Den ohållbara situationen

Mantrat att dagens situation är ohållbar dvs vi har tagit emot för många.

Varje grundskoleutbildad utan bias eller en egen, gruppens, agenda som håller med om detta tycker man skall minska invandringen…..

MEN om situationen redan är ohållbar är en minskning av volymer fortfarande bara att låtsas att en metod förbättrar läget . ohållbart är ohållbart….

För att skapa en hållbar situation behöver tingens förhållande reverseras….

Kan det vara så svårt?

Eller har alltför många det alltför bra tack vare detta självspelande piano…

Facts

 

Advertisements