Raka och ärliga?

 

Tipset……

Är verkligen ett piller per dag en risk eller bara profylaktiskt…. ett läkemedel som använts i decennier på detta sätt borde ha skapat stora rubriker om det funnits utbred biverkning. Borde jämföras med biverkningar från andra läkemedel inte att biverkningar existerar….. Vanliga smärtlindrande och febernedsättande piller har alla uttalade biverkningar speciellt i höga doser och lite olika komplikationer dessutom.. och en del ganksaallvarliga…. dessa medel säljs fritt i våra Apotek… Fanns förr Magnecyl med Kodein som bara såldes i en 20-förpackning…. Att förbjuda förskrivning av detta medel måste ha en annan “reasoning behind” än biverkningar vid stora doser….. t.ex. att vi har för lite av detta läkemedel i landet…… för argumentet att “de som är allvarligt sjuka behöver detta” de flesta vet att COVID-19 är fatal med en nominell fatalitet på 12% fatala/konstaterat smittade….

Varför skall vårt etablissemang avvika från att vara raka, ärliga och uppriktiga samt gärna spontana?
En förklaring kan vara att sanningen skulle vara riktigt pinsam…..

Myths and Facts

 

FB group

Japp så sant. Sjukdomen lever sitt liv och vaccin finns inte…. finns det läkemedel? kanske men de används inte pga risker med dessa läkemedel…… vad är den alternativa kostnaden för att inte ta dessa piller? Jaa ganska hög…… t.ex. tillåts folk i landet röka hej vilt enda hämskon är en hög skatt på cigarretter/tobak som kostar 5.000liv+ årligen i landet….. om 5.000+ fatala kan tillåtas bara man beskattar kan man väl beskatta den gamla malariamedicinen som kostar någon kr/piller kanske max en hundring för en profylaktisk behandling precis som man behandlar malaria…. OM det funnits en logik skulle det kännas bättre MEN här finns uppenbarligen en hidden agenda, eller hemska tanke flera…..

SR gör avtryck

SR-programmet

 

Delar det jag skrev på FB

SR tar upp 700k i överskott frånb de som frivilligt betalat…. medan SR/SVT tillsammans erhåller 8 miljarder för oss… dock tvingat…. även om ingen “swisch-fiansierad” verksamhet kan ens komma i närheten sv dessa 8miljarder verkar det vara för mycket att några betalat till ett överskott på 700k…. kanske det finns en oro trots allt….
sedan Jan Sjunneson är väl …. tyvärr…..

The bizare world of today……

The trend regarding COVID-19 confirmed cases is steady below 100k per day since a month at least and the daily fatality rate is 7% (which will increase somewhat)

100k daily increase worldwide will add 3million confirmed cases per month and 40million confirmed cases per year…. and a fatality of 3millions per year…… in the same order of magnitude as the “Asian flue” in 1957…. and the spread today is, or has been at least, more effective than 1957…. N.B. the world population was 1957 less than half of the population today…. so either higher fatality rate in 1957 or a more effective spreed (larger R0?)

And there are two cures with ongoing tests one with the 50 year old Malaria drug Hydroxychloroquine and given with Azithromycinoch Zink and the other Remdesivir fairly new antivirus drug….. if working and in use perhaps the fatality rate will significantly drop from the 7% above….

And sorry to say the fatality rate is very high, +10%) in several European countries why?
No use of those drugs above?
Good thing is that on or both will be used in the US…..
a bad thing is that all treatment is more effective in an early stage….

Stats

 

 

Facts

Source

 

Google translate:

 

We have tested the MHTT population at site 50, which is generally quite few compared to other countries …..
the same measure says we are in place 25 regarding number of cases ….
Total cases and cases per capita pretty much the same …
Fatal MHTT population place 11
Reclaimed location 59 ….

