Mycket bra genomgång av agendan.

via Ett mycket speciellt projekt

“Här planerar man för ett omvälvande socialt experiment och besvärar sig inte ens med att resonera om möjliga konflikter och svårigheter.”
. GSG principen fungerar bra, ja är faktiskt en av de sanbbaste och bästa lösningarna initialt, MEN efter en tid (ni känner igen detta) blir det den absolut sämsta lösningen…… Freudiansk slip där “efter en tid” pekar på något annat än att det då skall vara “fixat”

Advertisements