AH 02

Christer Bengtsson Min kommentar försvann?? skriver igen.
JPJ har plockat fram offentlige domar, 4 000 st, under åren 2012-2017 från tingsrätter et. al. och sammanställt dessa på fritiden har inte läst att någon finansierat….
“Syftet är att ge en helhetsbild av härkomsten för dömda sexualbrottslingar i Sverige under
2012–2017 för att visa skillnader mellan landsgrupper, visa trender över tid samt bekräfta
om det många spontant tror om utlänningar och sexualbrottslighet verkligen stämmer. Jag
som genomfört undersökningen har ett Sverigedemokratiskt synsätt och gör inte anspråk på
att vara opartisk, däremot gör jag anspråk på att källdatan stämmer överens med verkligheten
och är statistiskt säkerställd”
MEN bearbetade data verkar FB ha svårt med….
så länken med 7bc i.st.f. XXX gör jobbet
jpj´s hemsida