 

MHTT befolkningen har vi testat på plats 50 dvs generellt sett ganska få jmf med andra länder…..
samma mått säger att vi är på plats 25 rörande antal fall….
Totala fall och fall per capita ganska samma lika…
Fatala MHTT befolkningen plats 11
Tillfrisknade plats 59….
 
Källa:

Svårt att helt uppfatta verkligheten utan filter

 

 

Katerina Magasin

“Intressant i sammanhanget är att det tar 12-13 år för utlandsfödda som beviljats asyl att försörja sig själva…”
så sant
MEN inte hela sanningen ..
Staffan Danielsson bad för ett par år sedan RUT att titta på andelen/antalet i helårsarbeten dvs jobb som räcker mer än ett år dock både såväl deltid (självförsörjande?) som subventionerade jobb (självförsörjande?)
Och då tog det 15 år innan någon hade ett sådant jobb….
1. de kohorter som varit i landet mindre än 15år hade en sämre utveckling rörande helårsarbeten
2. inget tyder på att denna utveckling har vänt speciellt inte nu
3. Kommer fler undersökningar utredningar som belyser detta…

Kort vi har en persistent årlig kostnad för pågåpende och utfört BUT på cirka 300miljarder årligen…. vad som är undanträngning och vad som är pekuniärt tvistas det om…

Olika måttband beroende på graden av PK

Från Vi Bilägare

Liten rant från FB
pratade med en vän nyss där jag tog upp hur man i USA jmf deras fatala idag med fatala under Vietnamkriget…. (bara US alltså) vilket är ungefär likadant idag förutom att då rörde det sig om typ 20-40åringar dvs samma grupp av personer som nu drabbas igen (Veterans home dessutom)
….. men krasst nu har denna grupp rimligtvis en mycket mindre påverkan på ekonomin…..
Naturligtvis är detta hemskt att ens skriva MEN i många länder har besparingar (a.k.a. snålande inom äldrevården) varit en orsak till en flammande smittspridning…. och i Sverige ser vi tydligt att en alldeles för stor del av dessa boenden har smittan starkt “intagen” i boendena… ihop med at man vill spara på sylt till pannkakorna eller smör på skorporna … kanske det hade varit bra att iaf köpa lite munskydd et. al.?
För att fortsätta i sagda riktning… i Sverige dör varje år 5-10tusen i sviterna av rökning och inte tar man höjd för denna helt onödiga “last”
 
Vi vet ju fortfarande alldeles för lite om smottspridning såväl som fatalitet osv. för att fatta kloka beslut MEN om vi inte ens kan skydda de som sades skulle främst skyddas…. hur har andra skyddats då?
 
Varöfr kommer jag att tänka på alla fartkameror etc. ?
I trafiken dör ju så många som nästan 300 varav hälften av olyckorna drabbar oskyddade trafikanter såväl som att alkohol är inblandad i hälften av dessa olyckor……
 
I länken nedan fås ur starka argument som helst på att bara att följa dagens fartbegränsningar skulle väldigt många liv sparar enligt myndigheternas argument “sänk farten” 2.000 fartkameror 30 miljoner fortkörningar (N.B. vid dessa kameror inte mellan dessa S.I.C. för många torde anpassa sin fart då man nalkas en kamera…. ) 1% får böter…. 300k eller nästan en miljard till statskassan gissar jag…. åsså talar polisen om att en sänkning av farten med 1km/h sparar si och så många liv…. ja skulle nya skyltar göra skillnad?
 
QUIZ: Hur många ansiktsmasker går det på en fartkamera?
QUIZ2: Är ansiktsmask bra även i trafiken? (helmask?)

