Vilken agenda driver NyTeknik? MP!

 

Läste NyTeknik och blev förvirrad dock kan det hjärtat är fullt talarmunnen eller pennan om.

Artikeln i NyTeknik

Gustav Ebenå

Enhetschef – Förnybar energi

 

I början av 2017 rapporterades prisras på solel i Indien. För första gången var då solkraft billigare än kol i landet. Även havsbaserad vindkraft har sjunkit kraftigt i pris.

– Sol och vind är billigast. Det blir mer och mer sant och gäller snart överallt och hela tiden, säger Gustav Ebenå.

Men trots prisraset menar han att elproduktion från förnybara energikällor ännu inte är lönsam i Europa, eftersom den konkurrerar med avskrivna fossildrivna anläggningar.

– De 40 år gamla kolkraftverken är redan betalda. Men om elpriset går upp till följd av högkonjunkturen kan det smälla till så att förnybar energi även blir lönsam.

– Sol och vind är billigast. Det blir mer och mer sant och gäller snart överallt och hela tiden, säger Gustav Ebenå.

De fakto med nuvarande priser kostar Nuclear 1/3 av Wind i LCC och detta är enbart anläggningskostnader… sedan kommer mera….

Men trots prisraset menar han att elproduktion från förnybara energikällor ännu inte är lönsam i Europa, eftersom den konkurrerar med avskrivna fossildrivna anläggningar.

Ävenså konkurrerar med Hydro som också sedan länge har en tillverkningskostnad på enstaka ören per kWh…

– De 40 år gamla kolkraftverken är redan betalda. Men om elpriset går upp till följd av högkonjunkturen kan det smälla till så att förnybar energi även blir lönsam.

I de flesta världar så behövs reglerkraft då det intermittenta inte levererar sas…

Sverige:

Hydro 0-16 eller realistiskt 2–14 …..

Nuclear 8 (OCH N.B. dessutom 3 GW avstängda på känsla och trakasserier)

Kraftvärme med koldioxidutsläpp, gas verk osv 2-3 GW

Wind 6 GW intermittent, medel 2 GW

Så vi har garanterat: 14+8+3…. ELLER 25 GW

En kall stilla vinterdag så krävs cirka 25 GW för att inte ransonera….eller användakolkraft från Tyskland….

Hur förnybar energis dåligt nyttjade reservkraft skall lösa lönsamheten övergår mina kunskaper att räkna på bottom line….

Så slutsatsen är att vi betalar 2-3 gånger elpriset för detta jippo med Wind dessutom ett antal till för reservkraft som måste byggas plus etnätutbyggnaden som, enligt bolagen, beror på den helt vansinniga byggnationen av Wind i Norrland som redan, via Hydro,  står för 1/3-1/2 elproduktionen i landet….. med 10-20% av behoven….

OSSÅ skall miljöfantasterna elektrifiera fordonsflottan osså vilket kräver 3×1.6 GW Nuclear….

– Vi har kapacitetsbrist i nätet i de fyra största städerna och i stora delar av Mälardalen. Där kan vi inte tillgodose önskemål om ökat effektuttag. Nätet räcker helt enkelt inte till och det tar tid att bygga ut och förstärka stamnätet, säger Niclas Damsgaard.

Då ska man väl bygga elproduktion nära dessa områden inte 100 mil bort S.I.C.

Finns många öar i Stockholms skärgård som skulle passa utmärkt för dessa 3×1.6 GW…

och inga kostnader för elnäten heller.

Hela artikeln är i total avsaknad av fakta och helt grundad på en PK känsla.

Att känna i stället för att läsa, tänka och ta till sig verkligheten kommer att kosta mycket för landet speciellt som basindustrin kommer att hasvårt att ta igen tappade marknader….