Bra MEN säger man A borde man rabbla hela alfabetet inte bara B

SVD Hans Bergström

 

Bra artikel pekar på de flesta “issues/problemen” osv med ett konsekvenstänk….
.
vad som nte riktigt här eller för den delen i något enda alster publicerat i de PK MSM…
är tidsaspekten
Sverige har på typ 100 år typ fyra generationer gått från ett land där det var ganska tufft och människor både slet och ibland dog i massor….
både pga misär såväl som brist på förebyggande åtgärder som vaccin etc.
.
De goda de PK vill naturligtvis förespråka argumentering som skapar win–win situationer som boostar både avsändar såväl som mottagar-länder….
MEN dream on folks….
..
There are no free meals… och människor är bland de mest adaptiva av alla arter
Det finns något som kallas “bottom line” dvs summan av de plus och minus man räknar…. intäkter vs kostnader i företag, lön vs hushållskodtnader etc. och de flesta vill ju ha sin privata bottom line pss att lönen räcker till nästa lön utan ansträngning…
kan ske genom:
  • stark försörjning via enbart bidrag
  • ett enkelt men dock, starkt, subventionerat jobb
  • ett jobb med dräglig lön
  • ett job med bra, mycket bra, lön
de två senaste fallen genererar ett netto till samhället som kallas skatt vilket är de medel som samhället samlar för att ta hand, stödja, de första två gruppern Naturligtvis finns i de två första grupperna vård omsorg osv men bottom line är att varje individ är närande eller tärande momentant, just nu, och på sikt LC utfall sas.
Även om alla inte styr på “gratis är gott” så styr de flesta iaf på “billigt och bra”
MEN detta “går ju inte ihop” så därför skapar samhället dimridåer eller rent otrevliga saker.
Dimridåer har de flesta sett rörande vissa av samhällets utgifter, invandring är berikande t.ex., invandringen ger 900 miljarder, Sandviken tjänar xxx miljoner på invandringen osv, ett annat modus operandi  är ATP där väldigt konstruktionen inte följde de förutsättningar man räknade med dvs låg inflatioln och hög tillväxt… verkligheten blev ju tvärtom…. och inflationen orederade fonderna såväl som småspararnas medel via fullt ränteavdrag för lån på fast egendom och en galopperande inflation… vilket folk i gemen inte fullo insåg eller ens insett nu…
Att skapa ett system som inte ser några begränsningar rörande volymerna ger vid handen att det genereras en persistent  nettoskuld på i medel 4–8 miljoner/captita…
Kostnaden för detta blir ju naturligtvis högre per capita up front dvs medel på 100.000-200.000 kr/år/capita där den högre siffran gäller initialt medan den lägre siffran gäller efter “en tid”… tyvärr med lågt, och sjunkande, inträde i de två närande grupperna blir kostnaderna stora… med 150.00 BUT årligen blir initialt ökningen av nettokostnaderna typ 30 miljarder årligen…. (N.B. nettokostnaden är numer 300 miljarder årligen)
Dvs det åtagande våra senaste 3-4 regeringar gjort har skapat en nettokostnad på gigantiska summor och våra politiker driver fortsättningsvis på detta…..
Konsekvensen för oss blir naturligtvis att fler och fler “får det sämre” MEN de som driver på dettapolitiker, goda människor, de som har sitt på det torra osv märker inte av det som pågår förrän i sent skede(för sent) …
Redan där blir det trickigt . . de som inte drabbas beslutar att vissa skall få det sämre utan att kunna påverka..
SD-syndromet alltså….
  1. De som reser hit får det bättre annars skulle de flesta återvända/återförenas på plats
  2. De som driver detta soc, politiker, debattörer till vänater (vilket är alltför många) tjänar ett gott och rikligt bröd för dagen på detta…
  3. De som blir kvar verkar inte få det tillräckligt bra då deras anknytningar åkt till Sverige efter de också vill till Sverige
  4. De som inte kan flytta får det givetvis sämre på plats.
Så då skapar FN et. al. sätt att de i grupp 4 skall kunna enkelt skicka pengar till de som är kvar….
Nu kan väl de flesta räkna ut att de medel som skickas inte är, med svenska mått mätt gigantiska summor per capita men i de länder där anhöriga/anknutna är kvar räcker pengarna ganska långt….
The math:
MV kostar 70 miljarder årligen och späder på med f.n. 150.000 BUT årligen snällt räknat 300.000 kostar 70 miljarder
eller 250.000 per capita
UNHCR har en budget på 70 miljarder för 70 miljoner i läger….
eller 1.000 per capita
båda siffrorna per år…
Bara MV´s medel skulle skapa plats 70 miljoner ytterligare i läger….
Den årliga nettokostnad vi har på 300 miljarder skulle räcka till ytterligare 280 miljoner
dvs de medel vi i Sverige spenderar på att vara goda skulle hjälpa alla de hundratals miljoner som vill flytta….
..
Att ha ett system som initialt är en halv % så effektivt som UNHCR
och som på sikt gör det hart när omöjligt att bygga upp dessa länder där människor lämnar…
300 miljarder årligen ger el från kärnkraft till 50–100 miljoner hushåll årligen…
redan de 10 senaste åren hade vi kunnat skapa el för 500 miljoner till 1 miljard hushåll i Afrika…
OCH den elen hade varis en gåva från oss till dessa länder….
PRO BONO alltså….
Misstänker att alla de 50 miljoner som dött under dessa 10 år pga öppen eld för matlagning innomhus skulle ha valt denna el i stället….
Do tha math
leave the myths
..
and do a clac on a real bottom line persistent