NNS som vi sade…….. eller snart är man rökt….

Idag Malmö i morgon landet…..

Advertisements

Karl-Olov Arnstberg: “Ni som anser att vi kättare bör skämmas, ge mig argumenten, tack!”

Så sant, spot on.
Naturligtvis finns inte bara en förklaring, reasoning behind, osv till att något händer.
MEN bottom line är striden rörande makt och kampen om vem som bestämmer….
Det finns minst 250 miljoner på klotet som flytt/flyttat et. al.
Av dessa hundratals miljoner har minst 65 miljoner hamnat i flyktingläger i FN´s regi
Från dessa läger tar Sverige emot några tusen “kvotflyktingar” årligen…
. . inte underligt att antalet i dessa läger ökar årligen…..
kostnad/budget för dessa 65 miljoner typ 65 miljarder…..
att dubbla UNHCR´s budget skulle göra stor skillnad i lägren… kommer mer om detta strax…

Sedan kommer ett stort antal till Sverige via asyl/anknytning/anhörig et. al. kärt barn har många namn… och hela vår PK elit uppmuntrar detta och oaktat att “systemet” sedan länge hamnat i limbo, ett läge där färre och färre kan för samma insats per capita hamna i ett “bra läge” dvs för många har på för kort tid med för lite insatser tagits hand om….. dvs trots alla medel vi lägger på detta blir det inte bättre för så många som det borde….(generellt)

MEN detta förfarande skapar en massa flis till de som lever gott i detta mottagande/hanterande osv.
Naturligtvis är de som säger ja(more) på frågan “What´s in it for me” de som driver denna verksamhet, detta förfarande…

Det som händer är att ökningen av BUT sker kvadratiskt…. dock i ärlighetens namn verkar även detta vara svårt att uppnå varför man tillåter fler och fler utan individuella asylskäl, anhöriga/anknutna osv.
länk
https://bjornwiklund.wordpress.com/2019/01/20/trendsii-ackumul-since-1980-real-and-fitting-trend/

För den s.k. flyktingkrisen 2015 är en spik att hänga mössan på för den lilla ökningen som skelle då är en droppe i havet jmf med de 2 miljoner BUT sedan år 2000….

Och förmodligen så får många med BUT det bättre än i sina hemländer MEN med största sannolikhet får många det sämre också… ett stillastående BNP/capita är “bad news”… speciellt i en högkonjunktur…..

Bottom line en fördelningspolitik där de som fördelar har ett rikligt bröd för dagen… sedan så har ju t.ex. kommuner levt i en tro att källan staten/MV aldrig sinar vilket nu hänt….

OKK BTW de medel som Sverige lägger på detta “projekt” är gigantiska…. decennier av BUT kostar
Bara MV´s budget är 65 miljarder… känns siffran igen?
PRECIS MV tar hand om knappt 150 000 årligen för 65 miljarder
UNHCR tar hand om drygt 65 miljoner för 65 miljarder….
Att häpna är bara förnamnet….

MEN berikningen då?
Ja norska siffror ger vid handen att LCC för ett BUT är 4 miljoner netto per capita….
Bara sedan milliniumskiftet är alltså skulden ackumulerat 8 000 miljarder som behöver amorteras på typ 40 år eller med
200 miljarder årligen…
Noterbart är att AM, Tyskland sade att deras nettokostnader LCC/capita netto var 8 miljoner….

Naturligtvis sker inte all denna finansiering pekuniärt utan en del finansieras ju genom undanträngningar också… dvs några, t.ex. pensionärer, får det sämre….. barn. sjuka, låginkomsttagare osv…

Julia Caesar

Lägg sommardeckarna åt sidan! Sommarens verkliga rysare levererar Karl-Olov Arnstberg, och den handlar om dig, mig, oss och landet vi bor i. Boken sträckläses lämpligen på en somrig altan eller i en skön hängmatta, gärna med en kopp kaffe eller en lugnande whisky inom räckhåll.

Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i etnologi och författare till ett 50-tal böcker. Den senaste heter “Efter demokratin” och kan beställas här. 

I sju essäer med samlingstiteln “Efter demokratin” ger Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i etnologi, en svidande sann bild av hur det står till med demokratin i Sverige. Med författarens tillstånd publicerar jag några utdrag ur den essä som har titeln “Hur demokratier dör”.

View original post 5,741 more words

Hmmm och vad nu då….??

