Hur svårt kan det vara 2?

Not “All In” any more just “half way in”

” Sveriges energisystem består redan i dag av en mix av klimatneutrala energikällor såsom vattenkraft, kraftvärme (främst biobränsle), kärnkraft samt vindkraft, vågkraft och solkraft. ”

och om kraftvärme/värme inte är neutralt då?…

För neutralt är väl inte utan utsläpp utan medelvärde över en tid som i vissa fall är ganska lång?

 • Vi köper sopor från europa och eldar. Innehåller papper och andra saker från skog som är neutrala sett på 50 års sikt. Dessutom innehåller dessa sopor säkerligen sådant som kommer från fossila källor dvs inte ens på lång sikt neutralt.
 • Vi köper flis från skövlingen av regnskog i Amazonas vilket i princip är irreversibelt dvs vi talar hundratals år…neutralt?
 • Vi använder andra biobränslen torv et. al. som har en omloppstid på 100-tals år dvs totalt ointressant för klimatet….

Dessa artiklar om klimathot och alarm osv talar oftast om ett decennium dvs även de s.k. “neutrala” utsläppen ovan  av koldioxid tar för lång tid att minska….

dessutom har detta skett för att dölja övergången från kärnkraft till dessa källor.

—————-

Den mix man i artikeln förordar är i verkligheten en magi, ett trolleritrick, för att blanda bort korten…..

Antal att vi klumpar ihop detta sammelsurium av “neutralt” till en enda s.k. förnybar källa:

 vind.

Vind är en intermittent källa dvs ibland levererar den noll och intet till nätet och ibland levererar den hela den installerade effekten till nätet.

– för att vind skall leverera måste andra källor minska produktionen av el

– – ifall produktionen från vind, a.k.a. effekten är för stor måste vind leverera mindre än denna källa kan.

Dessutom har vi i landet vattenkraft, hydro, som  behöver användas som reglerkraft…

Ska vi ha reservkraft som levererar vad som behövs så är tesen, som jag bl.a. drivit att vi skall ha ett system som kan hantera all effekt/energi från vind (et. al.) och ävenså reservkraften då. En annan aspekt är ju att vi bara behöver installera reservkraft för att täcka effektbehoven. Rimligare och billigare att ha ett lastberoende system men som naturligtvis då minskar nyttjandet av vind….. dvs dyrare el från vind…

 • Total elproduktion 160 TWh
  • medeleffekt 18 GW
  • maxeffekt, laststyrt, typ 26 GW
 • Hydro medeleffekt 8 GW, 70 TWh
  • maxeffekt 16 GW
 • I exemplet vind 90 TWh
  • medeleffekt typ 10 GW
  • MEN kräver 34 GW installerad vind @30% nyttjande
 • reservkraft
  • effektbalans 10 GW (eller kanske 11–12)
  • ett nät som balanserar vindel 34 GW

Scenario 1 (sneak):

 1. Hydro 0–16 GW/8 GWmedel
 2. Vind 0–10 GW intermittent
 3. Reservkraft  10 GW

Ger effektbalans i alla lägen plus energibalans med en reservkraft som nyttjas till 70% medan då vind nyttjas till maximala 30%

Bottom line nyttjande av reservkraft = 100 – nyttjande vind (%)

Kostnad reservkraft 11.2 GW installerat typ max 95% nyttjande 10.6 GW kvar…. och effektbalansen gör att reservkraften alltid måste täcka om vind inte levererar

Kostnader vind 15 miljoner/MW för 34 GW 510 miljarder….

kostnader reservkraft 100 miljarder/1.6 GW: 700 miljarder…

MEN vänta nu reservkraften levererar i 40+år medan vind levererar i 20-år alltså kostar för två resor sas

alltså kostar vind 1 020 miljarder plus reservkraften 700 miljarder…

BTW 70% nyttjande av reservkraften förlänger livslängden och driftskostnaden på 5-10% för reservkraften sjunker per år sas.

VIND i sneakvariant (endast upp till minimal last) kostar incl reservkraft av nuclear 140%  mer jmf med att köra reservkraften fullt….

Att ha, vilket är förbjudet, kol som reservkraft är naturligtvis billigare . .

