Den svenska översättningen.

FN på svenska

MÅL 1: Samla och använd exakt och disaggregerad data som grund för bevisbaserad Politik

MÅL 2: Minimera skadliga drivrutiner och strukturella faktorer som tvingar människor att lämna sitt ursprungsland

MÅL 3: Ge noggrann och snabb information i alla faser av migrationen

MÅL   4: Se till att alla invandrare har bevis på juridisk identitet och tillräcklig dokumentation

MÅL  5: Förbättra tillgänglighet och flexibilitet i vägar för regelbunden migrering

MÅL 6: Underlättar rättvis och etisk rekrytering och skyddsåtgärder som säkerställer anständigt arbete

 

MÅL 7: Adressera och minska sårbarheter vid migrering

 

MÅL 8: Spara liv och skapa samordnade internationella insatser för missade invandrare

 

MÅL 9: Stärka det transnationella svaret på smuggling av migranter

 

MÅL 10: Förhindra, bekämpa och utrota handel med personer i samband med internationell migration

 

MÅL 11: Hantera gränser på ett integrerat, säkert och samordnat sätt

 

MÅL 12: Stärka säkerheten och förutsägbarheten i migrationsprocedurer för lämplig screening, bedömning och hänvisning

 

MÅL 13: Använd immigrationsfängelse endast som ett mått på sista utväg och arbeta mot alternativ

 

MÅL 14: Förbättra konsulärt skydd, hjälp och samarbete under hela migrationscykeln

 

MÅL 15: Tillhandahålla tillgång till grundläggande tjänster för migranter

 

MÅL 16: Stöd migranter och samhällen för att uppnå full integration och social sammanhållning

 

MÅL 17: Eliminera alla former av diskriminering och främja bevisbaserad offentlig diskurs för att forma uppfattningar om migration

 

MÅL 18: Investera i kompetensutveckling och underlätta ömsesidigt erkännande av färdigheter, kvalifikationer och kompetenser

 

MÅL 19: Skapa förutsättningar för migranter och diasporor att fullt ut bidra till en hållbar utveckling i alla länder:

 

MÅL 20: Främja snabbare, säkrare och billigare överföring av överföringar och främja ekonomisk integration av invandrare

 

MÅL 21: Samarbeta för att underlätta säker och värdig återvändande och återtagande samt en hållbar återintegrering

 

MÅL 22: Fastställa mekanismer för bärbarhet av sociala trygghetsrättigheter och intjänade förmåner

 

MÅL 23: Stärka internationellt samarbete och globala partnerskap för säker, ordnad och regelbunden migration