att TTT (ThingsTakesTime) dvs att utvecklas från en tänkare i grupp 3 till grupp 1 tar tid, mycket längre tid, än den tid det tar att läsa facit (grupp 2) osv.
.
Förstår du?
.
“Värdegrunden är död och arvet måste skiftas. Det kommer att bli en lång och smärtsam process, och sanningarna som kommer att leta sig ut i ljuset kommer att utmana oss i vår självbild. Men det måste göras. Utan en vitbok som upprättar värdegrundens offer är risken stor att Sverige som nation aldrig kommer att kunna enas igen.”
.
MEN det som nu pågår att man i MSM och i partier och bland väljare tror att de styrande (etablissemanget generellt) skall kunna lösa de skapade problemen för ärligt talat mycket bättre att låta de i grupp 1 (och 0) att ange ny inriktning, inriktning, för hur vi i landet skall förhålla oss till tingens förhållanden och inte bara säga utan även göra enligt allas lika värde.
.
För ärligt har inte “brunsmetningen” tjänat vissas syften rent ut sagt rikligt?

Grupperna(grupp 0 tillagd för en tid sedan):
Grupp 0.
De realistiska visionärerna och inga drömmare.
Grupp 1.
Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
Grupp 2.
Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
Grupp 3.
Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent . . .

Grupp 4.
Då opinionssiffrorna och samhället rasar . . . . . då först blir det fart…….