Diktaturen byter bara kappa ibland, men det är samma stövlar som trampar på folket.

Precis ibland då jag lagar mat så gör jag långkok (slowcooking) men då det gäller en ledning för landet eller ett bolag får man inte använda tiden som något som berikar….

mickecarlssonsblog

I USA har de Cape Canaveral där raketer skjuts upp.

I Sverige har vi riksdagshuset, där skjuts regeringsbildningen upp.

Riksdagens talman säger, ur artikeln:

Jag upplever att processen är mycket nära att slutföras. Det ska inte falla på att jag inte ger partierna några ytterligare timmar”.

Det har gått fyra månader sedan valet, att ge partierna ytterligare några timmar är som att vänta på att ett amputerat ben ska börja gå.

Man kan undra om talmannen knarkar eller har umgåtts för mycket med miljöpartister, hans uttalande: “Jag upplever att processen är mycket nära att slutföras” kan tyda på det.

Jag upplever att processen i riksdagen är som en bil som är på väg att köras in i en bergvägg.

När bilen kraschat är färden slut, processen är slutförd (men den kvaddade bilen nådde inte destinationen).

Vi har åtta partier i riksdagen, sex av dem…

View original post 196 more words

Advertisements

Demography01, same as demografi

Calculated statistics corrected by the number of foreign backgrounds that really come in some form of real work ie a full-time job, however, both part-time and more or less subsidized, so-called “xxx job”.

The result shows that the migration to Sweden has not achieved the purpose of taking care of an aging population, but on the contrary, the part of the population that receives pension or equivalent has increased if one takes into account, calculates that those who never come in a job actually become older a.k.a. retired. Even an increase in childbirth by 50% would not be worse.

piceng003

and down under the real thing where the truth visualizes

 1. The group 0-24 years is in numbers 1.9 million vs 1 million IF there had been 40.000 more domestic children born the influx of foreign background had not ben necessary.
 2. Defacto older, 65+, is 1.7 million vs 1.2 million a huge over-representation…. will an increasing foreign background people 65+ take care of the problem with an older population… beats me…
 3. The working numbers are 3.4 million vs 0.86 million to the number of working people among domestic is 95% vs 39%
 4. Ballpark figures just domestic working will have 49% supporting 51% while foreign working  will have 26% supporting 72%OR bottom line all working 43% will support all non-working 57%
 5. 49–43 is a 6% of taxpayers diff….. Swedish taxpayers tax

  2.000 billion (SEK 2.000.000.000.000) or 6% is SEK 120 billion average sum BUT of the cause, the reality is more

What could possibly go wrong?

N.B. the figures show to be persistent and all indications show that a high number of migrants will make figures worse……

And as some say “There is not a solution to raise more kids” my figures shows the

opposite

piceng004

AUS failure is same same as in Sweden

Dollars are that Aus or US?
$1Billion (AUS $) the cost for 420 MW places the cost at
SEK 16/W (installed) which is spot on the cost of windmills in Sweden and the usage or 30% is what we have on average in Sweden for installing soon 7 GW
Very interesting is that the figure “So now, that reference point is that figure of 17800GWH.” or as I write it 17.8 TWh is spot on the same as the result in Sweden….
“.. life expectancy of 25 years, but the real truth could be closer to only 20 years,” is not happening in Sweden plants are decommissioned earlier due to the growth from 0.5 MW to 3+MW det last 20 years…. money talks…
$ 16 billion (AUS) is SEK 100 Billion which is the cost of one nuclear reactor (Finland) 1.6 GW delivering close to 13 TWh . .
So the wind freaks says that 13 is less than the 18 GWh YES U´r right BUT to have this 13 TWh for 40 years will cost nuclear
Bottom line nuclear SEK 0.20 / kWh/year (plus some 5-10% fuel)
Bottom line wind SEK 0.27 / kWh/ year
And with a usage of 30% you will have to need some backup power like coal…. depending on what power balance (demand in GW´s) from the grid .. my guesswork is that sometimes you will need the 2.4 GW´s and the other side of the coin is that sometimes the demands are so low that even wind has to “go down” from its maximum hence usage will be lower in a system with intermittent wind and full power backup….
LCC bottom line will be this SEK 0.26 / kWh / year plus another close to SEK 0.26 / kWh / year
BOTTOM LINE at least double …

Hur svårt kan det vara 2?

