Karl-Olov Arnstberg: “Ni som anser att vi kättare bör skämmas, ge mig argumenten, tack!”

Så sant, spot on.
Naturligtvis finns inte bara en förklaring, reasoning behind, osv till att något händer.
MEN bottom line är striden rörande makt och kampen om vem som bestämmer….
Det finns minst 250 miljoner på klotet som flytt/flyttat et. al.
Av dessa hundratals miljoner har minst 65 miljoner hamnat i flyktingläger i FN´s regi
Från dessa läger tar Sverige emot några tusen “kvotflyktingar” årligen…
. . inte underligt att antalet i dessa läger ökar årligen…..
kostnad/budget för dessa 65 miljoner typ 65 miljarder…..
att dubbla UNHCR´s budget skulle göra stor skillnad i lägren… kommer mer om detta strax…

Sedan kommer ett stort antal till Sverige via asyl/anknytning/anhörig et. al. kärt barn har många namn… och hela vår PK elit uppmuntrar detta och oaktat att “systemet” sedan länge hamnat i limbo, ett läge där färre och färre kan för samma insats per capita hamna i ett “bra läge” dvs för många har på för kort tid med för lite insatser tagits hand om….. dvs trots alla medel vi lägger på detta blir det inte bättre för så många som det borde….(generellt)

MEN detta förfarande skapar en massa flis till de som lever gott i detta mottagande/hanterande osv.
Naturligtvis är de som säger ja(more) på frågan “What´s in it for me” de som driver denna verksamhet, detta förfarande…

Det som händer är att ökningen av BUT sker kvadratiskt…. dock i ärlighetens namn verkar även detta vara svårt att uppnå varför man tillåter fler och fler utan individuella asylskäl, anhöriga/anknutna osv.
länk
https://bjornwiklund.wordpress.com/2019/01/20/trendsii-ackumul-since-1980-real-and-fitting-trend/

För den s.k. flyktingkrisen 2015 är en spik att hänga mössan på för den lilla ökningen som skelle då är en droppe i havet jmf med de 2 miljoner BUT sedan år 2000….

Och förmodligen så får många med BUT det bättre än i sina hemländer MEN med största sannolikhet får många det sämre också… ett stillastående BNP/capita är “bad news”… speciellt i en högkonjunktur…..

Bottom line en fördelningspolitik där de som fördelar har ett rikligt bröd för dagen… sedan så har ju t.ex. kommuner levt i en tro att källan staten/MV aldrig sinar vilket nu hänt….

OKK BTW de medel som Sverige lägger på detta “projekt” är gigantiska…. decennier av BUT kostar
Bara MV´s budget är 65 miljarder… känns siffran igen?
PRECIS MV tar hand om knappt 150 000 årligen för 65 miljarder
UNHCR tar hand om drygt 65 miljoner för 65 miljarder….
Att häpna är bara förnamnet….

MEN berikningen då?
Ja norska siffror ger vid handen att LCC för ett BUT är 4 miljoner netto per capita….
Bara sedan milliniumskiftet är alltså skulden ackumulerat 8 000 miljarder som behöver amorteras på typ 40 år eller med
200 miljarder årligen…
Noterbart är att AM, Tyskland sade att deras nettokostnader LCC/capita netto var 8 miljoner….

Naturligtvis sker inte all denna finansiering pekuniärt utan en del finansieras ju genom undanträngningar också… dvs några, t.ex. pensionärer, får det sämre….. barn. sjuka, låginkomsttagare osv…

Julia Caesar

Lägg sommardeckarna åt sidan! Sommarens verkliga rysare levererar Karl-Olov Arnstberg, och den handlar om dig, mig, oss och landet vi bor i. Boken sträckläses lämpligen på en somrig altan eller i en skön hängmatta, gärna med en kopp kaffe eller en lugnande whisky inom räckhåll.

Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i etnologi och författare till ett 50-tal böcker. Den senaste heter “Efter demokratin” och kan beställas här. 

I sju essäer med samlingstiteln “Efter demokratin” ger Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i etnologi, en svidande sann bild av hur det står till med demokratin i Sverige. Med författarens tillstånd publicerar jag några utdrag ur den essä som har titeln “Hur demokratier dör”.

View original post 5,741 more words