Kickstarter-20180131_02

BTW…. re kickstarter

Planen

 

del 1: JPJ´s utredning dock bara rörande gruppvåldtäkter

JPJs utredning

del 2.  QUE hur göra och vad kommer man att få veta? N.B. om man gruppvåldtar kanske det man i förstone har i tankarna inte är normer…. vilka värderingar man har kanske inte är så svårt att räkna ut?

del 3. Låt RPC införa åtgärder och skippa att ha strategier som gör skillnad först flera år framåt…..

Förra kickstarter

Kickstarter 20180131_01

 

 

BTW lite länkar…
.
“För det första vill jag undersöka om den överrepresentation av män med ursprung i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien vid sexualbrott, särskilt vid gruppvåldtäkter, som tidigare forskning visat kvarstår.”
Stats från 2 000 visar på en stark över representation redan då . . MEN hur relevant är detta jämfört med nästan 20 år färskare statistik
I  vetenskaplig kontext är del 1 i kickstarter gamska eller samma lika som i JPJ´s rapport . . hur nu fakta från 4 000 domar skulle kunna vara olika… beats me!
del 2 i kickstarter
MEN om man läser uppdraget noga gäller det enbart de som definieras som “gruppvåldtäkter” finns detta begrepp i vår juridik?
Våldtäkt och kultur – En kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2012-2017 kommer jag att utföra en statistisk analys av samtliga domar i gruppvåldtäktsmål under åren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017
“För det andra vill jag analysera vilka värderingar och normer – vilken kultur – som de anklagade männen ger uttryck för.”
eftersom det kan röra sig om 10 000 GM, från dessa 4 000 domar,  blir det svårt att på kort tid göra denna analys….. och hur göra t.o.m. ser inte hur detta skall genomföras heller ja vetenskapligt alltså….. MEN om det bara gäller en delmängd dvs
 särskilt vid gruppvåldtäkter
blir det mindre data att hantera…..
“För det tredje vill jag ge förslag på åtgärder och strategier för att minska sexualbrotten i Sverige.”
Ja brott förekommer bevisligen 4 000 domar 2012-2017 visar detta…. och för att kunna minska så kan man ju antingen bara, som tidigare, tillämpa GSG-principen eller grunda på fakta från 2 dock strategier ger ju effekt först på flera års sikt… däremot åtgärder, om de genomförs, ger ju effekt direkt…..
.
Kort del 1 redan utförd då BRÅ inte gjort detta men JPJ privat utfört…
Om denna rapport används som referens är ju jobbet redan gjort… och ska man göra jobbet riktigt vetenskapligt skall man inte ens använda de domar som JPJ länkar till utan tillfråga varje domstol om domar….
ELLER så anses JPJ´s rapport tillförlitlig och då är del 1 redan klar…. S.I.C.
del 2 kräver gissningsvis år av studier rörande kultur et. al. under åratal… eller det kanske redan finns? Sedan blir ju problemet vilken kultur som skall användas i sammanställningen? För på indivitnivå i 10 000 fall blir det svettigt att hinna på ett halvår….
del 3 har inte redan vårt etablissemang redan addresserat detta under decennier…… och borde inte då allt annat redan ha prövats utom det icke PK?
OCH kommer då åtgärder som “gör jobbet” att införas…. taktiken såväl som strategin blir då enkel…
“Fortsätt så här!”
OCH tillagt efter att det blir ett byte av RPC… varför inte låta denna person vidta lämpliga åtgärder…. strategier är ju i framtiden så inte mycket värda idag…. kanske att del 3 är rent av “Back seat driving” dvs helt irrelevant….
incl från FB
BTW lite länkar…
kickstarter och upplägg/plan
länkar till vad som hittills gjorts i privat regi
.
Del 1 i Kickstarter
“För det första vill jag undersöka om den överrepresentation av män med ursprung i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien vid sexualbrott, särskilt vid gruppvåldtäkter, som tidigare forskning visat kvarstår.”
och
“Våldtäkt och kultur. En kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2012-2017”
.
I sann vetenskaplig kontext är del 1 i kickstarter samma lika som i JPJ´s rapport . . hur nu fakta från 4 000 domar skulle kunna vara olika… beats me! MEN om det bara gäller en delmängd av alla sexualbrott blir det mindre data “gruppvåldtäkter”
del 2 i kickstarter
“För det andra vill jag analysera vilka värderingar och normer – vilken kultur – som de anklagade männen ger uttryck för.”
eftersom det kan röra sig om 10 000 GM blir det svårt att på kort tid göra denna analys… eller är det bara delmängen “gruppvåldtäkter” som skall analyseras ….. och hur göra t.o.m. ser inte hur detta skall genomföras heller ja vetenskapligt alltså…..
“För det tredje vill jag ge förslag på åtgärder och strategier för att minska sexualbrotten i Sverige.”
Ja brott förekommer bevisligen 4 000 domar 2012-2017 visar detta…. och för att kunna minska så kan man ju antingen bara, som tidigare, tillämpa GSG-principen eller grunda på fakta från 2 dock strategier ger ju effekt först på flera års sikt… däremot åtgärder, om de genomförs, ger ju effekt direkt…..
MEN återigen om det bara rör sig om åtgärder för de brott som säges vara i fokus kanske det blir lättare att ha ett fåtal åtgärder?
.
Kort del 1 redan utförd då BRÅ inte gjort detta mar JPJ privat utfört…
Om denna rapport används som referens är ju jobbet redan gjort… och ska man göra jobbet riktigt vetenskapligt skall man inte ens använda de domar som JPJ länkar till utan tillfråga varje domstol om domar….
ELLER så anses JPJ´s rapport tillförlitlig och då är del 1 redan klar…. S.I.C.
del 2 kräver år av studier rörande kultur et. al. under åratal… eller det kanske redan finns? Sedan blir ju problemet vilken kultur som skall användas i sammanställningen? För på indivitnivå i 10 000 fall blir det svettigt att hinna på ett halvår…. återigen delmängden gör det tydligare, begränsar problematiken.
del 3 har inte vårt etablissemang redan addresserat detta under decennier…… och borde inte då allt annat prövats utom det icke PK?
OCH kommer då åtgärder som “gör jobbet” att införas…. taktiken såväl som strategin blir då enkel…
“Fortsätt så här!”
OCH bifogar länk till lite fylligare kommentarer…
bjornwiklund.wordpress.com/2018/01/31/kickstarter-20180131_01/