Mer press på svenskarna att räta in sig i ledet

BRA JennyPiper

Jenny Piper

Media fortsätter pressa på om vaccinering av barn och i kväll är inget undantag då SvD proklamerar att Sverige nu är det enda landet i Norden som inte vaccinerar barn från 12 år. Den missvisande rubriken “Sverige unikt i Norden – mot flera barns vilja” försöker ge sken av att det är många barn som egentligen vill vaccinera sig trots att de inte får, men i realiteten handlar det om fyra sjundeklassare på Fryshusets grundskola i Stockholm som längtar efter en spruta i armen och tydligen ska representera landets kull med 12-13 åringar.

Media gör också ett stort nummer av att Anders Tegnell indikerat att det blir särskilda restriktioner för ovaccinerade, men läser man vad han egentligen sagt framgår det att det främst handlar om rekommendationer med eget ansvar. Men ju fler man kan skrämma att kavla upp ärmen desto bättre.

Hur man kan stå och propsa på att vaccin…

View original post 138 more words