Mission Possible: Australia’s Renewable Energy Scam Destroying Reliable & Affordable Baseload Power

In Sweden, the rest of the EU, at least the close populated countries anyhow, is chewing up land for wind farms…

wind will require almost 1 000 times the land needed for nuclear electricity generation,

Of cause, Australia has a lot of spare lands BUT still when it´s not blowing you need coal or nuclear… China acts in the best of its country while the western European countries, English speaking EU et. al., cannibalizes of themselves …..

Rätta virket

Jan Milld blog

 

 

Inte bara “en andra chans” utan om och om igen en andra chans….. tänk om alla fick dessa möjligheter… Erik A., Kent Ekeroth, Ja även Jan Milld, Jan Tullberg, K-O Arnstberg, IC, UG, TA, …….

Jan Millds blogg

Ardalan Shekarabi fortsätter en spikrak karriär. Först asylmissbrukare, sedan bidragsmissbrukare inom SSU, sedan Löven-minister med uppdrag att bekämpa spelmissbruk. Rätt man på rätt plats, kan man säga.

View original post

Lite kontaminasammanblandning…

Dagens Arena

När agendan tar över

Vi kan inte längre ha naiva vapenlagar, som är stiftade för att folk ska kunna ägna sig åt naturvårdande älgjakt och lerduveskytte, men som gör det möjligt för terrorister att lagligt komma över militära vapen. Terroristen i Christchurch hade köpt sitt vapen i en lokal vapenhandlares webbutik.

Vi=Sverige i ett brett perspektiv dvs inom landets gränser.

Har inte hört talas om att man har älgjakt på NZ har någon annan?

Lerduvor förvisso men andra vapen än kulvapen där ja…

OKK i båsa fallen är det inte militära vapen det är fråga om…..

OKK rörande naivitet:

Vi kan inte fortsätta vara naiva när det gäller hoten mot vårt öppna, demokratiska samhälle. Terroristen i Christchurch må ha agerat ensam, men han hade radikaliserats i en miljö som har förgreningar i hela världen.

Har inte SL talat om att vi våra politiker varit naiva?

 

just saying

 

NY teknik sprider sådant som är svårt att förstå…

Ny Teknik

“Under de senaste åren ……ledde till ytterligare ansökningar.”
detta måste vara fake news….
vi exporterar 30TWh årligen och dessa 20% av vår eproduktion måste ju ha nät för att ta sig ur landet…
hur f_n går detta till……?
från 300 till 600 MW är från 2.5 till 5 TWh no big deal alltså….. om det nu gäller hela tiden MEN förmodligen ärinte förbrukningen 24/7 med full effekt utan fastmer lägre… sedan har elförbrukningen i landet inte ökat på ett decennium heller….
Nog är det något annat som ligger bakom detta typ att en ökad export kräver en utbyggnad av elnäten….
NT borde granska i.st.f. att driva liknande….