Folkutbytet

 1. En åldrande befolkning
  • det föds för få barn!
  • ska de som kommer till landet föda fler barn?
  • vad blir då resultatet?
  • ett nytt land i landet!
 2. varför inte bara låta människor stanna där de är då?
 3. Agedan är tydligen att andra skall ta över de värden som finns i landet trots att det finns otroliga naturtillgångar i många länder
  • bättre klimat
  • bättre jordmån
  • billigare arbetskraft