An anecdote/En anekdot

Perhaps useful today?

eng
During the 1930s, there were a lot of indications et.al. in Germany.
And an “anecdote” is when the mother lifted her little child up on a wall and said “jump mother receives you” after a bit of persuasion the child jumped and the mother did not receive the child.
The child cried and asked why did you not receive me?

The mother replied now you can not trust anyone not even your mother

swe
Under 1930-talet förekom det en hel del angiveri et.al.  i Tyskland.
Och en “anekdot” är då mamman lyfte upp sitt lilla barn på en mur och sade “hoppa mamma tar emot dig” efter lite övertalning hoppade barnet och inte tog mamman emot barnet.
Barnet grät och frågade varför tog du inte emot mig?

Mamman svarade nu kan du inte lita på någon inte ens din mor….