Det är frågan

“Kanske är det landets största ödesfråga på sikt?”
.
Med politiker i grupp 3 så är svaret tyvärr givet…
. . ett tillnärmelsevst regeringsdugligt parti måste få påverka nu efter de 12 åren med flum på ytan och stål under partiet MP som orkestrerar etablissemangets megafoner MSM, tyckare, bloggare samt inte att förglömma regering och riksdag…..
någotsom sprids som mässling men snabbare, bredare samt så PK att en promille vore illa nog….