Att installera mer vind går naturligtvis men då kommer pga att minimieffekt är precis 10 GW nyttjandet även för vind att sjunka och vi kommer att minska nytjandet på hydro o/e reservkraft också… dvs högre priser…

I ett läge där vi adderat 5 GW till för elektrifiering eller gasifiering av fordonsflottan blir ekvationen densamma bara att reservkraften såväl som vind måste ökas med dessa 5 GW..

Dock kommer minimun effekt fortfarande att ligga på 10 GW dvs nyttjandet av vind minskar och nyttjandet av reservkraften ökar…

..

Hur svårt kan det vara att inse att intermittent kraft är synnerligen dyr även t.o.m. med kol som reservkraft…..?

Koldioxidproblemet löst! Tips 6.

Tips 6: Låt kolet ligga kvar i jorden och elda gen IV med vårt kärnkraftsavfall från dagens kärnkraftverk

“Egentligen skulle Tyskland nu behöva CCS-teknik som gör kolkraften utsläppsfri, men denna teknik är långt ifrån utvecklad. Energibolaget Vattenfall har dragit sig ur CCS-projekten för att de är, åtminstone för tillfället, är politiskt ogenomförbara.”

MEN kära nån då…. om nu koldioxid är så farligt måste väl denna lagring vara precis så säker som lagringen av dagens kärnkraftsavfall och rimligtvis måste denna koldioxid för all framtid inte bara 1000 år som gen IV kärnkraft

eller dagens avfall som vi inte blir av med om vi inte omvandlar dagens avfall till elektricitet som tar 100 000 år att lagra utan denna koldioxid skall ligga för evigt nere i jorden….

MEN vänta nu om vi:

1. Inte plockar upp kol utan låter det ligga kvar så är det redan på plats…. problem solved

2. Tyvärr har vi då inte el osv men då kan vi ju bygga gen IV som bränner det långlivade avfallet och bara har avfall som behöver lagras i 1 000 år….

Dagens lager av avfall räcker i 10 000 år typ . . så endast 1/10 av dagens avfall behöver läggas i ladorna om 9 000 år… dvs mindre bergrum osv…

YES! Vad var det jag sa???

A report that will stop the wind totally

” The wind energy industry and the Government base all their calculations on turbines enjoying a lifespan of 20 to 25 years.”

Ja de flesta kalkyler jag sett ligger på 25 år… och 36% nyttjande.

“The report concludes that a wind turbine will typically generate more than twice as much electricity in its first year than when it is 15 years old.”

Ooopsch så då halveras nyttjandet vilket inte syns i de kalkyler jag läst.

” the “load factor” — the efficiency rating of a turbine based on the percentage of electricity it actually produces compared with its theoretical maximum — is reduced from 24 per cent in the first 12 months of operation to just 11 per cent after 15 years.”

Halveringen syns ju här också MEN att ha ett nyttjande på endast 24% initialt verkar rent av helt osannolikt då vindkraften i Sverige med de subventioner den har här bygger på, för att gå ihop, ett nyttjande på 36% i 25 år….

“In addition, larger wind farms have systematically worse performance than smaller wind farms.”

Betz law in play….

“British turbines have got bigger and wind farms have got bigger and they are creating turbulence which puts more stress on them.”

Betz again?

OSSÅ kommer ord och inga visor

“This study confirms suspicions that decades of generous subsidies to the wind industry have failed to encourage the innovation needed to make the sector competitive.

“Bluntly, wind turbines onshore and offshore still cost too much and wear out far too quickly to offer the developing world a realistic alternative to coal.”

Footprint . .

