Tricks and Treat?

Tog en skärmdump från FHM

Bara sedan 1/7 men iaf vad man presenterar måste “tuggas” för att förstå.

2/3 (63% är ovaxade) för att skuldbelägga dessa kan man lyfta detta…. om man däremot vill ifrågasätta vaxande ser man att 1/3 (37%) är fullvaxade….. osså kommer man till “genombrottsinfektioner” bara 3766 läser vidare och ser att man delar i 3 grupper ovaxade, fullvaxade samt de emellan dessa…. OK då vet vi.

12449 är i vaxande eller vaxade så 8683 av dessa är i arbete….

Dubbelt så många avlider som får vård på IVA… hm

13 avlidna ovaxade

15 avlidna fullvaxade

alltså 2 avlidna under vaxandet…