Demography01, same as demografi

Calculated statistics corrected by the number of foreign backgrounds that really come in some form of real work ie a full-time job, however, both part-time and more or less subsidized, so-called “xxx job”.

The result shows that the migration to Sweden has not achieved the purpose of taking care of an aging population, but on the contrary, the part of the population that receives pension or equivalent has increased if one takes into account, calculates that those who never come in a job actually become older a.k.a. retired. Even an increase in childbirth by 50% would not be worse.

Just the raw facts

2019-02-03 12_13_13-Start

 

Corrected with the “not in work” figures (and this i reality a godd prediction)

2019-02-03 12_13_46-Start

 

and down under the real thing where the truth visualizes

 1. The group 0-24 years is in numbers 1.9 million vs 1 million IF there had been 40.000 more domestic children born the influx of foreign background had not ben necessary.
 2. Defacto older, 65+, is 1.7 million vs 1.2 million a huge over-representation…. will an increasing foreign background people 65+ take care of the problem with an older population… beats me…
 3. The working numbers are 3.4 million vs 0.86 million to the number of working people among domestic is 95% vs 39%
 4. Ballpark figures just domestic working will have 49% supporting 51% while foreign working  will have 26% supporting 72%OR bottom line all working 43% will support all non-working 57%
 5. 49–43 is a 6% of taxpayers diff….. Swedish taxpayers tax2.000 billion (SEK 2.000.000.000.000) or 6% is SEK 120 billion average sum BUT of the cause, the reality is more

What could possibly go wrong?

N.B. the figures show to be persistent and all indications show that a high number of migrants will make figures worse……

And as some say “There is not a solution to raise more kids” my figures shows the

opposite

piceng004

Advertisements

Hur svårt kan det vara 2?

Not “All In” any more just “half way in”

” Sveriges energisystem består redan i dag av en mix av klimatneutrala energikällor såsom vattenkraft, kraftvärme (främst biobränsle), kärnkraft samt vindkraft, vågkraft och solkraft. ”

och om kraftvärme/värme inte är neutralt då?…

För neutralt är väl inte utan utsläpp utan medelvärde över en tid som i vissa fall är ganska lång?

 • Vi köper sopor från europa och eldar. Innehåller papper och andra saker från skog som är neutrala sett på 50 års sikt. Dessutom innehåller dessa sopor säkerligen sådant som kommer från fossila källor dvs inte ens på lång sikt neutralt.
 • Vi köper flis från skövlingen av regnskog i Amazonas vilket i princip är irreversibelt dvs vi talar hundratals år…neutralt?
 • Vi använder andra biobränslen torv et. al. som har en omloppstid på 100-tals år dvs totalt ointressant för klimatet….

Dessa artiklar om klimathot och alarm osv talar oftast om ett decennium dvs även de s.k. “neutrala” utsläppen ovan  av koldioxid tar för lång tid att minska….

dessutom har detta skett för att dölja övergången från kärnkraft till dessa källor.

—————-

Den mix man i artikeln förordar är i verkligheten en magi, ett trolleritrick, för att blanda bort korten…..

Antal att vi klumpar ihop detta sammelsurium av “neutralt” till en enda s.k. förnybar källa:

 vind.

Vind är en intermittent källa dvs ibland levererar den noll och intet till nätet och ibland levererar den hela den installerade effekten till nätet.

– för att vind skall leverera måste andra källor minska produktionen av el

– – ifall produktionen från vind, a.k.a. effekten är för stor måste vind leverera mindre än denna källa kan.