Solenergi… < 100 kWh/m2/år intermittent…

Vindkraft— < 100 kWh/m2/år intermittent…

Bara BPF men ganska OK

Kärnkraft— 100 000 kWh/m2/år 24/7 planerat…

Vattenkraft— 10-100 kWh/m2/år 24/7 planerat…

Överslag men ytmässigt är kärnkraft 1 000 gånger mindre…

Tomtpriser 1 000 kr/m2

Markpris skog < 10 kr//m2

vind/sol/vattenkraft kostar

 • LCC mark(tomtpris) 50 öre/kWh
 • LCC mark(skogspris) 0.5 öre/kWh

OKK BTW kärnkraft kostar areamässigt 1 000 gånger mindre                               dvs kärnkraft kan anläggas i princip var som helst nära samhällen och som Ågesta ge värme för många…

spillvärmen från  nuvarande Forsmark, 50 TWh brutto, skulle räcka till säkerligen 1 miljon villor……

footprint 4 000 villatomter….

några m2/villa typ en cykelparkeringaplats

Att mäta där det gynnar agendan eller där det behövs? Tips 5

Ska vi acceptera ett 3 gånger högre elpris och ej ännu undersökta hälsorisker kopplade till vind?

TIPS 5:: NEJ vi ska inte acceptera ett 3 gånger högre elpris och ej heller ännu ICKE undersökta hälsorisker kopplade till vind! kanske delat i tipsen 5a och 5b?

Tittade på en samling videos från vetenskapligt håll som belyste kärnkraften och kärnenergin på ett brett sätt samtidigt så populärt att många bör förstå det hela. Och utvecklingen gick fort från första bomben 1945 till första kärnkraftverket i Sverige 1954 inte illa för ett litet land utan varken genustänk eller normkritik.

SAINT Radiation Science

Nu är dessa videos information som tar udden av de mesta sckräckscenarioerna som etablissemanget vill presentera för att kontrollera vanligt folk.

Antal dödade av globalt kärnkraft, ej kärnvapen, är några hundra i historien…. under samma tid har ett antal hundra miljoner dött av rökning (5 000×1 000×60=300miljoner)

Skulle etablissemanget tillåta att det global dör 6 miljoner årligen av kärnkraft? NOPE! MEN av rökning eller för den delen alkohol… jajamensan!!!

Bara i sverige har det sedan vi fick kärnkraft 1954 dött 300 000 av rökning…. skulle vi tolererat detta för kärnkraft NOPE… avpassiv rökning har det i sverige under denna tid dött 40 000 . . skulle ens dessa tal godkännas NOPE! Hur många liv har räddats genom ett otroligt bra elsystem i landet . . hundratusentals minst…..

OSSÅ kommer outbildade, oftast, populister och lobbyister och dra igång vindvansinnet…. det började med subventioner och har så fortsatt med ökningar…

För 20 år sedan fanns knappt vindkraft annat än som väderkvarnar och effekten på de som fanns var 0,5 MW… nu är de som installeras över 3 MW . någon som inte tror att de gamla verken raskt blir olönsamma?

Kalkyler för modern kärnkraft bygger på 40 års drift trots att vi redan flera verk som levererar trots 40 år….

Kalkyler för modern vindkraft görs på 25 år trots att inte ett enda, visa isf exempel på motsatsen, ens passerat 20 år…. lönsamt? Nej inte om inte vindkraften får typ 25öre/kWh subvention för den el de levererat…… OCH detta är ungefär den kostnadsökning som tillkommer om man använder vind i.st.f. kärnkraft… sedan behövs ju för vind en reservkraft också… (nu räknar man med att på marginalen så skall de 16 GW som vattenkraften kan bidra med räcker för att helt ersätta all vår kärnkraft… jo pyttsan redan nu har vi cirka 3 GW el producerad, bränns, med fossila bränslen flis från när och fjärran (som vi köper ), sopor från när och fjärran (som vi köper ) samt råolja i Karlshamn(?)… och detta berr på dryga 1 GW borta via Barsebäck samt ett antal stängda reaktorer eller på G att stängas…. vi har haft 11 GW som mest och nu är det 8 i kontrollrummet…. 3 GW där ja… osså gör den intermittental kraften att ingen muddring behöver göras i Norrlandsälvarna den intermittenta regleringen spolar bort eventuellt skräp….

Dessutom kräven vindkraften samma nivå på reservkraft som vindkraften har….. nyttjande för vind är cirka 33% . . dock är kostnaden för vind redan den utan subventioner 1,5–2 gånger kärnkraft (LCC/kWh)

Osså reservkraften där vi ser i

Reglering med Kärnkraft. Hans Henriksson, Vattenfall, R&D Projects

att kärnkraften ihop med hydro är riktigt briljant…..

