En längre kommentar

Läste ovan och synpunktyerna blev så yviga att jag skriver med källreferens.

Här har SVT städslat en dam som presenteras som expert och som påstår att all C-vitamin över 0,075 gram per dygn bara ”kissas ut” och inte gör någon nytta för vårt immunförsvar. Hon pratar fullständigt i nattmössan, solklar desinformation från SVT:s sida.

Ja och på två sätt dels att det inte skulle göra nytta dels att del inte är skadligt….. hur många gånger har inte placebo gjort nytta……?

Och sedan detta med vaccin. Hur många har inte insjuknad, avlidit, skadats osv. av vaccin? Alldeles för många och för att ett vaccin skall vara säkert behöver massiva tester göras för att säkra att en miljard vaccinerade inte skall få ett antal “misshaps” eller är man så krass att det kan ursäktas i någon typ av riskavvägning i flock?
MEN isf. försvinner helt argumenten att ha en obligatorisk vaccinering utan då lander det på var och en vilken risk man väljer att ta….
Men läkemedel som använts i 65år utan alltför stora risker, HCQ?, torde väl vara högst lämpligt för de som inte gillar vaccin att förskrivas i stället….. inte göra det svårt, hart när omöjligt att få ett recept på detta läkemedel.

OCH fortfarande är effekterna av Asiaten, upp till 5miljoner döda, som en svag vindil jmf med COVID-19 idag fatala en halv miljon med en global befolkning 3ggr så stor dvs överslag “då vi passerar 10miljoner” kan vi känna samma oro som då 1957-58.
Dessutom runt om i västvärlden landar satsningarna alltför mycket på “miljön” i stället på vård.
Råkade titta på och räkna på de data som FHM presenterar… det mantra man sade sig ha att skydda de äldre har inte fungerat då 4500 av de drygt 5000 som avlidit i COVID-19 är 70+…. det ytterligare konstiga är att då man gräver i siffrorna så är det under 20% av de avlidna, 70+, som ens erbjudits intensivvård…..

osv…..

Min analys av FHM´s data

https://bjornwiklund.wordpress.com/2020/06/19/details-from-fhm-the-myth-addon/