Sweden vs India

eng

“We believe that covid-19 will be spread in a similar way as the flu has done. But it is assumed that there will be no new variants,” says Karin Tegmark Wisell during a press conference. ” BUT who thinks that covid-19 will mutate so that it is not spread airborne anymore? Not many who are familiar, in fact probably a reporter who should churn for a while …. A 5th dose … we are not talking here about an updated wax but the same wax that has been used all the time …. Wuhan, Alfa, Delta …. Omicron BA.1 … now BA.5 the same vaccine either it fits this vaccine that we still have or it does not sas … believe more in the latter … most who are familiar with the field says the same things …. I have since KTW took over got the impression that KTW is knowledgeable and experienced BUT what to do when there is no updated preparation …..? Or for that matter what in foreign is called “off label” but which is not used in Sweden …. BUT in large parts of the rest of the world Pradesh, for example, utters. Reflect on the fact that India has 2-3 times more deaths with the virus ….. for some week ago it was 2 times ….

swe

“– Vi tror att covid-19 kommer att spridas på liknande sätt som influensan har gjort. Men det är förutsatt att det inte kommer nya varianter, säger Karin Tegmark Wisell under en pressträff.” MEN vem tror att covid-19 kommer att mutera så att den inte sprids luftburet längre ? Inte många som är insatta faktiskt förmodligen en reporter som borde korra ett tag….En 5:e dos… man talar här inte om ett uppdaterat vax utan samma vax som använts hela tiden…. Wuhan, Alfa, Delta…. Omicron BA.1… nu BA.5 samma vaccin antingen så passar dett vaccin som vi har fortfarande eller så gör det inte sas… tror mer på det senare… de flesta som är insatta inom området säger samma saker…. jag har sedan KTW tillträdde fått intrycket att KTW är kunnig och insatt MEN vad göra då det inte finns ett uppdaterat preparat….. ? Eller för det delen vad som på utrikiska heter “off label” men som inte används i Sverige…. MEN i stora delar av den övriga världen Uttar Pradesh t.ex. Reflektera över att Indien har 2-3 ggr fler avlidna med viruset….. för någon vecka sedan var det 2 ggr….

One thought on “Sweden vs India

Comments are closed.