MEN om nu redan utan reservkraften elpriset är 1,5–2 gånger högre så borde ju an installerad effekt vind balanseras av en installerad effekt kärnkraft dvs kostnad

2,5–3 gånger högre….

Nåväl eftersom statten på el är dryga 50% kommer skatten att öka 3 gånger och bli minst

100 miljarder mer netto till staten…

vad staten behöver 300 miljarder netto persistent till är en sorglig historia som inte orsakat elhaveriet utan ett annat haveri

Osså har vi då detta med den utmärkta vetenskapliga undersökningen av hur den osynliga och ohörbara strålningen från bränslet i kärnkraftverken bbildas och skadar osv… N.B. det kanske 200 som dött pga av olyckor globalt i kärnkraftverk Japan, USA samt Ukraina (sovjet). (Naturkatastrof och dåligt säkerhetstänk, USA??, fel hantering där man hoppade över den automatiska styrningen)

PSS undersöks det som inte främst hörs från vindkrafteverken

ELLER??

Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter

Läst gärna hela MEN det bästa är:

Är dBA ett lämpligt mått på vindkraftsbuller? Lågfrekvent buller är mer störande än buller utan påtagliga lågfrekventa komponenter, vid samma A-vägda ljudnivå (dBA).
Därför har dBA ifrågasatts som indikator på upplevd ljudnivå och störning av buller
(se till exempel Bengtsson, Per sson Waye, & Kjellberg, 2004; Hellman & Zwicker, 1987;  Kuwano, Namba, & Miura, 1989).
Det finns alltså argument för att ersätta dBA till förmån för andra mått, till exempel Zwickers hörstyrka (ISO, 1975), som bättre korrelerar med hur ljud upplevs (Nilsson, 2007; Nilsson, Andéhn, & Lesna, 2008).
Detta gäller dock inte särskilt för vindkraftsbuller, utan för de flesta bullerkällor i vår omgivning, till exempel vägtrafik och fläktbuller, som genererar lika mycket eller mer lågfrekvent ljud.
Vinsten med en övergång från A-vägd ljudnivå till alternativa mått skall dock ställas mot de kostnader det skulle innebära att ändra nuvarande system för beräkningar och riktvärden av samhällsbuller.
En kompromiss kan vara att som komplement till A-vägda ljudnivåer ocksåmäta eller beräkna C-vägda ljudnivåer. Skillnaden mellan C- och A-vägd ljudnivå kan
användas som en grov indikator på hur lågfrekvent ett ljud är
(Hassall, 1998; Lundquist, Holmberg, & Landström, 2000).
I situationer där det finns misstankar om påtagliga lågfrekvenskomponenter bör man därför överväga att också mäta eller beräkna C-vägdljudnivå .

PRECIS! att mäta allt buller under det hörbara, kostar 10 000 kr typ…. ska inte göras…. Freudianskt så det förslår….

MÄT SPL så får vi svaren…..

Att minska utsläppen och se perspektiven från vänsterns agerande…

Finn fem rätt….

Tittade på 5 video´s och summeringen att 18 000 driftsår med kärnkraft och tre stora haverier orsakt några 100 dödsfall totalt.

N.B. bara i sverige dör 5 000 personer årligen av rökning och 5 000 personer årligen av alkoholrelaterade skador.

I Afrika dör miljoner årligen pga att man eldar skräp över öppen eld innomhus…..

Dessutom visas i dessa videos att koldioxutsläppen från elenergiförsörjningen minskat genom kärnkraften . . det som fattas är en elektrifiering av fordonsflottan…. vilket i ett nafs halverar våra utsläpp….

Vi behöver om fordonsflottan skall elektrifieras plus att vi skall kunna ha vår välfärd cirka 15 GW kärnkraft….

Under de dryga 60 år som vi haft kärnkraft i landet har alltså
300 000 dött pga rökning
och
300 000 dött av alkoholrelaterade skador….

Kanske dags avv avveckla både MP och C samt alla partier som å det bestämdaste strävar att reversera ett bra samhälle….

