Freud rules again…..

Artikeln

Kärt barn har många namn….””Det är bättre att agera och att rätta till eventuella fel än att sitta passiv och inte åstadkomma något””
Seden decennier har de som på sina meriter inte platsar för jobb fått stödhjul . .
Att arbetsgivare gillar “etableringsjobben” är självklart eftersom AG då får så radikalt sänkta lönekostnader att det “lönar det sig” och naturligtvis med 85% subvention….
Baksidan av myntet är den påtvingade volontärroller som kollegor tvingas ta (dvs resterande 15% i form av uteblivna löneökningar)  . . för ärligt Teknikföretagen inte är ett engagemang för de med etableringsjobb någonsin en lönegrundande faktor för de som “frivilligt” i den rådande “goda andan” “hjälper till” i stället för att få chansen att göra det som höjer den egna lönen….. skattebetalare såväl som kollegor betalar och “pay back time” finns i sjön… dvs nedspolad…

Vi betalr för det hela i våra politikers charader

 

Advertisements

Lotta Gröning lyfter på förlåten kring metoo

 

Att skriva med rätt vinkel dvs rakt på….

Som vanligt? Eller väldigt ofta visar det sig att det finns två sidor på ett mynt….. Påminner om att bli fördröjd bara några minuter till flyget. . då minnas du flighten . .
LG lyfter här fram några detaljer om hur (räv)spelet bakom kulisserna sker inom politiken för att vinna mer makt, inflytande och miljoner av skattefinansiering för ärligt hur mäts nyttan av vad en politiker gjort i pengar? Hur har det gått ekonomiskt för den som valdes/utsågs till utrikesminister t.ex.? OCH fenomen/skeenden är naturligtvis lika inom andra områden där vinsterna är samma lika saker makt, pengar, synlighet i offentligheten et. al. . Antingen sker saker med piska (misskrediteringar i offentligheten et. al.) eller med morot (fina jobb, befattningar, uppdrag et. al.) och nu erhåller äntligen de drabbade (de som blev blåsta) rättmätig upprättelse eller så fick de både äta kakan och ha den kvar sas…..
För ärligt kan händelser som sedan decennier passerat bäst före datum, preskriptionstid, tas upp i något annat sammanhand än s_-tsnack?

.

OCH hur berikas de som bara driver denna hashtag?

Varför driver man detta?

What´s in it for me ger ett rikligt bröd för dagen för några (både heder, ära, makt och pengar) det är sant . . MEN är detta rättmätigt där en samling domar drabbar “döda män” för ärligt “jag känner” eller snarare “jag kände”, “jag upplevde” osv endast är en persons upplevelse betraktad genom 20 års utvecklade filter….. ?

Nej tack!

Är ett bra svar på oönskade/otrevliga inviter även om det ligger mycket i potten.

MEN påhopp i realtid är ju bättre dock drabbar även detta den “anklagade” även om “häktad” och friad så finns en skugga där….. eller så har bäst före datum för något passerats…

IB affären i minne . . .

 

NewsVoice

OK naturligtvis inte bra att relationer skadas.
Vilka skadas? De som bombades nja de som krigar vet nog ganska väl vilka de strider mot. De som bombar.. naturligtvis vet en stridande enhet vad som beordras. De civila i de länder som bombas… möjligtvis om detta land har en agenda som inte skall offentliggöras… men då borde väl svenska journalister föra fram informationen och verkligheten. Den svenska befolkningen knappast ja mer än pekuniärt då . . MEN den svenska staten kanhända inte vill att vad man genomför mot andra länder skall komma fram…..
Så som oftast freudianskt dvs det är den svenska befolkningen som inte skall informeras…. eller snarare desinformeras…

 

 

M i sin prydno

M i sin prydno

Än en gång försöker M lura “Det sovande folket” riktigt fult valarbete…. eller så har moderater små händer för ärligt 8 år i sällskap med MP och med den förda politiken, över 1 miljon beviljade UT, som bara kostar… M har det senaste decenniet (de 8 åren) skapat en årlig persistent nettokostnad på 100-200 miljarder……
Osså tror man att detta skulle gå att genomföra….
Dream om M….
.
Alla skattebetalare bör varnas för detta parti som är till förvillelse lika som MP bara i en blå kostym i stället för en grön mysoverall….

 

Varför bara titta 25 år bakåt…. ?

 

Fakta

Att det tar 25 år innan sådant här “kommer fram”, “lagsöks” osv är ja bra… ja om inte förseelserna redan är preskriberade förstås…. för i så fall drabbar det “död man” så att säga (Havamal) men det kanske är bäst så då en polisanmälan etc. bara renderat ett ärende i arkivet utan att hamna i tingsrätten….
Då rättssystemet inte fungerat/använts eller “what´s in it for me” har fått ge facit kan man sedan retroaktivt bestraffa/stigmatisera…..
Återigen “…. dom över död man”…….
.
FRUKTANSVÄRT……
speciellt i skenet av alla de saker som MSM skriver om i nutid…
eller den rapport som finns
.
Fakta

Det blev ett minus i.st.f. ett plus.. s.it happens …

SVT desinfo

Kommunen desinfo….