Intressant varför skall Sverige plötsligen minska beviljade UT till en nordisk nivå? “till den nordiska genomsnittsnivån” MEN sedan kommer den dolda agendan: “

Enligt duon är det dock rimligt att man erbjuder de tredje världen-invandrare som fått stanna möjlighet att ”återförenas med sin närmaste familj”.

”Men det stora mottagande som Sverige haft under en lång följd av år har lett till allvarliga integrationsproblem. Den förda politiken har skapat ett skuldberg av obetalda integrationsräkningar”, skriver Busch Thor och Eklind.”

Illa dolt är att, min tolkning naturligtvis, det är en “ansträngning” att ta emot många och tydligen är det en mindre ansträngning att ta emot färre t.ex. i nivå med övriga norden. MEN fortfarande är det en ansträngning….. vilket betyder att de 2 miljonerna UT som beviljats de senaste 20 åren måste vara lika många gånger om en ansträngning.

Dessutom att man föreställer sig att bara för att någon är i Sverige skulle göra någon skillnad… MEN något på hy… brukar visa vad som ligger bakom…. gissar att detta inte kommer att få den årliga volymen under 100k framgent heller….

HUVA!!

Varför kan inte ens våra politiker se bottom line?

Svar på frågan som ställs…

 

….
Närande och tärande…
 
svårare än så är det inte…..
 
Varje tärande verksamhet måste på sikt bli närande och absolut per capita, i medel, närande.
 
Ett land skapar givetvis ett närande så gott det går, a.k.a. en ökande BNP/capita i nivå med de i tätklungan.
 
Nu ska vi vara rutalt ärliga och påpeka att påståenden som “Migration/invandring är berikande” är lika uddlöst som vilket floskel som helst. Givetvis är en sak berikande för ett antal, några, eller för den delen en icke försvinnande liten del av de som vistas i landet. MEN då är det ju precis som författaren till detta påstående så sant också påpekade “ett särintresse”… En sak är ju att det sker omfördelningar “man tar från de rikare och ger till de fattigare” såväl som att “man tar från de fattiga och ger (berikar) de redan rika”…
 
MEN då omfördelningen gått så långt att förutom en omfördelning så har även medelvärdet, BNP/capita, i princip stått stilla och definitivt gått kräftgång jmf med de flesta andra länder…..
 
Redan UD-diplomaten Sverker Åstrom kritiserade att vårt etablissemang ägnade sig åt att rörande migration et. al. bestämma, utröna, vilka det är mest synd om. Denna process fokuserar på ett sätt som är som att kasta ut barnen med badvattnet.
Asylprocess, ömmande skäl, sjukdom, elände, förtryck…. även de som bor i UNHCR´s läger är det “mest synd om” mhtt ett eller flera av skälen ovan….
F.n. spenderar vi bara genom MV 65 miljarder årligen för att denna process skall vara “rättvis”, “rättssäker” ja kärt barn har många namn….
Nu är det så att UNHCR som tar hand om 65miljoner av de som det är allra mest hand om har en budget också på 65 miljarder….
 
Så att ge dubbelt stöd till de i lägren eller ett rikligt och dyrt och ineffektivt stöd till ett par promille är en droppe i havet…

Ännu en villfarelse från MSM…. ränderna går aldrig ur sas…

 

Även du min brutus….

 

“För några år sedan användes 1930-talsreferenserna i syfte att brunsmeta de som förordade en stramare migrationspolitik, vad som sedan blev den rödgröna Stefan Löfven-regeringens politik på området. En politik som låg i linje med resten av EU och som erkände konflikten mellan alltför generös invandring och lika generös välfärd. I dag råder samsyn mellan S, M och SD om att Sverige inte kan återgå till hållningen före 2015.”

MEN är inte antalet BUT ganska så lika trots allt och ganska så, percapita rätt så extrem jämfört med överiga EU?

Länka till trenden:

Som synes så är trenden solklar de justeringar som gjorts är inte på totalen utan fastmer på att andelen anhöriga/anknutna tagit en större del jmf med asylsökande MEN det borde rimligtvis vara iom närheten människor med samma lika skäl för att flytta dessutom

Varför skall även GP trumma ut att det skett ett trendbrott?

Det enda är det uppenbara att alla 7 partier samt deras mediakanaler vill detta och dessutom vill att vi skall tro/inse annorlunda….

bjornwiklund.wordpress.com/2019/01/19/trends/

Bottom line for vind…

Artikeln

 

….
300m max vinghöjd minst 1.5 km varvtal 10-30 varv/minut eller
0,2–0,5 varv/s hastighet ytterst (därifrån isen lossnar först)
rotorn 200 meter diameter eller 600 meter omkrets….
120–300 m/s ytterhastighet….
tid tills isbiten landar typ 8 sekunder
…….säkerhetsavstånd för is då 1 000 — 2 400 meter….
I Tyskland har man 10x som norm eller 3 000 meter….
 