3 GW eller mer än 10% av vår el kommer numer från fossilt (flis, sopor och tjockolja)
Reflektera över att vi fortfarande har nästan 10 GW kärnkraft….
och trots dessa två fakta går vi på knäna….

osså har vi tagit på oss en persistent nettoskuld för annat på 300 miljarder årligen…..

Osså publiceras detta:

Åsa Mobergs bok “Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten”.

Videos:

En mycket bra krönika om tingens förhållande

EVA-LISA DEZMIN, Katerina Magazin

 

perspektivförskjutning används för att vilseleda…..
Freudianskt används för att säga ett men mena typ tvärtom
Båda begreppen ovan används
exvis brottsoffer och gärningsman byter plats
sedan finns ju också osynliggörande
exvis ifall en grupp är utsatt och en är grupp som det är synd om kan man från etablissemangets sida helt ignorera detta….

 

Mitt svar till noterna nedan är att det gäller att hålla vanligt folk i schack med piskor och morötter med mot mot existensen praktiskt taget.
“1. Varför är vapenamnestin plötsligt så viktig, samtidigt som illegala vapen okontrollerat flödar in i landet? De kriminella bryr sig ju inte om någon amnesti, så vem förlorar på att lämna in vapen som de egentligen inte får ha?”

 “2. Varför minskas polisens resurser och befogenheter, samtidigt som våldet mot medborgarna ökar (granatattacker, sprängningar, skottlossningar, fler våldtäkter, gruppvåldtäkter, rån, etc)? Och varför tycks svaret på detta vara att folk får stanna inomhus i den mån det går, eller att ordningsmakten ska grilla korv med buset i hopp om att få dessa på bättre tankar? Vilka vinner på att polisen tappar kontrollen?”

“3. Varför åläggs inte migranterna några skyldigheter att göra rätt för sig när vi redan nu kan se vad en kravlös flyktinginvandring innebär ekonomiskt? Vilka gynnas av det här?”    “4. Varför ska vi ta in ännu fler olönsamma människor, när sjukvården och skolorna redan går på knäna och vårdköerna och bostadsköerna växer? Och varför ska sjukvård och tandvård vara gratis endast för den som illegalt uppehåller sig i landet och aldrig betalat någon skatt, medan den som betalat skatt debiteras fullt pris?”                                     “5. Varför tillåts den som sökt skydd i Sverige att återvända hem på semester? Är man så trygg i landet man flytt ifrån, kan man väl stanna där och bostaden man fick när man gick före i bostadskön, får istället gå till någon som studerar, eller varför inte till en fattigpensionär.”                                                                                                                                    “6. Varför bestraffas inte den som farit med oriktiga uppgifter kring sin ålder eller sin identitet? Att ljuga för myndigheter är faktiskt brottsligt. Åtminstone för oss som redan bor här och betalar skatt. Varför är lagen inte lika för alla?”        7. Varför utvisas inte grovt kriminella invandrare när de suttit av sitt straff? Vad ska de bidra med när de kommer ut, menar man? Med stor sannolikhet är deras enda insatser i samhället när de friges, mer kriminalitet som drabbar oskyldiga. Och varför ska man gulla med återvändande jihadister, samtidigt som man lägger tid på att gå efter någon individ som skrivit av sig sin frustration på nätet, bara för att denne använde några illa valda ord eller dåliga formuleringar?
8. Varför tvingas medborgarna och svensk lag att anpassa sig till folk som kommer hit? Varför är våra traditioner och vår kultur så förnärmande att man inte kan acceptera den, om man nu valt att komma hit? Vilka är förlorarna här? Och vad är baktanken med detta?
9. Varför undertecknar Sverige FN:s flyktingavtal när vi redan har stora problem med just migrationen? Det är kanske inte så konstigt om folk börjar undra vilken agendan egentligen är.
10. Varför riktas resurser och varför ägnas så mycket tid åt att smutskasta de som uppmärksammar ovanstående punkter, istället för att ta tag i problemen och orättvisorna? För om problemen inte finns, hade det jag radat upp endast varit vanföreställningar i mitt eget huvud. Det i sin tur hade inneburit att jag varit helt ensam i min uppfattning, vilket jag inte är.”

