A second try on the cube (Data from SCB)

eng

A further attempt to explain how impossible it is to change the blue cube in the diagram into a pyramid according to the red orange “sloping planet” also called the population pyramid.

Try 1 to create a pyramid i.st.f. current cube is simply that more children are born in the country how difficult can it be?

Other attempts that have failed despite the type 3 million granted residence permits in recent decades clearly show that it does not work.

Logic:
– in a 5-year cohort, a family with 2 children has a population cube that propagates
– in a 10-year cohort, a family with 4 children has a population pyramid, yes, if grandma and grandpa do not join, then it will be a cube… BUT if grandpa and grandma also join, it will be an inverted pyramid….

What has immigration to Sweden looked like then?
Yes what seems to be the case according to more the second option
empirical evidence also shows this according to the figure above.

What would change the fact that an immigration carried out in the same way would have a different outcome?
BEATS ME!

swe

Ett ytterligare försök att förklara hur omöjligt det är att förändra den blå kuben i diagrammet till en pyramid enligt det röd orange “sluttnade planet” också kallat befolkningspyramiden.

Försök 1 till att skapa en pyramid i.st.f. nuvarande kub är helt enkelt att det föds fler barn i landet hur svår kan det vara?

Andra försök som misslyckats trots typ 3 miljoner beviljade uppehållstillstånd de senaste decennierna visas med tydlighet att det inte fungerar.

Logik:
– i en 5-årskohort har en familj med 2 barn en befolkningskub som propagerar
– i en 10-årskohort har en familj med 4 barn en befolkningspyramid ja om inte farmor och farfar kommer med då blir det en kub… MEN om också morfar och mormor kommer med blir det en omvänd pyramid….

Hur har då invandringen till Sverige sett ut?
Ja vad som verkar vara fallet enligt mer det andra alternativet
empiri visar också detta enligt figuren ovan.

Vad skulle förändra att en förd invadring på samma lika sätt skulle få ett annat utfall?
BEATS ME!