Hur svårt kan det vara 2?

Not “All In” any more just “half way in”

” Sveriges energisystem består redan i dag av en mix av klimatneutrala energikällor såsom vattenkraft, kraftvärme (främst biobränsle), kärnkraft samt vindkraft, vågkraft och solkraft. ”

och om kraftvärme/värme inte är neutralt då?…

För neutralt är väl inte utan utsläpp utan medelvärde över en tid som i vissa fall är ganska lång?

 • Vi köper sopor från europa och eldar. Innehåller papper och andra saker från skog som är neutrala sett på 50 års sikt. Dessutom innehåller dessa sopor säkerligen sådant som kommer från fossila källor dvs inte ens på lång sikt neutralt.
 • Vi köper flis från skövlingen av regnskog i Amazonas vilket i princip är irreversibelt dvs vi talar hundratals år…neutralt?
 • Vi använder andra biobränslen torv et. al. som har en omloppstid på 100-tals år dvs totalt ointressant för klimatet….

Dessa artiklar om klimathot och alarm osv talar oftast om ett decennium dvs även de s.k. “neutrala” utsläppen ovan  av koldioxid tar för lång tid att minska….

dessutom har detta skett för att dölja övergången från kärnkraft till dessa källor.

—————-

Den mix man i artikeln förordar är i verkligheten en magi, ett trolleritrick, för att blanda bort korten…..

Antal att vi klumpar ihop detta sammelsurium av “neutralt” till en enda s.k. förnybar källa:

 vind.

Vind är en intermittent källa dvs ibland levererar den noll och intet till nätet och ibland levererar den hela den installerade effekten till nätet.

– för att vind skall leverera måste andra källor minska produktionen av el

– – ifall produktionen från vind, a.k.a. effekten är för stor måste vind leverera mindre än denna källa kan.

Dessutom har vi i landet vattenkraft, hydro, som  behöver användas som reglerkraft…

Ska vi ha reservkraft som levererar vad som behövs så är tesen, som jag bl.a. drivit att vi skall ha ett system som kan hantera all effekt/energi från vind (et. al.) och ävenså reservkraften då. En annan aspekt är ju att vi bara behöver installera reservkraft för att täcka effektbehoven. Rimligare och billigare att ha ett lastberoende system men som naturligtvis då minskar nyttjandet av vind….. dvs dyrare el från vind…

 • Total elproduktion 160 TWh
  • medeleffekt 18 GW
  • maxeffekt, laststyrt, typ 26 GW
 • Hydro medeleffekt 8 GW, 70 TWh
  • maxeffekt 16 GW
 • I exemplet vind 90 TWh
  • medeleffekt typ 10 GW
  • MEN kräver 34 GW installerad vind @30% nyttjande
 • reservkraft
  • effektbalans 10 GW (eller kanske 11–12)
  • ett nät som balanserar vindel 34 GW

Scenario 1 (sneak):

 1. Hydro 0–16 GW/8 GWmedel
 2. Vind 0–10 GW intermittent
 3. Reservkraft  10 GW

Ger effektbalans i alla lägen plus energibalans med en reservkraft som nyttjas till 70% medan då vind nyttjas till maximala 30%

Bottom line nyttjande av reservkraft = 100 – nyttjande vind (%)

Kostnad reservkraft 11.2 GW installerat typ max 95% nyttjande 10.6 GW kvar…. och effektbalansen gör att reservkraften alltid måste täcka om vind inte levererar

Kostnader vind 15 miljoner/MW för 34 GW 510 miljarder….

kostnader reservkraft 100 miljarder/1.6 GW: 700 miljarder…

MEN vänta nu reservkraften levererar i 40+år medan vind levererar i 20-år alltså kostar för två resor sas

alltså kostar vind 1 020 miljarder plus reservkraften 700 miljarder…

BTW 70% nyttjande av reservkraften förlänger livslängden och driftskostnaden på 5-10% för reservkraften sjunker per år sas.

