Många nya handelsavtal när stormakterna möts vid SCO-mötet medan Europa faller djupare in i krisen

När man beskattar för 10miljarder årligen det mesta propaganda och indoktrinering påverkar detta ordentligt. 1/8 skall brandskatta 7/8 av världen, och styra bl.a. med genuspedagogik och allas lika värde, inte värdighet vilket står i originalet trots att det kommer från globalister, men det var iofs i början där FN skulle sälja in sig osså har vi doktrinen allas lika utfall inte allas lika möjligheter….. se bara hur diskriminerad arbetsmarknaden blivit …. f.ö. JATTEBRA text Tack!!

New sheriff?

Inte för att en operatör inte kan sköta pannan sas… MEN vad styr strategin och hur ska man långsiktigt ta hand om vår elförsörjning om inte detta trams med farligheten med kärnkraft tillåts råda. Vänstern säger sig stötta de “små” men i verkligheten trycker man ner de små på bekostnad för en liten elit….. en billig el får de små (the deplorables ) får den lilla människan att växa….. https://klimatsans.com/2022/09/14/elsa-widding-ar-allra-mest-kompetent-energiminister/

Kriget i Ukraina planerat i syfte att krossa Ryssland och den europeiska ekonomin

“Jaa naturligtvis USA blander sig i saker ofta på andra sidan klotet för att styra, destabilisera, förstöra och plundra länderna där. Man kämpar för demokrati eller WMD t. ex. Irak är ett praktexempel där man verkligen gjort öken av ett fungerande land….. Libyen … osv.”

Jenny Piper

En bekant som jag brukar diskutera politik med har länge sagt att det krig respektive kris som nu sker i såväl Ukraina som EU är planerat samt att USA gärna skulle se EU kollapsa eftersom de då har en politisk och ekonomisk konkurrent mindre. De uppgifter som tidningen Nya Dagbladet presenterade i en artikel i går bekräftar just detta.

Enligt tidningen visar en internläcka från den amerikanska regeringsnära tankesmedjan RAND Corporation – bland annat kända för att ha legat bakom amerikansk strategi för utrikes- och försvarspolitik under Kalla kriget – hur energikrisen i Europa planlagts strategiskt av USA.

I det hemligstämplade dokumentet, som är daterat i januari i år, medger man att den aggressiva utrikespolitiken som USA bedrivit i Ukraina kommer att pressa Ryssland till att tvingas ingripa militärt i landet. Syftet sägs vara att införa ett sanktionspaket som varit förberett sedan länge, där
EU:s ekonomi oundvikligen kommer att kollapsa…

View original post 253 more words

SCO-mötet nästa vecka kan bli starten på en ny världsordning utan västlig dominans

Bra att plocka fram till oss bakom järnridån…. även om jag har VPN så har nog inte alla så uppskattas

Jenny Piper

Intressant artikel skriven av journalisten Petr Akopiv som belyser det faktum att om de tre stormakterna – Ryssland, Kina och Indien – lyckas bygga en ny världsordning utan västerländsk inblandning samt lyckas bygga strategiska relationer med den islamiska världen för att utarbeta denna nya världsordning, kommer det att bli dödsstöten för västvärldens globala dominans och SCO-mötet nästa vecka blir startskottet.

—————————————-

“Nu när Covid-karantäner inte längre är ett hinder, har toppmöten återgått till den diplomatiska agendan. Först återvände väst till möten ansikte mot ansikte – EU- och NATO-toppmöten har ägt rum sedan en tid tillbaka och nu är det dags även österut. Toppasiatiska ledare har inte träffats på riktigt på över tre år, men om en vecka kommer Shanghai Cooperation Organization (SCO) att samlas i den uzbekiska staden Samarkand och samla alla sina ledare.

Tills nyligen var det inte helt klart att Kinas president Xi Jinping skulle komma, eftersom vissa…

View original post 888 more words

Jaa men då så… eller hycklar våra styrande i EU??