Dessutom har vi i landet vattenkraft, hydro, som  behöver användas som reglerkraft…

Ska vi ha reservkraft som levererar vad som behövs så är tesen, som jag bl.a. drivit att vi skall ha ett system som kan hantera all effekt/energi från vind (et. al.) och ävenså reservkraften då. En annan aspekt är ju att vi bara behöver installera reservkraft för att täcka effektbehoven. Rimligare och billigare att ha ett lastberoende system men som naturligtvis då minskar nyttjandet av vind….. dvs dyrare el från vind…

 • Total elproduktion 160 TWh
  • medeleffekt 18 GW
  • maxeffekt, laststyrt, typ 26 GW
 • Hydro medeleffekt 8 GW, 70 TWh
  • maxeffekt 16 GW
 • I exemplet vind 90 TWh
  • medeleffekt typ 10 GW
  • MEN kräver 34 GW installerad vind @30% nyttjande
 • reservkraft
  • effektbalans 10 GW (eller kanske 11–12)
  • ett nät som balanserar vindel 34 GW

Scenario 1 (sneak):

 1. Hydro 0–16 GW/8 GWmedel
 2. Vind 0–10 GW intermittent
 3. Reservkraft  10 GW

Ger effektbalans i alla lägen plus energibalans med en reservkraft som nyttjas till 70% medan då vind nyttjas till maximala 30%

Bottom line nyttjande av reservkraft = 100 – nyttjande vind (%)

Kostnad reservkraft 11.2 GW installerat typ max 95% nyttjande 10.6 GW kvar…. och effektbalansen gör att reservkraften alltid måste täcka om vind inte levererar

Kostnader vind 15 miljoner/MW för 34 GW 510 miljarder….

kostnader reservkraft 100 miljarder/1.6 GW: 700 miljarder…

MEN vänta nu reservkraften levererar i 40+år medan vind levererar i 20-år alltså kostar för två resor sas

alltså kostar vind 1 020 miljarder plus reservkraften 700 miljarder…

BTW 70% nyttjande av reservkraften förlänger livslängden och driftskostnaden på 5-10% för reservkraften sjunker per år sas.

VIND i sneakvariant (endast upp till minimal last) kostar incl reservkraft av nuclear 140%  mer jmf med att köra reservkraften fullt….

Att ha, vilket är förbjudet, kol som reservkraft är naturligtvis billigare . .

Att installera mer vind går naturligtvis men då kommer pga att minimieffekt är precis 10 GW nyttjandet även för vind att sjunka och vi kommer att minska nytjandet på hydro o/e reservkraft också… dvs högre priser…

I ett läge där vi adderat 5 GW till för elektrifiering eller gasifiering av fordonsflottan blir ekvationen densamma bara att reservkraften såväl som vind måste ökas med dessa 5 GW..

Dock kommer minimun effekt fortfarande att ligga på 10 GW dvs nyttjandet av vind minskar och nyttjandet av reservkraften ökar…

..

Hur svårt kan det vara att inse att intermittent kraft är synnerligen dyr även t.o.m. med kol som reservkraft…..?

Koldioxidproblemet löst! Tips 6.

Tips 6: Låt kolet ligga kvar i jorden och elda gen IV med vårt kärnkraftsavfall från dagens kärnkraftverk

“Egentligen skulle Tyskland nu behöva CCS-teknik som gör kolkraften utsläppsfri, men denna teknik är långt ifrån utvecklad. Energibolaget Vattenfall har dragit sig ur CCS-projekten för att de är, åtminstone för tillfället, är politiskt ogenomförbara.”

MEN kära nån då…. om nu koldioxid är så farligt måste väl denna lagring vara precis så säker som lagringen av dagens kärnkraftsavfall och rimligtvis måste denna koldioxid för all framtid inte bara 1000 år som gen IV kärnkraft

eller dagens avfall som vi inte blir av med om vi inte omvandlar dagens avfall till elektricitet som tar 100 000 år att lagra utan denna koldioxid skall ligga för evigt nere i jorden….

MEN vänta nu om vi:

1. Inte plockar upp kol utan låter det ligga kvar så är det redan på plats…. problem solved

2. Tyvärr har vi då inte el osv men då kan vi ju bygga gen IV som bränner det långlivade avfallet och bara har avfall som behöver lagras i 1 000 år….

Dagens lager av avfall räcker i 10 000 år typ . . så endast 1/10 av dagens avfall behöver läggas i ladorna om 9 000 år… dvs mindre bergrum osv…

Att mäta där det gynnar agendan eller där det behövs? Tips 5

Ska vi acceptera ett 3 gånger högre elpris och ej ännu undersökta hälsorisker kopplade till vind?