Not “All In” any more just “half way in”

” Sveriges energisystem består redan i dag av en mix av klimatneutrala energikällor såsom vattenkraft, kraftvärme (främst biobränsle), kärnkraft samt vindkraft, vågkraft och solkraft. ”

och om kraftvärme/värme inte är neutralt då?…

För neutralt är väl inte utan utsläpp utan medelvärde över en tid som i vissa fall är ganska lång?

 • Vi köper sopor från europa och eldar. Innehåller papper och andra saker från skog som är neutrala sett på 50 års sikt. Dessutom innehåller dessa sopor säkerligen sådant som kommer från fossila källor dvs inte ens på lång sikt neutralt.
 • Vi köper flis från skövlingen av regnskog i Amazonas vilket i princip är irreversibelt dvs vi talar hundratals år…neutralt?
 • Vi använder andra biobränslen torv et. al. som har en omloppstid på 100-tals år dvs totalt ointressant för klimatet….

Dessa artiklar om klimathot och alarm osv talar oftast om ett decennium dvs även de s.k. “neutrala” utsläppen ovan  av koldioxid tar för lång tid att minska….

dessutom har detta skett för att dölja övergången från kärnkraft till dessa källor.

—————-

Den mix man i artikeln förordar är i verkligheten en magi, ett trolleritrick, för att blanda bort korten…..

Antal att vi klumpar ihop detta sammelsurium av “neutralt” till en enda s.k. förnybar källa:

 vind.

Vind är en intermittent källa dvs ibland levererar den noll och intet till nätet och ibland levererar den hela den installerade effekten till nätet.

– för att vind skall leverera måste andra källor minska produktionen av el

– – ifall produktionen från vind, a.k.a. effekten är för stor måste vind leverera mindre än denna källa kan.

Dessutom har vi i landet vattenkraft, hydro, som  behöver användas som reglerkraft…

Ska vi ha reservkraft som levererar vad som behövs så är tesen, som jag bl.a. drivit att vi skall ha ett system som kan hantera all effekt/energi från vind (et. al.) och ävenså reservkraften då. En annan aspekt är ju att vi bara behöver installera reservkraft för att täcka effektbehoven. Rimligare och billigare att ha ett lastberoende system men som naturligtvis då minskar nyttjandet av vind….. dvs dyrare el från vind…

 • Total elproduktion 160 TWh
  • medeleffekt 18 GW
  • maxeffekt, laststyrt, typ 26 GW
 • Hydro medeleffekt 8 GW, 70 TWh
  • maxeffekt 16 GW
 • I exemplet vind 90 TWh
  • medeleffekt typ 10 GW
  • MEN kräver 34 GW installerad vind @30% nyttjande
 • reservkraft
  • effektbalans 10 GW (eller kanske 11–12)
  • ett nät som balanserar vindel 34 GW

Scenario 1 (sneak):

 1. Hydro 0–16 GW/8 GWmedel
 2. Vind 0–10 GW intermittent
 3. Reservkraft  10 GW

Ger effektbalans i alla lägen plus energibalans med en reservkraft som nyttjas till 70% medan då vind nyttjas till maximala 30%

Bottom line nyttjande av reservkraft = 100 – nyttjande vind (%)

Kostnad reservkraft 11.2 GW installerat typ max 95% nyttjande 10.6 GW kvar…. och effektbalansen gör att reservkraften alltid måste täcka om vind inte levererar

Kostnader vind 15 miljoner/MW för 34 GW 510 miljarder….

kostnader reservkraft 100 miljarder/1.6 GW: 700 miljarder…

MEN vänta nu reservkraften levererar i 40+år medan vind levererar i 20-år alltså kostar för två resor sas

alltså kostar vind 1 020 miljarder plus reservkraften 700 miljarder…

BTW 70% nyttjande av reservkraften förlänger livslängden och driftskostnaden på 5-10% för reservkraften sjunker per år sas.

VIND i sneakvariant (endast upp till minimal last) kostar incl reservkraft av nuclear 140%  mer jmf med att köra reservkraften fullt….

