Att minska utsläppen och se perspektiven från vänsterns agerande…

Finn fem rätt….

Tittade på 5 video´s och summeringen att 18 000 driftsår med kärnkraft och tre stora haverier orsakt några 100 dödsfall totalt.

N.B. bara i sverige dör 5 000 personer årligen av rökning och 5 000 personer årligen av alkoholrelaterade skador.

I Afrika dör miljoner årligen pga att man eldar skräp över öppen eld innomhus…..

Dessutom visas i dessa videos att koldioxutsläppen från elenergiförsörjningen minskat genom kärnkraften . . det som fattas är en elektrifiering av fordonsflottan…. vilket i ett nafs halverar våra utsläpp….

Vi behöver om fordonsflottan skall elektrifieras plus att vi skall kunna ha vår välfärd cirka 15 GW kärnkraft….

Under de dryga 60 år som vi haft kärnkraft i landet har alltså
300 000 dött pga rökning
och
300 000 dött av alkoholrelaterade skador….

Kanske dags avv avveckla både MP och C samt alla partier som å det bestämdaste strävar att reversera ett bra samhälle….

3 GW eller mer än 10% av vår el kommer numer från fossilt (flis, sopor och tjockolja)
Reflektera över att vi fortfarande har nästan 10 GW kärnkraft….
och trots dessa två fakta går vi på knäna….

osså har vi tagit på oss en persistent nettoskuld för annat på 300 miljarder årligen…..

Osså publiceras detta:

Åsa Mobergs bok “Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten”.

Videos: