AB driver ett dubbelt budskap…

Att först ha rubriken:

“Straffa alla som inte sköter sig på nätet _ Aftonbladet.pdf” o

och sedan ändra till

“Facebook behöver bli public space-certifierat Debattören:”

Senternsen “Vi kan göra internet till en trygg plats – utan att tumma på yttrandefriheten” finns fortfarande kvar …

“Statliga aktörer får inte förledas att kompromissa bort demokratins öppenhet och yttrandefrihet i rädsla för näthat eller falska nyheter. Och de privata aktörer som skapat plattformarna måste ges incitament för att stå bakom yttrandefriheten. Samtidigt måste människor vara trygga även på de nya cybertorgen.”

artikeln behöver spridas……

kommer att röra upp damm vid publikation

 

Artikel nu