Elförsörjning och kostnader…. tips 3

Tips 3:

Bygg kärnkraft vid Barsebäck, vid någon övergiven industritomt vid Norrlandskusten och vid ostkusten. Fördelat lika, på sikt,  15 GW 3×5 GW  typ ersätter de reaktorer som måste stängas och som har stängts sedan och incl. Barsebäck

Dvs drygt 10 GW som behöver ersättas väldigt snart.

elförbrukning i landet 160 TWh

därav vatten 64 TWh, medel effekt 8 GW

medeleffekt energimässigt 18 GW

max effekt som fordras 26 GW

max effekt hydro 16 GW

——-

fattas 10 GW effekt

fattas 96 TWh energi 

sedan har vi nu vind 17 TWh är intermittent varför vind inte bidrar till effekten alla gånger….
plus lite fossila saker flis, sopor samt tjockolja…. 2-3 GW 20 GWh

det fattas alltså 96 för att vara helt fossilfria…

om vi inte skall förlita oss på vind och annat behövs medeleffekten 11 GW (för de 96 TWh)

energimässigt behövs 96 TWh a.k.a. 11 GW medeleffekt. De 11 GW måste alltså byggas och då inte med vind, kol et. al. utan med kärnkraft 

11 GW kärnkraft gör jobbet…. 7×1.6GW (+ 1.6 GW reserv/export etc.) kostnad 800 miljarder livslängd 40år+ (blir12 GW medel med 0.95% nyttjande)

Alternativet vind med 33% nyttjande och leverans av 96 TWh behöver det byggas 3*11 GW (installerad vind) =33 GW (11 000 anläggningar)
 kostnad 15 miljoner/MW totalt 500 miljarder livslängd 20 år….                                    för 40 år kostar det då 1 000 miljarder PLUS reservkraften där ja för att balansera intermittensen….     och 10 GW baskraft/reglerkraft behövs för att balansera effekten vid toppar nu verkar det ju vara ganska flexibelt att lastvariera kärnkraft också förutom den flexibilitet som vattenkraften innebär.

slutsats för samma lika pengar som vind kostar kan vi försörja oss med kärnkraft och då slipper vi bygga vind i 40 år till en kostnad av 900 miljarder….. billigare alltså, vind är helt onödigt storskaligt…..

För effektbalansens skull behöver vi  10 GW i vilket fall så No big deal

Energimässigt har vi dock ifall vi bygger 96 TWh vind plus 96 TWh reserv        96 + 96 TWh tillgängligt och kan alltså exportera 99TWh årligen om det finns kunder alltså om inte sänks nyttjandet på antingen det ena eller det andra….

MEN lagra el från vind då det inte blåser då?

Batterier . . eller vätgas … eller

Batterier…. 8 GW i en månad…. 6 TWh, för 8 000 snurror

Tesla batteri 100 kWh alltså

60 000 000 batterier eller 7 500 batterier/snurra

kostnad 100 000 kr/batteri: 6 000 miljarder,

750 miljoner/snurra lagrar 750 MWh (1 månad medeleffekt)                                    1 miljon/snurra lagrar 1 MWh (1 timme medeleffekt)  

10 batterier/snurra… 1 MWh

eller bilbatteri 1 kWh/batteri 1 000 batterier/snurra

 nu kostar ett bilbatteri 1 000 kr/kWh….

Some big deal….

Advertisements