Befolkningspyramiden tips 4

Tips 4.
Uppmuntra att det föds fler barn samt höj pensionsåldern om nödvändigt….
Om det stämmer vad Hans Rosling säger så kommer länder att långsiktigt landa i typ 2 barn per familj.
Tungt inlägg….
I pyramiden finns en topp som behöver/måste/skall försörjas….
på likande sätt behöver pyramidens botten, barnen, försörjas
Båda behöver vård och omsorg och utbildning osv….
Sedan finns grupper, i princip oaktat ålder, som behöver stöd i olika former.
Volymerna ifall vi bara räknar de tre stora grupperna blir:
Äldre, pensionärer
Barn
Verksamma skattebetalare
En “fin” pyramid har en botten med 200 000 och en livslängd på 100 år.
Och för att ha lika många tärande som närande kan man t.ex. ha barn till 21 år som tärande och äldre från 65 som tärande så blir det jämvikt…
Här ser vi lite granna av de olika befolkningspyramiderna…..
Visst är andelen barn och ungdomar lite lägre bland inrikes födda…. men inte så stor ändå… nästan så att 3 miljoner utrikes födda plus inrikes födda men en eller två utrikes födda föräldrar inte påverkat pyramiden i väsentlig omfattning…..
0–24 plus 65+ är för inrikes födda inte 50/50 i en bra pyramid utan 45/55 med en för stor del tärande andelen 0-24 borde vara 42% i en bra pyramid MEN är för inrikes födda 27% och för utrikes födda 33% dvs även här alldeles för lågt….
3 miljoner med utrikes bakgrund har inte gjort att den åldrande befolkningen blivit den minoritet som borde vara fallet…
och rörande utrikes födda är siffrorna riktigt illa
samma lika siffror för inrikes födda givetvis 27% fortfarande medan utrikes födda är blott 19%..
Sedan finns vissa grupper som är “bättre” inrikes födda, en liten grupp visserligen, men hiskeliga 67% i gruppen 0–24 år…..
Varför föds det så många barn bland utrikes födda som kommit till sverige?
MEN skillnaden i arbetsför ålder är andelsmässigt lite och det krävs inte så mycket tänkande för att inse att demografin inte förbättras av den förda invandringen där hälften aldrig kommer in i ett  helårsarbete som dock kan vara både subventionerat som deltid…
Gruppen inrikes födda är 16% eller 1.1 miljoner…
antag att det fötts 20 000 fler barn 2001-2015 dvs de som nu skulle vara 0-14 år…. blir
280 000 ytterligare dvs andelen 0-14 skulle då varit 19% med 40 000 fler födda årligen skulle siffran varit 22% OCH om vi gör samma ekvation på de 10 åren dessförinnan skulle denna grupp gått från 11% till 14%…. totalt alltså 36% för 0–24 jmf med 33% dvs den åldrande befolkningen är inte ett problem längre…..
Advertisements