AH 03

Christer Bengtsson Ja eftersom utredningen, JPJ´s, har kopplingar till SD så kanske…. remarkabelt dock att upplägget i kickstarter är, del 1, väldigt lika JPJ´s…. ” kommer jag att utföra en statistisk analys av samtliga domar i gruppvåldtäktsmål under åren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017 med hänsyn till förövarens ålder och födelseland. ”
Remarkabelt dock också att uppläggen är så pass lika och det inte finns referens till de rön som JPJ presenterat…. say no more…..