Löften till pensionärer sviks… . . varför skulle andra löften vara obrytbara?

 

GP och AT levererar på väg mot sanningen

Naturligtvis dock fortfarande lite förskönat för de kumulativa effekterna kan inte hanteras genom annat än en återvandring till läder, hemländer, där krig inte längre råder…

 

 

 

Av statistiken vet vi dessvärre att varannan utrikes född är utan jobb efter åtta år i Sverige.

Japp och det tar 15 tills endast hälften av en kohort kommer i ett helårsarbete dvs ännu värre

OCH

Med ”jobb” menas inte nödvändigtvis varken heltid, fast anställning eller ett arbete utan statliga subventioner. Verkligheten är med andra ord ännu värre än vad statistiken ger sken av.

De facto kommer endast hälften någonsin i ett sådant här arbete… har många arbeten är inte en nettokostnad för samhället?

Ett alternativ, om man inte vill knyta etableringsbidrag till sysselsättning, är att erbjuda lån i stället för bidrag, vilka ska betalas tillbaka till staten inom ett visst antal år. Under dessa år kan individen befrias från skatt så att den kan spara ihop till en bas att stå på. På så sätt skulle välfärden kanske kunna hållas relativt intakt trots den stora inströmningen av nya människor.

OCH hur skall de som inte har medel/inkomster betala?

Kan inte beskattas ej heller fråntas egendom som inte finns…

 Men verkligheten hann ikapp makthavarna 2015 och den kommer att springa ikapp dem igen.

Nja läget blev så akut att man tog en genväg ut ur problemet fortfarande så skrämmer siffrorna lik mycket MEN man gömmer sig bakom ett mnskat asylsökande MEN anhöriga kommer ju i stället och alltid har någon anknytning verkar det som….

Verligheten är lika bisarr MEN man har mha olika medel gömt undan den äeg

2006 86436
2007 86095
2008 90021
2009 98644
2010 91458
2011 93134
2012 111090
2013 116587
2014 110610
2015 109235
2016 150535
2017 135459
Summa 1279304

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s