Att ha, vilket är förbjudet, kol som reservkraft är naturligtvis billigare . .

Att installera mer vind går naturligtvis men då kommer pga att minimieffekt är precis 10 GW nyttjandet även för vind att sjunka och vi kommer att minska nytjandet på hydro o/e reservkraft också… dvs högre priser…

I ett läge där vi adderat 5 GW till för elektrifiering eller gasifiering av fordonsflottan blir ekvationen densamma bara att reservkraften såväl som vind måste ökas med dessa 5 GW..

Dock kommer minimun effekt fortfarande att ligga på 10 GW dvs nyttjandet av vind minskar och nyttjandet av reservkraften ökar…

..

Hur svårt kan det vara att inse att intermittent kraft är synnerligen dyr även t.o.m. med kol som reservkraft…..?

Koldioxidproblemet löst! Tips 6.

Tips 6: Låt kolet ligga kvar i jorden och elda gen IV med vårt kärnkraftsavfall från dagens kärnkraftverk

“Egentligen skulle Tyskland nu behöva CCS-teknik som gör kolkraften utsläppsfri, men denna teknik är långt ifrån utvecklad. Energibolaget Vattenfall har dragit sig ur CCS-projekten för att de är, åtminstone för tillfället, är politiskt ogenomförbara.”

MEN kära nån då…. om nu koldioxid är så farligt måste väl denna lagring vara precis så säker som lagringen av dagens kärnkraftsavfall och rimligtvis måste denna koldioxid för all framtid inte bara 1000 år som gen IV kärnkraft

eller dagens avfall som vi inte blir av med om vi inte omvandlar dagens avfall till elektricitet som tar 100 000 år att lagra utan denna koldioxid skall ligga för evigt nere i jorden….

MEN vänta nu om vi:

1. Inte plockar upp kol utan låter det ligga kvar så är det redan på plats…. problem solved

2. Tyvärr har vi då inte el osv men då kan vi ju bygga gen IV som bränner det långlivade avfallet och bara har avfall som behöver lagras i 1 000 år….

Dagens lager av avfall räcker i 10 000 år typ . . så endast 1/10 av dagens avfall behöver läggas i ladorna om 9 000 år… dvs mindre bergrum osv…

YES! Vad var det jag sa???

A report that will stop the wind totally

” The wind energy industry and the Government base all their calculations on turbines enjoying a lifespan of 20 to 25 years.”

Ja de flesta kalkyler jag sett ligger på 25 år… och 36% nyttjande.

“The report concludes that a wind turbine will typically generate more than twice as much electricity in its first year than when it is 15 years old.”

Ooopsch så då halveras nyttjandet vilket inte syns i de kalkyler jag läst.

” the “load factor” — the efficiency rating of a turbine based on the percentage of electricity it actually produces compared with its theoretical maximum — is reduced from 24 per cent in the first 12 months of operation to just 11 per cent after 15 years.”

Halveringen syns ju här också MEN att ha ett nyttjande på endast 24% initialt verkar rent av helt osannolikt då vindkraften i Sverige med de subventioner den har här bygger på, för att gå ihop, ett nyttjande på 36% i 25 år….

“In addition, larger wind farms have systematically worse performance than smaller wind farms.”

Betz law in play….

“British turbines have got bigger and wind farms have got bigger and they are creating turbulence which puts more stress on them.”

Betz again?

OSSÅ kommer ord och inga visor

“This study confirms suspicions that decades of generous subsidies to the wind industry have failed to encourage the innovation needed to make the sector competitive.

“Bluntly, wind turbines onshore and offshore still cost too much and wear out far too quickly to offer the developing world a realistic alternative to coal.”

Footprint . .