TIPS 5:: NEJ vi ska inte acceptera ett 3 gånger högre elpris och ej heller ännu ICKE undersökta hälsorisker kopplade till vind! kanske delat i tipsen 5a och 5b?

Tittade på en samling videos från vetenskapligt håll som belyste kärnkraften och kärnenergin på ett brett sätt samtidigt så populärt att många bör förstå det hela. Och utvecklingen gick fort från första bomben 1945 till första kärnkraftverket i Sverige 1954 inte illa för ett litet land utan varken genustänk eller normkritik.

SAINT Radiation Science

Nu är dessa videos information som tar udden av de mesta sckräckscenarioerna som etablissemanget vill presentera för att kontrollera vanligt folk.

Antal dödade av globalt kärnkraft, ej kärnvapen, är några hundra i historien…. under samma tid har ett antal hundra miljoner dött av rökning (5 000×1 000×60=300miljoner)

Skulle etablissemanget tillåta att det global dör 6 miljoner årligen av kärnkraft? NOPE! MEN av rökning eller för den delen alkohol… jajamensan!!!

Bara i sverige har det sedan vi fick kärnkraft 1954 dött 300 000 av rökning…. skulle vi tolererat detta för kärnkraft NOPE… avpassiv rökning har det i sverige under denna tid dött 40 000 . . skulle ens dessa tal godkännas NOPE! Hur många liv har räddats genom ett otroligt bra elsystem i landet . . hundratusentals minst…..

OSSÅ kommer outbildade, oftast, populister och lobbyister och dra igång vindvansinnet…. det började med subventioner och har så fortsatt med ökningar…

För 20 år sedan fanns knappt vindkraft annat än som väderkvarnar och effekten på de som fanns var 0,5 MW… nu är de som installeras över 3 MW . någon som inte tror att de gamla verken raskt blir olönsamma?

Kalkyler för modern kärnkraft bygger på 40 års drift trots att vi redan flera verk som levererar trots 40 år….

Kalkyler för modern vindkraft görs på 25 år trots att inte ett enda, visa isf exempel på motsatsen, ens passerat 20 år…. lönsamt? Nej inte om inte vindkraften får typ 25öre/kWh subvention för den el de levererat…… OCH detta är ungefär den kostnadsökning som tillkommer om man använder vind i.st.f. kärnkraft… sedan behövs ju för vind en reservkraft också… (nu räknar man med att på marginalen så skall de 16 GW som vattenkraften kan bidra med räcker för att helt ersätta all vår kärnkraft… jo pyttsan redan nu har vi cirka 3 GW el producerad, bränns, med fossila bränslen flis från när och fjärran (som vi köper ), sopor från när och fjärran (som vi köper ) samt råolja i Karlshamn(?)… och detta berr på dryga 1 GW borta via Barsebäck samt ett antal stängda reaktorer eller på G att stängas…. vi har haft 11 GW som mest och nu är det 8 i kontrollrummet…. 3 GW där ja… osså gör den intermittental kraften att ingen muddring behöver göras i Norrlandsälvarna den intermittenta regleringen spolar bort eventuellt skräp….

Dessutom kräven vindkraften samma nivå på reservkraft som vindkraften har….. nyttjande för vind är cirka 33% . . dock är kostnaden för vind redan den utan subventioner 1,5–2 gånger kärnkraft (LCC/kWh)

Osså reservkraften där vi ser i

Reglering med Kärnkraft. Hans Henriksson, Vattenfall, R&D Projects

att kärnkraften ihop med hydro är riktigt briljant…..

MEN om nu redan utan reservkraften elpriset är 1,5–2 gånger högre så borde ju an installerad effekt vind balanseras av en installerad effekt kärnkraft dvs kostnad

2,5–3 gånger högre….

