Ännu en villfarelse från MSM…. ränderna går aldrig ur sas…

 

Även du min brutus….

 

“För några år sedan användes 1930-talsreferenserna i syfte att brunsmeta de som förordade en stramare migrationspolitik, vad som sedan blev den rödgröna Stefan Löfven-regeringens politik på området. En politik som låg i linje med resten av EU och som erkände konflikten mellan alltför generös invandring och lika generös välfärd. I dag råder samsyn mellan S, M och SD om att Sverige inte kan återgå till hållningen före 2015.”

MEN är inte antalet BUT ganska så lika trots allt och ganska så, percapita rätt så extrem jämfört med överiga EU?

Länka till trenden:

Som synes så är trenden solklar de justeringar som gjorts är inte på totalen utan fastmer på att andelen anhöriga/anknutna tagit en större del jmf med asylsökande MEN det borde rimligtvis vara iom närheten människor med samma lika skäl för att flytta dessutom

Varför skall även GP trumma ut att det skett ett trendbrott?

Det enda är det uppenbara att alla 7 partier samt deras mediakanaler vill detta och dessutom vill att vi skall tro/inse annorlunda….

bjornwiklund.wordpress.com/2019/01/19/trends/