AH 03

 

Kickstarter

Har kommenterat detta ett tag… och i sak tycker jag att man skall få fritt uttrycka sina åsikter…. även om det finns en bias åt något håll (typ preferenser)
 
𝑭ö𝒓 𝒅𝒆𝒕 𝒇ö𝒓𝒔𝒕𝒂 𝒗𝒊𝒍𝒍 𝒋𝒂𝒈 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔ö𝒌𝒂 𝒐𝒎 𝒅𝒆𝒏 ö𝒗𝒆𝒓𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒗 𝒎ä𝒏 𝒎𝒆𝒅 𝒖𝒓𝒔𝒑𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒊 𝑵𝒐𝒓𝒅𝒂𝒇𝒓𝒊𝒌𝒂, 𝑴𝒆𝒍𝒍𝒂𝒏ö𝒔𝒕𝒆𝒓𝒏 𝒐𝒄𝒉 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒂𝒔𝒊𝒆𝒏 𝒗𝒊𝒅 𝒔𝒆𝒙𝒖𝒂𝒍𝒃𝒓𝒐𝒕𝒕, 𝒔ä𝒓𝒔𝒌𝒊𝒍𝒕 𝒗𝒊𝒅 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒗å𝒍𝒅𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓, 𝒔𝒐𝒎 𝒕𝒊𝒅𝒊𝒈𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒔𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒔𝒂𝒕 𝒌𝒗𝒂𝒓𝒔𝒕å𝒓.
Ja den senaste undersökningen i domar 2012-2017 presenterades av JPJ hösten 2017:
 
𝑭ö𝒓 𝒅𝒆𝒕 𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 𝒗𝒊𝒍𝒍 𝒋𝒂𝒈 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒗𝒊𝒍𝒌𝒂 𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒓 𝒐𝒄𝒉 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒆𝒓 – 𝒗𝒊𝒍𝒌𝒆𝒏 𝒌𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓 – 𝒔𝒐𝒎 𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒌𝒍𝒂𝒈𝒂𝒅𝒆 𝒎ä𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒕𝒓𝒚𝒄𝒌 𝒇ö𝒓.
Kort det borde kunna besktivas som mångkultur…. för inte är ursprung annorlunda för icke kriminella väl?
 
𝑭ö𝒓 𝒅𝒆𝒕 𝒕𝒓𝒆𝒅𝒋𝒆 𝒗𝒊𝒍𝒍 𝒋𝒂𝒈 𝒈𝒆 𝒇ö𝒓𝒔𝒍𝒂𝒈 𝒑å å𝒕𝒈ä𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒐𝒄𝒉 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒆𝒓 𝒇ö𝒓 𝒂𝒕𝒕 𝒎𝒊𝒏𝒔𝒌𝒂 𝒔𝒆𝒙𝒖𝒂𝒍𝒃𝒓𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏 𝒊 𝑺𝒗𝒆𝒓𝒊𝒈𝒆.
Ja sådana åtgärder har väl implementerats i sekler i landet ända sedan vi hade någon typ av lag och ordning…
Tips: Följ svensk lag!
 
.

AH 03

Christer Bengtsson Ja eftersom utredningen, JPJ´s, har kopplingar till SD så kanske…. remarkabelt dock att upplägget i kickstarter är, del 1, väldigt lika JPJ´s…. ” kommer jag att utföra en statistisk analys av samtliga domar i gruppvåldtäktsmål under åren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017 med hänsyn till förövarens ålder och födelseland. ”
Remarkabelt dock också att uppläggen är så pass lika och det inte finns referens till de rön som JPJ presenterat…. say no more…..

AH 02

Christer Bengtsson Min kommentar försvann?? skriver igen.
JPJ har plockat fram offentlige domar, 4 000 st, under åren 2012-2017 från tingsrätter et. al. och sammanställt dessa på fritiden har inte läst att någon finansierat….
“Syftet är att ge en helhetsbild av härkomsten för dömda sexualbrottslingar i Sverige under
2012–2017 för att visa skillnader mellan landsgrupper, visa trender över tid samt bekräfta
om det många spontant tror om utlänningar och sexualbrottslighet verkligen stämmer. Jag
som genomfört undersökningen har ett Sverigedemokratiskt synsätt och gör inte anspråk på
att vara opartisk, däremot gör jag anspråk på att källdatan stämmer överens med verkligheten
och är statistiskt säkerställd”
MEN bearbetade data verkar FB ha svårt med….
så länken med 7bc i.st.f. XXX gör jobbet
jpj´s hemsida