 

Ledarasidorna kommentar 01

Ledarsidorna onsdagstankar-om-corona

 

Jaa mycket av fakta/verkligheten ligger ännu i sin linda då vi inte vet hur viruset kommer att påverka oss. Och vi ligger för att kunna ens tala om väldigt långt ned bland nationer rörande antal tester/capita. Så inte ens spridningen vet vi mycket om ej heller immuniteten osv. osv.
Vad som däremot, i denna diffusa verklighet, undersöka är politiska preferenser och tillit till regeringen och specifikt statsministern.
Gott och väl så men om vi nu sedan årsskiften testat totalt 75k eller 750 tester/dag (1% av befolkningen med ett par specifika urval) ger inte heller det hela bilden, längt därifrån.
Varför gör inte dessa organisationen som mäter parti och partiledar sympatier på hur måänga som upplever sig ha haft/har/har någon bekant osv som haft sjukdomen….. ?
Menar eftersom även i Sverige påverkar detta virus hårt av olika skäl men påverkar gör också denna omställning av samhället som nu pågår och som med en sannolikhet gränsande till visshet kommer att omdana samhället för år framåt

Spot ON

En tanke i svåra tider

Och detta med billiga varor har nturligtvis varit en agenda som inte är långtsiktigt hållbar……

Och att ens i sin vildaste fantasi tro att olika länder i Asien med hårt arbatande folk, så hårt att man behöver jämföra med Sverige för cirka ett sekel sedan, skulle smygande komma närmare oss i välstånd…. dessa hårt arbetande människor och deras ledare, oaktat hur “hemska” alla de goda som köper saker därifrån anser de är förstår inte att det gäller klättringen i värdekedjan…
först de allra sämsta och smutsigaste jobber men vertefter fylls skikt efter skit i värdekedjan på av dessa hårt arbetande människor….

Alla läkemedel i princip  tillverkas i Kina mycket elektronik osv….
Ja mina mobiler har  de senaste decenniet använts tills de inte går att reparera längre… en nu lur minst varje år är ju ganska onödigt….  för många av oss egentligen….

Och ett inflöde av 100k+ årligen med en årlig kostnad på i medel 100k-200k/capita livslångt (4-8miljoner som skall amorteras på 40år) adderar i medel 10-20miljarder årligen dock initialt minst det dubbla årligen….

MV nästan 70 miljarder bistånd 50miljarder osså alla dessa som har kraftigt subventionerade jobb osv…

Leget–II

 

 

Linjär ökning ww…. konstaterade fall 85k/dag
 
Asiaten sägs ha krävt 1-4miljoner liv….(en källa uppger 5miljoner dock var jordensbefolkning lägre då)
300k smittadei Sverige… fatala 3.000? (hittar ingen riktig källa)
COVID-19, 7% fatala/smittade idag…dock kan smittan vara svår att kvanticera utan tester på statiskt säkerställda grupper… till dags dato är det 2miljoner konstaterat smittade och 150k fatala…. dvs det är en bra bit kvar innan COVID-19 är i nivå med Asiaten . . med en dödlighet på 10% landar vi ww på under 10k fatala/dag att hamna på 4miljoner fatala kommer då att ta mer än ett år…..
 
Och hur många har dött i de senaste 10 krigen i världen….. Syrien, Irak*2, Libyen, Afganistan, Vietnam, Korea, et. al.
 
Många tecken tyder på att det FHM kallar “skyddade” är de som drabbas i första hand…..
nu verkar tyvärr detta skydd fungerat helt perfekt….. i Sverige iaf….
 
Bromsmediciner, social distancering, skyddskläder/masker/hygien et. al. verkar i enlighet med FHM fungera, om genomfört, bra…..
 
Nu verkar ju dessa mediciner som använts i 50år ha hemska biverkningar? Så hemska så endast de som redan tar dessa medel kan fortsätta med dessa…. eller är det en bristvara numer? Riskavvägning pest eller kolera typ? MEN så illa är det väl inte riktigt för då skulle det inte finnas några kvar som går på dessa preparat….
SD verkar ha fungerat ganska bra faktiskt alla håller avstånd osv….
Rörande adekvat skyddsutrustning, N.B. att den sätts på inte bara ligger i omklädningsrummet….. vilket till viss del verkar ha varit ett problem ihop med bristen där ja…..