En ökande befolkning är också en utmaning. J

say no more…

 

Kommenterade tidigare och har läst de gamla nyheterna igen. Tydligen gäller det att artikel sade att Sandviken tjänade 500 miljoner, årligen, på invandring. (Källa artikel i DN.)
“Sandvikenborna kommer att bli både yngre och äldre. Det växande antalet barn innebär större kostnader för förskolor och skolor. Det växande antalet äldre invånare kräver ökade utgifter för boenden och omsorg.”
Fortfarande verkar dock inte de olika agerandena i denna artikel som speglar problem, a.k.a. skattehöjningar, editera kausaliteten…. dock sades att “vinsten” berodde på invandringen… konstigt att samma sak sägs vara kausal den förda invandringen om det blir vinst inte om det blir förlust…. har även SVT en agenda….? FÖRVISSO!!
Sedan:
“Sandvikenborna kommer att bli både yngre och äldre. Det växande antalet barn innebär större kostnader för förskolor och skolor. Det växande antalet äldre invånare kräver ökade utgifter för boenden och omsorg.”
Utrikes födda, från SCB över landet, har endast halva andelen barn och dubbla andelen de facto pensionärer jmf. med inrikes födda. Hur detta fördelas över landet känner jag inte till men man kan väl gissa att demografin och dess utveckling följer den förändring som jag skriver ovan dvs etablissemanget har i decennier försökt förbättra en dålig demografi landet med ett beviljande av UT för utrikes födda med en katastrofalt dålig demografi N.B. i decennier har denna myt spridits . .

För ärligt ifall den invandring som skett varit enligt det som sades skulle naturligtvis vinsten av denna invandring blivit ännu större ifall Sandviken nu har “drabbats” negativt och “Sveriges kommuner och landsting, SKL, har redan uppmärksammat att många kommuner, inte bara Sandviken, står inför liknande utmaningar. Det blir en ödesfråga att staten skjuter till mer pengar.” tyvärr så är den beska sanningen sett över landet att varje beviljat UT genererar en kostnad på NETTO persistent, livslångt,
på 100-200 000 kr/capita livslångt…….. för dagens takt på beviljande landar det på 15-30 miljarder årligen, NETTO. De senaste 20 åren har det beviljats 1.7 miljoner UT dvs den ackumulerade kostnaden är 170-340 miljarder årligen….. undanträngningseffekter och den lägre effektiviteten då icke fullt utbildad arbetskraft bidragsfinansieras i arbetslivet….
6 skattekronor låter mindre än faktum att dessa 6 skattekornor är en ökning av kommunalskatten på 20% ….
Keep on smiling dock inte Sandviken som i glesbygdskommunernas anda trott att staten skall ta konsekvenserna av den förda invandringen
(“Det blir en ödesfråga att staten skjuter till mer pengar.”)
MEN visst borde dessa kommuner gjort mer research up front . . eller hur?
.
Felet är S sedan M sedan S under decennier och med de snälla MP (a.k.a. vänstern) som murbräcka skapat detta partiella kaos i landet för ärligt att först nu komma på att det krävs en skattehöjning på 20% kunde ses för decennier sedan…..och hur mycket är det egentligen för inte hände detta över en natt utan naturligtvis har man så länge det varit möjligt snålat och sparat och lånat och tagit av pensionavsättningarna osv?
Om ett par-tre år kommer det krav på 20% till ja om inte staten lyckas beskatta oss ännu mer förstås…

En händelse som är som en tanke…. de 20% är väldigt nära 500 miljoner . . kanske bara att det blev ett plus i stället för rätteligen ett minus….

HUVA!!!!!

Nu blir det lite svårt….
.
Vad är nyanländ i ett land med en asylprocess som i många fall tar år att överklaga färdigt osv….?
.
Är nyanländ
– första veckan ?
– första månaden?
– första året?
– första åren?
– första decenniet?
Med största sannolikhet det senaste
dvs en kohort på 600-700 000, beviljade UT, med en liten andel barn ganska hög andel pensionärer och en jättestor andel i arbetsför ålder…..
empiri visar att hälften av dessa aldrig någonsin kommer i ett riktigt arbete, helårsarbete dock både deltid såväl som subventionerat…..
.
det som nämns på 100 000 och med siffrorna ovan visar att regeringens ambition inte ens är upp till empiri (hälften någonsin i arbete)
.
Vet inte vår regering hur det ligger till?
.
Förmodligen inte de enda som man jyssnat på är M och både M och S har “stulit” sin politik från ett extremt parti……
.
Dags att ett parti som kan och vill göra skillnad på riktigt får många röster……

 

 

Jag ryser

KJ den förlorade insändaren…..