Solenergi… < 100 kWh/m2/år intermittent…

Vindkraft— < 100 kWh/m2/år intermittent…

Bara BPF men ganska OK

Kärnkraft— 100 000 kWh/m2/år 24/7 planerat…

Vattenkraft— 10-100 kWh/m2/år 24/7 planerat…

Överslag men ytmässigt är kärnkraft 1 000 gånger mindre…

Tomtpriser 1 000 kr/m2

Markpris skog < 10 kr//m2

vind/sol/vattenkraft kostar

 • LCC mark(tomtpris) 50 öre/kWh
 • LCC mark(skogspris) 0.5 öre/kWh

OKK BTW kärnkraft kostar areamässigt 1 000 gånger mindre                               dvs kärnkraft kan anläggas i princip var som helst nära samhällen och som Ågesta ge värme för många…

spillvärmen från  nuvarande Forsmark, 50 TWh brutto, skulle räcka till säkerligen 1 miljon villor……

footprint 4 000 villatomter….

några m2/villa typ en cykelparkeringaplats

Att mäta där det gynnar agendan eller där det behövs? Tips 5

Ska vi acceptera ett 3 gånger högre elpris och ej ännu undersökta hälsorisker kopplade till vind?

TIPS 5:: NEJ vi ska inte acceptera ett 3 gånger högre elpris och ej heller ännu ICKE undersökta hälsorisker kopplade till vind! kanske delat i tipsen 5a och 5b?

Tittade på en samling videos från vetenskapligt håll som belyste kärnkraften och kärnenergin på ett brett sätt samtidigt så populärt att många bör förstå det hela. Och utvecklingen gick fort från första bomben 1945 till första kärnkraftverket i Sverige 1954 inte illa för ett litet land utan varken genustänk eller normkritik.

SAINT Radiation Science

Nu är dessa videos information som tar udden av de mesta sckräckscenarioerna som etablissemanget vill presentera för att kontrollera vanligt folk.

Antal dödade av globalt kärnkraft, ej kärnvapen, är några hundra i historien…. under samma tid har ett antal hundra miljoner dött av rökning (5 000×1 000×60=300miljoner)

Skulle etablissemanget tillåta att det global dör 6 miljoner årligen av kärnkraft? NOPE! MEN av rökning eller för den delen alkohol… jajamensan!!!

Bara i sverige har det sedan vi fick kärnkraft 1954 dött 300 000 av rökning…. skulle vi tolererat detta för kärnkraft NOPE… avpassiv rökning har det i sverige under denna tid dött 40 000 . . skulle ens dessa tal godkännas NOPE! Hur många liv har räddats genom ett otroligt bra elsystem i landet . . hundratusentals minst…..

OSSÅ kommer outbildade, oftast, populister och lobbyister och dra igång vindvansinnet…. det började med subventioner och har så fortsatt med ökningar…

För 20 år sedan fanns knappt vindkraft annat än som väderkvarnar och effekten på de som fanns var 0,5 MW… nu är de som installeras över 3 MW . någon som inte tror att de gamla verken raskt blir olönsamma?

Kalkyler för modern kärnkraft bygger på 40 års drift trots att vi redan flera verk som levererar trots 40 år….

Kalkyler för modern vindkraft görs på 25 år trots att inte ett enda, visa isf exempel på motsatsen, ens passerat 20 år…. lönsamt? Nej inte om inte vindkraften får typ 25öre/kWh subvention för den el de levererat…… OCH detta är ungefär den kostnadsökning som tillkommer om man använder vind i.st.f. kärnkraft… sedan behövs ju för vind en reservkraft också… (nu räknar man med att på marginalen så skall de 16 GW som vattenkraften kan bidra med räcker för att helt ersätta all vår kärnkraft… jo pyttsan redan nu har vi cirka 3 GW el producerad, bränns, med fossila bränslen flis från när och fjärran (som vi köper ), sopor från när och fjärran (som vi köper ) samt råolja i Karlshamn(?)… och detta berr på dryga 1 GW borta via Barsebäck samt ett antal stängda reaktorer eller på G att stängas…. vi har haft 11 GW som mest och nu är det 8 i kontrollrummet…. 3 GW där ja… osså gör den intermittental kraften att ingen muddring behöver göras i Norrlandsälvarna den intermittenta regleringen spolar bort eventuellt skräp….

Dessutom kräven vindkraften samma nivå på reservkraft som vindkraften har….. nyttjande för vind är cirka 33% . . dock är kostnaden för vind redan den utan subventioner 1,5–2 gånger kärnkraft (LCC/kWh)

Osså reservkraften där vi ser i

Reglering med Kärnkraft. Hans Henriksson, Vattenfall, R&D Projects

att kärnkraften ihop med hydro är riktigt briljant…..

