Footprint . .

Solenergi… < 100 kWh/m2/år intermittent…

Vindkraft— < 100 kWh/m2/år intermittent…

Bara BPF men ganska OK

Kärnkraft— 100 000 kWh/m2/år 24/7 planerat…

Vattenkraft— 10-100 kWh/m2/år 24/7 planerat…

Överslag men ytmässigt är kärnkraft 1 000 gånger mindre…

Tomtpriser 1 000 kr/m2

Markpris skog < 10 kr//m2

vind/sol/vattenkraft kostar

  • LCC mark(tomtpris) 50 öre/kWh
  • LCC mark(skogspris) 0.5 öre/kWh

OKK BTW kärnkraft kostar areamässigt 1 000 gånger mindre                               dvs kärnkraft kan anläggas i princip var som helst nära samhällen och som Ågesta ge värme för många…

spillvärmen från  nuvarande Forsmark, 50 TWh brutto, skulle räcka till säkerligen 1 miljon villor……

footprint 4 000 villatomter….

några m2/villa typ en cykelparkeringaplats

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s