Befolkningspyramiden tips 4

Tips 4.
Uppmuntra att det föds fler barn samt höj pensionsåldern om nödvändigt….
Om det stämmer vad Hans Rosling säger så kommer länder att långsiktigt landa i typ 2 barn per familj.
Tungt inlägg….
I pyramiden finns en topp som behöver/måste/skall försörjas….
på likande sätt behöver pyramidens botten, barnen, försörjas
Båda behöver vård och omsorg och utbildning osv….
Sedan finns grupper, i princip oaktat ålder, som behöver stöd i olika former.
Volymerna ifall vi bara räknar de tre stora grupperna blir:
Äldre, pensionärer
Barn
Verksamma skattebetalare
En “fin” pyramid har en botten med 200 000 och en livslängd på 100 år.
Och för att ha lika många tärande som närande kan man t.ex. ha barn till 21 år som tärande och äldre från 65 som tärande så blir det jämvikt…
Här ser vi lite granna av de olika befolkningspyramiderna…..
Visst är andelen barn och ungdomar lite lägre bland inrikes födda…. men inte så stor ändå… nästan så att 3 miljoner utrikes födda plus inrikes födda men en eller två utrikes födda föräldrar inte påverkat pyramiden i väsentlig omfattning…..
0–24 plus 65+ är för inrikes födda inte 50/50 i en bra pyramid utan 45/55 med en för stor del tärande andelen 0-24 borde vara 42% i en bra pyramid MEN är för inrikes födda 27% och för utrikes födda 33% dvs även här alldeles för lågt….
3 miljoner med utrikes bakgrund har inte gjort att den åldrande befolkningen blivit den minoritet som borde vara fallet…
och rörande utrikes födda är siffrorna riktigt illa
samma lika siffror för inrikes födda givetvis 27% fortfarande medan utrikes födda är blott 19%..
Sedan finns vissa grupper som är “bättre” inrikes födda, en liten grupp visserligen, men hiskeliga 67% i gruppen 0–24 år…..
Varför föds det så många barn bland utrikes födda som kommit till sverige?
MEN skillnaden i arbetsför ålder är andelsmässigt lite och det krävs inte så mycket tänkande för att inse att demografin inte förbättras av den förda invandringen där hälften aldrig kommer in i ett  helårsarbete som dock kan vara både subventionerat som deltid…
Gruppen inrikes födda är 16% eller 1.1 miljoner…
antag att det fötts 20 000 fler barn 2001-2015 dvs de som nu skulle vara 0-14 år…. blir
280 000 ytterligare dvs andelen 0-14 skulle då varit 19% med 40 000 fler födda årligen skulle siffran varit 22% OCH om vi gör samma ekvation på de 10 åren dessförinnan skulle denna grupp gått från 11% till 14%…. totalt alltså 36% för 0–24 jmf med 33% dvs den åldrande befolkningen är inte ett problem längre…..

Elförsörjning och kostnader…. tips 3

Tips 3:

Bygg kärnkraft vid Barsebäck, vid någon övergiven industritomt vid Norrlandskusten och vid ostkusten. Fördelat lika, på sikt,  15 GW 3×5 GW  typ ersätter de reaktorer som måste stängas och som har stängts sedan och incl. Barsebäck

Dvs drygt 10 GW som behöver ersättas väldigt snart.

elförbrukning i landet 160 TWh

därav vatten 64 TWh, medel effekt 8 GW

medeleffekt energimässigt 18 GW

max effekt som fordras 26 GW

max effekt hydro 16 GW

——-

fattas 10 GW effekt

fattas 96 TWh energi 

sedan har vi nu vind 17 TWh är intermittent varför vind inte bidrar till effekten alla gånger….
plus lite fossila saker flis, sopor samt tjockolja…. 2-3 GW 20 GWh

det fattas alltså 96 för att vara helt fossilfria…

om vi inte skall förlita oss på vind och annat behövs medeleffekten 11 GW (för de 96 TWh)

energimässigt behövs 96 TWh a.k.a. 11 GW medeleffekt. De 11 GW måste alltså byggas och då inte med vind, kol et. al. utan med kärnkraft 

11 GW kärnkraft gör jobbet…. 7×1.6GW (+ 1.6 GW reserv/export etc.) kostnad 800 miljarder livslängd 40år+ (blir12 GW medel med 0.95% nyttjande)

