KJ är något på spåren…..

 

Bloggen

Om antalet asylsökande är oförändrat vad gör att inte 2016 150 000 och 2017 135 500 beviljade UT inte skulle fortsätta pss?
.
Förslag i framtiden som borde ha genomförts för decennier sedan är värre än gammal skåpmat rent kontraproduktiva…..
.
Innan trenden rörande alla hemska siffror vänder utan åtgärderna bara minskar derivatan lite granna ger ju bara vid handen att det kommer att ta en längre och plåpgsammare tid innan någon väljer lösningar som vänder trenderna.
.
Grupp 3 och grupp 4 styr fortfarande mycket av besluten såväl som debatten……. på 20 år har det beviljats 2 miljoner UT….. och denna stora insamling av problem tänker man sig lösa med det som borde ha tillämpats för decennier sedan….. menar den som var 20 år för 20 år sedan är 40 år nu…..MEN så länge man är i någon form PK i sina lösningar fungerar det inte…..
.
Betänk att pensionärer har till stor del inte ens 20 år kvar vilket en reversering i samma takt som inflödet skulle behöva göras….
.
och bifogar det hemska
incl:
, den otroliga ineffektiviteten som våra politiker idkar….. eller finns en “Hidden agenda”? Förmodligen…
.
 
Det finns 65 miljoner flyktingar i världen
OKK ökande
UNHCR äskar 65 miljarder årligen för att ta hand om enligt 1.
UNHCR har svårt att från alla länder i världen få ihop dessa medel
Sverige tar hand om 150 000 årligen till en ackumulerad kostnad, persistent, på 20-30 miljarder
De senaste 20 åren har det beviljats 2 miljoner UT
Ackumulerad kostnad, persistent, årligen på 200-300 miljarder
Slutsats:
Sverige skulle ensamt kunna hjälpa alla världens flyktingar i stället för 1%, ackumulerat.
Dessutom skulle alla pensioner kunna dubbleras med de 200miljarder som blir över
kan det sägas tydligare?
Varför kan en enda i landet propagera för att vi hjälper årligen någon promille som dessutom förhindras att bygga upp sina respektive länder…?
Svar: “What’s in it for me” Ett HVB-hem för ensamkommande får mer än 1 miljon kr/år/capita och genererar en vinst på minst 10% netto… mer än en anställd/capita.
Vad ska en fattig i glesbygden göra då inte staten direkt kan skicka bidrag/lön för sysslor inom vård och omsorg t.ex. utan att införa ytterligare brukare…?