MEN om nu redan utan reservkraften elpriset är 1,5–2 gånger högre så borde ju an installerad effekt vind balanseras av en installerad effekt kärnkraft dvs kostnad

2,5–3 gånger högre….

Nåväl eftersom statten på el är dryga 50% kommer skatten att öka 3 gånger och bli minst

100 miljarder mer netto till staten…

vad staten behöver 300 miljarder netto persistent till är en sorglig historia som inte orsakat elhaveriet utan ett annat haveri

Osså har vi då detta med den utmärkta vetenskapliga undersökningen av hur den osynliga och ohörbara strålningen från bränslet i kärnkraftverken bbildas och skadar osv… N.B. det kanske 200 som dött pga av olyckor globalt i kärnkraftverk Japan, USA samt Ukraina (sovjet). (Naturkatastrof och dåligt säkerhetstänk, USA??, fel hantering där man hoppade över den automatiska styrningen)

PSS undersöks det som inte främst hörs från vindkrafteverken

ELLER??

Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter

Läst gärna hela MEN det bästa är:

Är dBA ett lämpligt mått på vindkraftsbuller? Lågfrekvent buller är mer störande än buller utan påtagliga lågfrekventa komponenter, vid samma A-vägda ljudnivå (dBA).
Därför har dBA ifrågasatts som indikator på upplevd ljudnivå och störning av buller
(se till exempel Bengtsson, Per sson Waye, & Kjellberg, 2004; Hellman & Zwicker, 1987;  Kuwano, Namba, & Miura, 1989).
Det finns alltså argument för att ersätta dBA till förmån för andra mått, till exempel Zwickers hörstyrka (ISO, 1975), som bättre korrelerar med hur ljud upplevs (Nilsson, 2007; Nilsson, Andéhn, & Lesna, 2008).
Detta gäller dock inte särskilt för vindkraftsbuller, utan för de flesta bullerkällor i vår omgivning, till exempel vägtrafik och fläktbuller, som genererar lika mycket eller mer lågfrekvent ljud.
Vinsten med en övergång från A-vägd ljudnivå till alternativa mått skall dock ställas mot de kostnader det skulle innebära att ändra nuvarande system för beräkningar och riktvärden av samhällsbuller.
En kompromiss kan vara att som komplement till A-vägda ljudnivåer ocksåmäta eller beräkna C-vägda ljudnivåer. Skillnaden mellan C- och A-vägd ljudnivå kan
användas som en grov indikator på hur lågfrekvent ett ljud är
(Hassall, 1998; Lundquist, Holmberg, & Landström, 2000).
I situationer där det finns misstankar om påtagliga lågfrekvenskomponenter bör man därför överväga att också mäta eller beräkna C-vägdljudnivå .

PRECIS! att mäta allt buller under det hörbara, kostar 10 000 kr typ…. ska inte göras…. Freudianskt så det förslår….

MÄT SPL så får vi svaren…..

Att minska utsläppen och se perspektiven från vänsterns agerande…

Finn fem rätt….

Tittade på 5 video´s och summeringen att 18 000 driftsår med kärnkraft och tre stora haverier orsakt några 100 dödsfall totalt.

N.B. bara i sverige dör 5 000 personer årligen av rökning och 5 000 personer årligen av alkoholrelaterade skador.

I Afrika dör miljoner årligen pga att man eldar skräp över öppen eld innomhus…..

Dessutom visas i dessa videos att koldioxutsläppen från elenergiförsörjningen minskat genom kärnkraften . . det som fattas är en elektrifiering av fordonsflottan…. vilket i ett nafs halverar våra utsläpp….

Vi behöver om fordonsflottan skall elektrifieras plus att vi skall kunna ha vår välfärd cirka 15 GW kärnkraft….

Under de dryga 60 år som vi haft kärnkraft i landet har alltså
300 000 dött pga rökning
och
300 000 dött av alkoholrelaterade skador….

Kanske dags avv avveckla både MP och C samt alla partier som å det bestämdaste strävar att reversera ett bra samhälle….

