Jag borde ha satt stopp medan jag regerade…

Jag borde ha satt stopp medan jag regerade…

 

Ja som jag skrivit sedan något år så skulle S ha tagit tag i saken direkt hösten 2014….
MEN GP var ju statsminister fram till 2006 och då beviljades typ 50-60 000 UT årligen också…. varför tod man inte tag i saken redan då?
De i arbetsför ålder som beviljades UT 2002 är endast till hälften i helårsarbeten… och S hade fyra år på sig att göra skillnad..
GP har helt rätt MEN kritiken blir svidande och landar på vår f.d. statsminister i mångt och mycket…
MEN S kanske hade och har en agenda bara att nu söker man ett nytt sätt att föra oss bakom ljuset?