Area alltså 2×2 till 5×5 kvadratkilometer
eller
400 till 2 500 hektar per snurra (blir dubbla säkerhetsavståndet sas….
 
Betz lag gör ju också att snurrorna inte skall vara för näre och för många i ett område…..
 
MEN BPF borde vara 1 000 hektar per snurra minst…..
 
OKK 80TWh’s våta dröm (vindvurmarna) blir 30GW installerat eller
10 000 anläggningar á 3 MW…
area 10 miljoner hektar eller 100 000 kvadratkilometer….
20% av Sveriges yta…. ganska mycket av den fria arealen alltså…. sedan om anläggningarna flyttas efter(byggs nya) efter 15 år … byggs högre/större osv… blir det illa
Det finns en förklaring till att tätt befolkade områden vill ha vind i glesbygden….
 
Dock intermittensen osv kommer att begränsa utbyggnaden till absolut max 15GW vind eller 40TWh årligen
 
Positivt är då att det kommer att ta dubbelt så lång tid innan hela landet är förrött eller ett par generationer miljöpartister… för ärligt så länge det finns en enda miljöpartist i regeringen kommer denne att ha stort inflytande .. som vilket fridlysning som helst…. kanske på sin plats att skriva ett flicknamn? Näe då kommer det att hända saker…

Klimatforskare vill begränsa jordens befolkningstillväxt med ettbarnspolitik

“Professor Jørgen E. Olesen från Århus Universitet, som i åratal varut medlem i FN:s klimatpanel (IPCC) kommenterar:
-”Problemet är enormt och därför bör man i de länder där det föds många barn, införa en ettbarnspolitik som i Kina, vilket kan hjälpa till att förhindra att det går helt åt fanders. Indien och flera länder i Afrika är bra exempel.””

Det som stämmer med detta är att Kina införde detta MEN har avvecklat detta….

Vad professorn inte tydligen vet är att
– detta utvecklades en obalans p/f till 116/100 vilket gjorde situation riktigt trist
– detta gjorde att man fick under ett par generationer en växande andel äldre i befolkningen dels att den närande delen minskade katastrofalt för att kunna nära de äldre
– dels kräver enligt våra goda politiker att man för att lösa problemet med en allt större andel äldre i befolkningen skapar incitament för invandring för att rädda pensioner såväl som pensionärer….

jag häpnar över detta uttalande därför att
det fungerar inte
dels kan man inte ta hand om en åldrande befolkning med en invandring med samma lika demografi och samma lika ett barns princip
dels är ju en ett barns politik endast tillämplig på plats av uppenbara skäl…..

för xxxxxx och människor är bland de mest adaptiva som finns förutom bakterier o virus o sånt…..

det som är klokt i detta är ju att professorn uppmanar till att hjälpa/lösa problemet på plats . .
om det nu är det som föreslås egentligen….

det enda som då krävs är att man anpassar pensionsåldern efter befolkningen och inte stör demografin med vänsterns förstörande och ogenomtänkta experiment eller i omvänd ordning osså…

Jenny Piper

Jordens växande befolkning är det överlägset största klimatproblemet menar flera klimat- och miljöexperter, som därför vill förmå Världssamfundet att ingripa innan det ökande antalet människor gör ännu mer skada.

Professor Jørgen E. Olesen från Århus Universitet, som i åratal varut medlem i FN:s klimatpanel (IPCC) kommenterar:
-“Problemet är enormt och därför bör man i de länder där det föds många barn, införa en ettbarnspolitik som i Kina, vilket kan hjälpa till att förhindra att det går helt åt fanders. Indien och flera länder i Afrika är bra exempel.”

Klimatprofessor Eigil Kaas, Københavns Universitet, kallar överbefolkning for “huvudproblemet” och även han pekar ut ettbarnspolitiken som en möjlighet i flera länder.
-“Jag är fullständigt enig om att man bör införa en begränsning. FN borde pressa på mycket mer, men det är svårt när det kommer in religiösa influenser kring preventivmedel och abort.”

Kaj Sand-Jensen, professor i färskvattensekologi vid Köpenhamns Universitet, kallar överbefolkning…

View original post 148 more words