3 GW eller mer än 10% av vår el kommer numer från fossilt (flis, sopor och tjockolja)
Reflektera över att vi fortfarande har nästan 10 GW kärnkraft….
och trots dessa två fakta går vi på knäna….

osså har vi tagit på oss en persistent nettoskuld för annat på 300 miljarder årligen…..

Osså publiceras detta:

Åsa Mobergs bok “Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten”.

Videos:

En mycket bra krönika om tingens förhållande

EVA-LISA DEZMIN, Katerina Magazin

 

perspektivförskjutning används för att vilseleda…..
Freudianskt används för att säga ett men mena typ tvärtom
Båda begreppen ovan används
exvis brottsoffer och gärningsman byter plats
sedan finns ju också osynliggörande
exvis ifall en grupp är utsatt och en är grupp som det är synd om kan man från etablissemangets sida helt ignorera detta….

 

Mitt svar till noterna nedan är att det gäller att hålla vanligt folk i schack med piskor och morötter med mot mot existensen praktiskt taget.
“1. Varför är vapenamnestin plötsligt så viktig, samtidigt som illegala vapen okontrollerat flödar in i landet? De kriminella bryr sig ju inte om någon amnesti, så vem förlorar på att lämna in vapen som de egentligen inte får ha?”

 “2. Varför minskas polisens resurser och befogenheter, samtidigt som våldet mot medborgarna ökar (granatattacker, sprängningar, skottlossningar, fler våldtäkter, gruppvåldtäkter, rån, etc)? Och varför tycks svaret på detta vara att folk får stanna inomhus i den mån det går, eller att ordningsmakten ska grilla korv med buset i hopp om att få dessa på bättre tankar? Vilka vinner på att polisen tappar kontrollen?”

“3. Varför åläggs inte migranterna några skyldigheter att göra rätt för sig när vi redan nu kan se vad en kravlös flyktinginvandring innebär ekonomiskt? Vilka gynnas av det här?”    “4. Varför ska vi ta in ännu fler olönsamma människor, när sjukvården och skolorna redan går på knäna och vårdköerna och bostadsköerna växer? Och varför ska sjukvård och tandvård vara gratis endast för den som illegalt uppehåller sig i landet och aldrig betalat någon skatt, medan den som betalat skatt debiteras fullt pris?”                                     “5. Varför tillåts den som sökt skydd i Sverige att återvända hem på semester? Är man så trygg i landet man flytt ifrån, kan man väl stanna där och bostaden man fick när man gick före i bostadskön, får istället gå till någon som studerar, eller varför inte till en fattigpensionär.”                                                                                                                                    “6. Varför bestraffas inte den som farit med oriktiga uppgifter kring sin ålder eller sin identitet? Att ljuga för myndigheter är faktiskt brottsligt. Åtminstone för oss som redan bor här och betalar skatt. Varför är lagen inte lika för alla?”        7. Varför utvisas inte grovt kriminella invandrare när de suttit av sitt straff? Vad ska de bidra med när de kommer ut, menar man? Med stor sannolikhet är deras enda insatser i samhället när de friges, mer kriminalitet som drabbar oskyldiga. Och varför ska man gulla med återvändande jihadister, samtidigt som man lägger tid på att gå efter någon individ som skrivit av sig sin frustration på nätet, bara för att denne använde några illa valda ord eller dåliga formuleringar?
8. Varför tvingas medborgarna och svensk lag att anpassa sig till folk som kommer hit? Varför är våra traditioner och vår kultur så förnärmande att man inte kan acceptera den, om man nu valt att komma hit? Vilka är förlorarna här? Och vad är baktanken med detta?
9. Varför undertecknar Sverige FN:s flyktingavtal när vi redan har stora problem med just migrationen? Det är kanske inte så konstigt om folk börjar undra vilken agendan egentligen är.
10. Varför riktas resurser och varför ägnas så mycket tid åt att smutskasta de som uppmärksammar ovanstående punkter, istället för att ta tag i problemen och orättvisorna? För om problemen inte finns, hade det jag radat upp endast varit vanföreställningar i mitt eget huvud. Det i sin tur hade inneburit att jag varit helt ensam i min uppfattning, vilket jag inte är.”