Alternativet vind med 33% nyttjande och leverans av 96 TWh behöver det byggas 3*11 GW (installerad vind) =33 GW (11 000 anläggningar)
 kostnad 15 miljoner/MW totalt 500 miljarder livslängd 20 år….                                    för 40 år kostar det då 1 000 miljarder PLUS reservkraften där ja för att balansera intermittensen….     och 10 GW baskraft/reglerkraft behövs för att balansera effekten vid toppar nu verkar det ju vara ganska flexibelt att lastvariera kärnkraft också förutom den flexibilitet som vattenkraften innebär.

slutsats för samma lika pengar som vind kostar kan vi försörja oss med kärnkraft och då slipper vi bygga vind i 40 år till en kostnad av 900 miljarder….. billigare alltså, vind är helt onödigt storskaligt…..

För effektbalansens skull behöver vi  10 GW i vilket fall så No big deal

Energimässigt har vi dock ifall vi bygger 96 TWh vind plus 96 TWh reserv        96 + 96 TWh tillgängligt och kan alltså exportera 99TWh årligen om det finns kunder alltså om inte sänks nyttjandet på antingen det ena eller det andra….

MEN lagra el från vind då det inte blåser då?

Batterier . . eller vätgas … eller

Batterier…. 8 GW i en månad…. 6 TWh, för 8 000 snurror

Tesla batteri 100 kWh alltså

60 000 000 batterier eller 7 500 batterier/snurra

kostnad 100 000 kr/batteri: 6 000 miljarder,

750 miljoner/snurra lagrar 750 MWh (1 månad medeleffekt)                                    1 miljon/snurra lagrar 1 MWh (1 timme medeleffekt)  

10 batterier/snurra… 1 MWh

eller bilbatteri 1 kWh/batteri 1 000 batterier/snurra

 nu kostar ett bilbatteri 1 000 kr/kWh….

Some big deal….

Problemet med en åldrande befolkning tips 2

Demografin t.o.m. 2016 11 år av invandring för att lösa problemet med en åldrande befolkning.

Ser väl bra ut?

Mission accomplished?

Njaa som synes så är andelen barn bara persistent något högre trots att vissa påstår att de till höger föder fler barn….. kan det vara så att demografin inte blir bättre än så här?

Kanske det men, men gruppen 65 år är typ 115 000 och gruppen 70 år är typ 100 000 dvs drygt en halv miljon.

Varje %-enhet av inrikes födda är  70 000 4%-enheter är då 300 000 . . eller en ökning i medel på cirka 30 000 årligen…. ett överslag säger att om vi höjt pensionsåldern med ett kvartal varje år hade vi haft samma demografi som 2005 dvs inget problem med “den åldrande befolkningen”… och rimligt är ju att anta att eftersom medellivslängden ökar så är den åldrande befolkningen generellt piggare…..

PROBLEM SOLVED!

Dessutom eftersom faktum är att endast hälften av utrikes födda kommer öht i helårsarbete, dock som helårsarbete räknas, ingår, såväl deltid som subventionerade jobb.

Så då ökar siffran, andelen,  för utrikes födda från 10% till hisnande 38%…. man behöver inte vara konspiratorisk för att inse att detta skapar en de facto andel äldre som är gigantisk…. och naturligtvis helt ohållbar… för alla inblandade

OCH heder åt S som iaf inser detta och jobbar för att höja pensionsåldern…..

klander dock till de 7 partier som i MP´s ledsagning eldat på denna demografiska förändring…..

 

 

tips 2.PNG

 

Slutsats:

Det är svårt att persistent skapa en invandring som överträffar, är bättre, än den existerande demografin…. i det korta perspektivet kan givetvis detta vara för handen t.ex. har vi sett sådana exempel när endast de som jobbar tillåts komma in i landet…. MEN precis som “vanligt folk”/”alla andra” vill även dessa ha familj och barn osv…..

Det svåra är nu att hitta en väg till en förbättrad demografi och TTT, ThingsTakesTime, så alla åtgärder, insticksjobb och 10, minst, andra namn, flyttar det alla i en grupp närmare 65+.