MEN att det skall vara ett totalstopp av gas från Ryssland har väl EU´s sanktioner redan skapat…. smyger EU in gas under radarn….. Naturligtvis är ett stopp ett stopp…… något annat är hyckleri….. eller så kan man handla på marknaden……. att ha en planekonomi fanns i Ryssland tidigare…. nu verkar det blivit tvärtom

Why the difference/varför skillnader?

ENG
Per Shapiro at FoHM mentions that you are unvaccinated before dose 1, fair enough applies to all vaccines. BUT after dose 1 you are still unvaccinated within 2V after dose 1. Then you become, if I understood FoHM correctly, suddenly unvaccinated 2 weeks after dose 2…. DOES THAT APPLY TO THE SECOND VACCINE TOO? Is the protection sufficient to be called vaccinated as soon as one dose is taken if one does not take another? Etc…..

SWE
Per Shapiro hos FoHM tar upp att man är ovaccinerad innan dos 1, fair enough gäller alla vaccin. MEN efter dos 1 är man fortfarande ovaccinerad inom 2V efter dos 1. Sedan blir man, om jag fattade FoHM rätt plötsligen ovaccinerad 2 veckor efter dos 2 osså….. GÄLLER DET ANDRA VACCIN OSSÅ? Är skyddet tillräckligt för att kallas vaccinerad så fort man tagit en dos om man inte tar någon ytterligare? Osv…..

FoHM V34 2022

Följer Era veckorapporter och även om det är mycket data och ibland faktiskt lite rörigt så finns de info där. MEN som sagt ovan så verkar det vara Er ambition att verkligen ge all data dock behövde jag lite träning för att ta del av materialet.

Rörande V33 sägs att läget i landet förbättras…. på sidan 15 sägs

 ” Avlidna bekräftade fall
Uppdelningen på vaccinerade respektive ovaccinerade tar inte hänsyn till hur lång
tid det gått sedan vaccinationen, se även avsnittet Kommentarer till statistiken.
Figur 6A. Antal(a) avlidna bekräftade fall per vecka, uppdelat på ovaccinerade och
vaccinerade fall, från vecka 1 2021 till aktuell rapportvecka”

V34 har samma stycke blivit till: 

Sidan 14
Avlidna bekräftade fall
Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av
eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.
Figur 6. Antal (a) avlidna bekräftade fall per vecka, från vecka 10, 2022 till aktuell
rapportvecka”
Varför finns inte uppdelningen  “

på vaccinerade respektive ovaccinerade ” redovisad längre?

Och som rapporterna under 2022 visar verkar andelen smittade, vaccinerade som avlidit fått en större andel vaccinerade (alla V3x) . Är dett den skutsats Ni drar också? Menar det verkar fram t.o.m. V33 vara endast vaccinerade som avlider är detta ett faktum borde det  tarva en förklaring och en djupdykning i siffrorna….. 

Finns uppdelningen ovaccinerade vaccinerade (oaktat datum för senaste injektion) fortfarande redovisad i någon databas?

V33  2022 “Av totalt 9683 avlidna var 5375 ovaccinerade och 4308 vaccinerade…” V01 2021 -V33 2022

V52 2021 “Av totalt 5 236 avlidna var 4 569 ovaccinerade och 667 vaccinerade…..” V01-52 2021

Då blir matten att V01 – V33 2022 “Av totalt 4447 avlidna var 806 ovaccinerade och 3641 vaccinerade (18.1%)

Tittar vi på V28 2022 “Av totalt 9118 avlidna var 5316 ovaccinerade och 3802 vaccinerade….”

matten för V28 – V33 2022 “Av totalt  745 avlidna var 56 ovaccinerade och 504 vaccinerade….” (7.5%)

dvs mindre andel ovaccinerade än  vaccinerade i gruppen avlidna smittade 

Varför bytte Ni redovisning av data… utan förklaring? ELLER missar jag info om hur och varför??

OKK om vi i V01-33 2022 drabbades av 4447 avlidna så blir det på årsbasis typ 7000… att jämföras med 5236 2021…..