De kumulativa effekternas magi på gott och ont

Att göra något från år till år som att spara 15 000 kr/år genom att inte röka sparar inte pengar så märkbart däremot så blir naturligtvis andra saker eftersatta.

PSS så kostar ett bilvande av UT årligen in minsknaing av andra saker i statens och kommunernas verksamheter. I princip är allt kostnader som tas från andra saker, andras saker, pensioner inte minst, vård och omsorg osv… ävenså tillkommer skatteökningar kanske inte på löner enbart utan på olika punktskatter….

OCH den persistenta nettokostnaden för ett beviljat UT är mellan 4–8 miljoner livslångt…

If we do the math on the 4 miljon scenario we have ackumulated a yearly persistent net cost of 270 billions yearly

If om the other hand which is more likely we end up with more than 500 billions yearly….

Someone is paying . . . why not be effekive

Varför inte vara effektiva… UNHCR med eventuella tillkortakommanden klarar dock att få 65 miljoner att överleva på 65 miljarder…. 10% av Sveriges åtaganden för ackumulerat dryga 3% av världens flyktingar… vår godhet kostar alltså 300 gånger mer per flykting….. talar för sig självt…..

Varför inte flytta MV med sin personal et. al. till flyktingläger i stället och ta hand om människor på plats?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s