When we didn´t think it could get worse… U ain´t seen nothing yet

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/professor-mojligt-att–lagstifta-om-vaccinplikt/

eng

Yes, there was conscription so… .. guess, however, that you isc want to fine… .. to pay for the wax to everyone who lets themselves be jabbed of course …… and a virus that kills 1,500 per year except everyone who did not receive care at IVA of course …. because even though they were close to the end they already had measures to keep all of them alive for a month landed in another cause of death… 1,500 per year die from passive smoking while 15,000 per year die due to smoking in total )
to create a duty to save 1,500 lives that are harvested by a virus that can infect everyone and that is spread through everyone infected Consider also that since 1/7 “only” just over 500 have died so an annual rate of 1,000-1,500 can be the forecast and a half of these have not received care at IVA it would have been possible to “keep alive” a number for a month anyway …. also you have to introduce a wax obligation ….. becomes a bit transparent actually ….. in a country where very many are already immune in various ways ….. näe really transparent in fact …. because a wax duty could have been introduced at any time and it is only when you have nothing but emergency-approved preparations that you want a duty. … consider that the clinical examinations will take until 2023 before these preparations are approved (if everything goes according to plan, of course) otherwise you have to reverse 20 million full waxings ….. FoHM and our politicians certainly have an answer to this … we did not see it coming … we just obeyed orders etc …. isses …

swe

Jaa det fanns ju värnplikt så….. gissar dock att man isf vill bötfälla….. för att betala för vaxen till alla som låter sig jabbas naturligtvis…… och ett virus som dödar 1.500 per år förutom alla som inte fick vård på IVA förstås…. för även om de var nära utgången redan hade ju åtgärder för att hålla alla dessa vid liv en månad landat i en annan dösaorsak… 1.500 per år dör av passiv rökning medan 15.000 per år dör pga rökning totalt (ja det tvistas om dessa siffror lite granna) att skapa en plikt för att rädda 1.500 liv som skördas av ett virus som kan smitta alla och som sprids via alla smittade Betänk osså att sedan 1/7 har “endast” drygt 500 avlidit så en årstakt på 1.000-1.500 kan bli prognosen och hälften av dessa har inte fått vård på IVA det hade gått att “hålla liv i” ett antal i en månad iaf…. osså ska man införa vaxplikt….. blir lite genomskinligt faktiskt….. i ett land där väldigt många redan är immuna på olika sätt….. näe riktigt genomskinligt faktiskt…. för en vaxplikt hade ju kunnat införas när som helst och det är ju först när man inte har annat än nödgodkända preparat som man vill ha plikt…. betänk att de kliniska undersökningarna kommer att dröja till 2023 innan dessa preparat godkänns (om allt gär enligt plan förstås) annars får man reversera 20miljoner fulla vaxningar….. FoHM och våra politiker har säkerligen ett svar på detta… vi såg det inte komma… vi lydde bara order osv…. isses…