VIND i sneakvariant (endast upp till minimal last) kostar incl reservkraft av nuclear 140%  mer jmf med att köra reservkraften fullt….

Att ha, vilket är förbjudet, kol som reservkraft är naturligtvis billigare . .

Att installera mer vind går naturligtvis men då kommer pga att minimieffekt är precis 10 GW nyttjandet även för vind att sjunka och vi kommer att minska nytjandet på hydro o/e reservkraft också… dvs högre priser…

I ett läge där vi adderat 5 GW till för elektrifiering eller gasifiering av fordonsflottan blir ekvationen densamma bara att reservkraften såväl som vind måste ökas med dessa 5 GW..

Dock kommer minimun effekt fortfarande att ligga på 10 GW dvs nyttjandet av vind minskar och nyttjandet av reservkraften ökar…

..

Hur svårt kan det vara att inse att intermittent kraft är synnerligen dyr även t.o.m. med kol som reservkraft…..?

Advertisements

2 thoughts on “Hur svårt kan det vara 2?

 1. Inger Almström

  Varför tillåts vi i norra Sverige vara koloni till EU vi ska ha all skit, tänk Markbygden. Varför ska pengar från Trafikverket, som skulle gå till alla vägars underhåll, nu användas för att bana väg för ännu en ny rövarfirma i Markbygden, nu kineser. Vanlig trafik får maka på sig, dessutom räkna själva.1101 vkv ska det bli. Varje vkv kräver 18 lastbilstransporter dit à minst 5 liter milen x mini 10 mil från Piteå Haraholmens hamn som kommunen bekostat för pengar som kunde gått till kommunala skyldigheter som vård och omsorg. Varje fackverkskran tar minst lika många transporter per kran och senast jag hörde kom kranen från Värtahamnen med utlands reg lastbilar så hur länge kan man elda med eldningsolja i fjärrvärmeverk med rening för dessa litrar som nu går rakt ut? Likaså undrar folk varför vakterna i Markbygden får vara beväpnade, vem har auktoriserat det? Varför talar inte vakterna svenska? Varför får inte jägare som arrenderar mark i området komma in? Varför byggs det i Natura 2000 området Roka viltvatten? Sist men inte minst, vem har bestämt att landsbygdsbor kan fråntas sin mark utan ersättning när som helst? När bestämdes det? Inger A. Föreningen Livskvalitet för Stöverberg som faktiskt vann mot vindkraften men står inför nya hot: Copperstone och en sorts Talvivaara gruva.

  Like

  1. varför vakterna i Markbygden får vara beväpnade, vem har auktoriserat det? Varför talar inte vakterna svenska? Varför får inte jägare som arrenderar mark i området komma in?

   Märkligt speciellt detta med beväpnade vakter på svensk mark måste finnas polistillstånd eller militär order bakom… för runt militära anläggningar finns ju beväpnade vakter… “Halt eller jag skjuter skarpt”..

   GE:s första etapp går under namnet Markbygden ETT. Projektet som genomförs under 2018 och 2019 innebär att 179 verk ska resas och driftsättas, vilket motsvarar en elproduktion på 2,5 Twh samt en installerad effekt på 650 MW samt. Projektet förväntas generera ca 500 årliga arbetstillfällen under 2018 och 2019 samt ett 50-tal permanenta arbetstillfällen från år 2020. Under samma tidsperiod bygger Enercon ett 70-tal verk.

   Installerat 3.6 MW/verk kannabiliserar på 1 -2 MW´s verk….
   jag gör kalkylen installerad effekt*8760(h/år)/en

   motsvarad

   elproduktion på 2,5 TWh (ej Twh)

   2.5TWh/(650 MW*8760) = 0.44 eller 44% nyttjande…
   medel i landet är typ 30% och all time high i landet är 34% ….
   just saying
   OKK 50 jobb…
   elkunderna betalar cirka 25 öre/kWh till vindbolaget och för 2.5 TWh blir det 625 miljoner årligen i subvention …
   eller 12 miljoner per anställd….

   just saying once more…

   Like

Comments are closed.