På förekommen anledning

Läste på Anthropocene och blev inte förvånad men än en gång förfärad.

Det som skrivs belyser vad som skett och som sker och vad som kommer att hända om vi inte löser de problem vi har på ett IPK (icke politiskt korrekt) sätt.

Det krävs förmodligen att befolkningens känsla för “facts NOT fiction” utvecklas från förskolenivå till högskolenivå.

Det går att ta fasta på så gott som vilket stycke i artikeln som helst och slutsatsen analysen landar på samma ställe. Snus är snus osv…
plockar ett citat


Om vi delar upp befolkningen i de närande och tärande krafterna.

finns dels en verklighet som belyser det hoax som etablissemanget lagt på oss att invandring är berikande och att det räddar våra pensioner och våra pensionärer
MEN varför blir då konsekvensen av decennier med denna strävan att:

  1. pensionerna eroderas vartefter
  2. pensionärer belastas med höjda avgifter
  3. våra pensionärer uppskattar inte den vård som de utlovats
  4. och som sista spik i kistan agerar våra politiker för att höja pensionsåldern

konsekvensen blir naturligtvis att hela agendan är Freudiansk man säger ett men konsekvensen blir en annan dock ofta självklar om man tänker efter.

Varje slutet system fungerar på ett visst sätt…. en extern påverkan på systemet skapar då obalans som utjämnas vartefter….
t.ex. att man fördelar från en grupp till en annan
från rika till fattiga, från vuxna till barn osv
MEN nu hamnar vi i det bisarra läget att etablissemanget inte enbart tar medel där det finns gott om utan även där detta agerande skapar stort lidande och som är grovt orättvist så fort man tittar på det hela.

Nåja två saker:

  • demografin mhtt sysselsättning dvs andelen närande
  • demografin mhtt ständig stress på systemet

Bifogar länk till demografin och speciellt förändringen under 11 år i närtid.
noterbart är:

  • andelen barn och unga är persistent trots 1 miljon i en enligt vad det sägs “en föryngring” och både i gruppen med inrikes påbrå sjunker andelen (inrikes 29-27%-enheter, utrikes 34-33%-enheter) inte någon markant påverkan)
  • även bland de i arbetsför ålder sjunker andelarna (inrikes 52-49, utrikes 57-56 allt %-enheter)
  • gruppen äldre ökar för inrikes med 4%-enheter medan utrikes ökar med 1%-enhet

dock är siffrorna otr0ligt persistenta det som dock kommer att hända dels genom naturligt åldrande dels genom att invandringen mer kommer att ha samma demografi som i landet i gemen….
OM vi då tar i beaktande att endast hälften av de med utrikes påbrå kommer i ett helårsarbete dock fortfanande såväl deltid som subventionerat så blir andelen äldre bland de med utrikes påbrå inte
10%-enheter utan 38%-enheter dvs nästan det dubbla mot de med inrikes påbrå…
(Jag brukar benämna fenomenet med begreppet de facto pensionärer dvs de som inte jobbar, inte söker job, trots att de borde sedan spelar de ju ingen roll på vilket konto detta dras nu tror jag dock att man ger garantipension dvs belaster pensionerna)
Inte underligt att pensionsåldern behöver höjas dock trist är ju att de som har ett arbete är de som fortsättningsvis kommer att behöva dra lasset…
så länge det finns att ta av javisst men sedan blir det som viklen perpetum som helst.. det fungerar inte på sikt..

Ja och som visas i länken rörande demografi så sker en ökad invandring
Har gjort graf på beviljade uppehållstillstånd sedan 1980 också och även om trenden är kvadratisk så är en ökning årligen av denna kohort (BUT) cirka 7% förutom att det har lite granna avklingat de senaste 2-3 årenoch i stället för att då försöka få “ordning på torpet” så strävar dagens regering till att öka volymen med vissa kända tricks… nu gäller det ju inte att ha öppna dörrar längre utan nu gäller det att riva en hel vägg…
länken