Logic

eng

A rant about logic and facts and conclusions The vast majority agree: 1. Anyone can get infected 2. All infected can infect others (1.) 1. What if someone is infected worse? Yes there requires a very controlled population and well compiled by different participants… Those who avoid others – those who meet R others close and frequent. Those who meet others despite the sick etc. etc. We will never get a better answer than an educated guess.

2, of course. If we do not know that the vaccines or the vaccine that the West prefers in favor of the twice as widespread are effective and safe which we know it is not. 2.3 months of protection is not effective on the contrary…. Soon what you call a vaccine is on a par with taking a pill from time to time. There are such things in Africa, India, Japan. alder. And certainly then in the EU at least 30k died and type 20k in the US no believe and concerning young type under 40 the cure is worse than the soot… And then in Sweden, our politicians say that everyone should wax themselves… The logic is that something other than human health governs…

swe

En rant rörande logik och fakta och slutsatserDe allra flesta håller med om:1. Alla kan bli smittade2. Alla smittade kan smitta andra (1.)
1.Om någon smittar sämre? Jaa där krävs en väldigt kontrollerad population och väl sammanställd av olika deltagare… -de som undviker andra- de som träffar andra nära och frekvent. de som träffar andra trots sjuka osv.osv… dvs vi kommer aldrig få ett bättre svar än en kvalificerad gissning

  1. Givetvis

Om vi inte vet att vaccinen eller det vaccin som väst prefererar till förmån till det dubbelt så spridda är effektivt och säkert vilket vi vet att det inte är….. 2.3 månaders skydd är inte effektivt tvärtom…. snart är det man kallar vaccin i nivå med att ta ett piller då och då….. finns sådant i Afrika, Indien, Japan et. al.
Och säkert då inom EU minst 30k avlidit och typ 20k i USA nja tror inte och rörande unga typ under 40 är boten värre än soten…
Och då i Sverige säger våra politiker att alla skall vaxa sig…..