 

Sällan jag känner rysningar men då jag nyss läste detta så kom dom.
Tror att det beror på att hela den icke godkända repliken är helt mitt i prick såväl rörande tingens förhållanden som hur vi vanliga människor i smått som i stort tystas på ett sätt som inte på lång tid, om ens någonsin gjorts…. kanske ändå då vi var i kyrkans garn, frikyrkornas garn såväl som folktribunalerna . . oäkta barn, kommunister, socialgrupp 3 (a.k.a. arbetare) osv….
MEN inte ska väl alla många decenniers hårt arbete spolas bort i en PK pöbel som smörjar kråset på vår bekostnad och smörjer andras krås också…..
.
Kompetensregnet behöver ges tillbaka till de länder som sägs ha förtryck osv
Likaså är det busenkelt för de som kan språket, känner landet och som känner sig hemma där att återvända…. för ärligt är det så hi,mla illa i Sverige för de med beviljade UT såväl för de som vistas här trots avslag…. borde logiken vara att återvända till de länder det är bättre….
Att vi i Sverige spenderar ackumulerat på denna asylindustri minst 5 gånger mer än den summa som UNHCR skulle skatta sig lyckliga för likaså de 65 miljoner flyktingarna som finns i världen….
.
OCH sedan då det som tas upp i denna mICKE insändare
“Folk är lyckligtvis rejält trötta på den härskarteknik du ger röst år.
Är det möjligen det som skrämmer dig så?”
Det är en elit, ett etablissemang, som trots sitt fåtal håller i oss andra krampaktigt…….
.

Leave the myths!!

 

Uvell krönika

“Deras politiska förslag de gick till val på 2014 är nästan införda nu. Av en vänsterregering. De är vågmästare men de möjliggör snarare andras politiska förslag än får igenom sina egna.”
Antal beviljade UT årligen når oftast all time high…..
.
Ingen seriös person tror väl att ett trendbrott skett?
Det enda som hänt att den exponentiella ökningen mattats något… S.I.C.
.
Håller dock med om att MP lyckats med konststycket att öka skatter, öka invandringen osv osv och inte minst försätta landet i ett, äsl bara partiellt, kaos……
MEN med en ackumulerad kostnadsökning på nästan 10% årligen rörande asylverksamheten (obs netto) kommer även de mest övertygade debattörer et al att anpassa sig till verkligheten och det enda parti som kan göra skillnad är SD . . . för ärligt politiker och etablissemang i grupp 4 vare sig verkligt eller livat har inte en enda lösning som gör skillnad….
.
Noll beviljande av UT och ett återvändande för de som trota stora ansträngningar har det hemskt i Sverige (många artiklar i MSM visar detta) bättre då att uppmuntra att den stora mängden kompetens som inte blir till nytta i Sverige återvänder för att bygga upp sina hemländer…..

När skall verkligheten belysas?

FB, Mikael Hagenbo

FriaTider

 

 

Ja eftersom sanningen presenterades i en utredning av en privatperson t.o.m. så skall naturligtvis bara det fåtal som styr oss veta för att i sitt eget bästa intresse föra oss bakom ljuset…..
En regering värd namnet skulle naturligtvis ta till sig verkligheten, statistiken, läget et. al. och agera på det dvs ordna upp eventuella felaktigheter i vårt samhälle… samhällskontraktet krackelerar pga av fö höga kostnader självklart minska kostnader….
MEN
1. Mantrat att invandring behövs för att rädda våra pensionärer såväl som våra pensioner verkar fungera dåligt eftersom regeringen vill höja, S.I.C., HÖJA pensionsåldern… nåja den sedan 20 år förda invandringen har resulterat i 1.7 miljoner beviljade UT…. dock i denna gupp är det endast halva andelen barn jmf. med inrikes födda… ja ni läste rätt dåligt med barn dvs en hemsk demografi sedan blir det ju då naturligen större andel i arbetsför ålder MEN endast hälften av dessa utrikes födda kommer någonsin i ett helårsarbete… och då räknas både deltid såväl som subventionerade jobb vilket skapar en andel pensionärer (de facto) bland utrikes födda på det dubbla jmf inrikes födda…
2. Osså kostnaden netto och persistent livslångt…. per beviljat UT
100-200 000 kr/capita/år och PERSISTENT
Follow me into the math 1.7 milljon persons and 100-200 kSEK will cumulative to 170-340 billinon SEK each year…..
.
Of cause this cannot be revieled…
A. En sak är att inte bevilja ett enda UT
B. Det andra är att låta de utrikes födda i utanförskap och utan att ha blivit integrerade (alla de som MSM påstår att de har det illa) återvända till sina respektive hemländer och bygga upp dessa. Varför låter inte vår statsminister kompetensregnet falla över de länder som behöver det bäst…. och kan språket och redan integrerade i sina respektive hemländer…….