Nåväl eftersom statten på el är dryga 50% kommer skatten att öka 3 gånger och bli minst

100 miljarder mer netto till staten…

vad staten behöver 300 miljarder netto persistent till är en sorglig historia som inte orsakat elhaveriet utan ett annat haveri

Osså har vi då detta med den utmärkta vetenskapliga undersökningen av hur den osynliga och ohörbara strålningen från bränslet i kärnkraftverken bbildas och skadar osv… N.B. det kanske 200 som dött pga av olyckor globalt i kärnkraftverk Japan, USA samt Ukraina (sovjet). (Naturkatastrof och dåligt säkerhetstänk, USA??, fel hantering där man hoppade över den automatiska styrningen)

PSS undersöks det som inte främst hörs från vindkrafteverken

ELLER??

Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter

Läst gärna hela MEN det bästa är:

Är dBA ett lämpligt mått på vindkraftsbuller? Lågfrekvent buller är mer störande än buller utan påtagliga lågfrekventa komponenter, vid samma A-vägda ljudnivå (dBA).
Därför har dBA ifrågasatts som indikator på upplevd ljudnivå och störning av buller
(se till exempel Bengtsson, Per sson Waye, & Kjellberg, 2004; Hellman & Zwicker, 1987;  Kuwano, Namba, & Miura, 1989).
Det finns alltså argument för att ersätta dBA till förmån för andra mått, till exempel Zwickers hörstyrka (ISO, 1975), som bättre korrelerar med hur ljud upplevs (Nilsson, 2007; Nilsson, Andéhn, & Lesna, 2008).
Detta gäller dock inte särskilt för vindkraftsbuller, utan för de flesta bullerkällor i vår omgivning, till exempel vägtrafik och fläktbuller, som genererar lika mycket eller mer lågfrekvent ljud.
Vinsten med en övergång från A-vägd ljudnivå till alternativa mått skall dock ställas mot de kostnader det skulle innebära att ändra nuvarande system för beräkningar och riktvärden av samhällsbuller.
En kompromiss kan vara att som komplement till A-vägda ljudnivåer ocksåmäta eller beräkna C-vägda ljudnivåer. Skillnaden mellan C- och A-vägd ljudnivå kan
användas som en grov indikator på hur lågfrekvent ett ljud är
(Hassall, 1998; Lundquist, Holmberg, & Landström, 2000).
I situationer där det finns misstankar om påtagliga lågfrekvenskomponenter bör man därför överväga att också mäta eller beräkna C-vägdljudnivå .

PRECIS! att mäta allt buller under det hörbara, kostar 10 000 kr typ…. ska inte göras…. Freudianskt så det förslår….

MÄT SPL så får vi svaren…..

Befolkningspyramiden tips 4

Tips 4.
Uppmuntra att det föds fler barn samt höj pensionsåldern om nödvändigt….
Om det stämmer vad Hans Rosling säger så kommer länder att långsiktigt landa i typ 2 barn per familj.
Tungt inlägg….
I pyramiden finns en topp som behöver/måste/skall försörjas….
på likande sätt behöver pyramidens botten, barnen, försörjas
Båda behöver vård och omsorg och utbildning osv….
Sedan finns grupper, i princip oaktat ålder, som behöver stöd i olika former.
Volymerna ifall vi bara räknar de tre stora grupperna blir:
Äldre, pensionärer
Barn
Verksamma skattebetalare
En “fin” pyramid har en botten med 200 000 och en livslängd på 100 år.
Och för att ha lika många tärande som närande kan man t.ex. ha barn till 21 år som tärande och äldre från 65 som tärande så blir det jämvikt…
Här ser vi lite granna av de olika befolkningspyramiderna…..
Visst är andelen barn och ungdomar lite lägre bland inrikes födda…. men inte så stor ändå… nästan så att 3 miljoner utrikes födda plus inrikes födda men en eller två utrikes födda föräldrar inte påverkat pyramiden i väsentlig omfattning…..
0–24 plus 65+ är för inrikes födda inte 50/50 i en bra pyramid utan 45/55 med en för stor del tärande andelen 0-24 borde vara 42% i en bra pyramid MEN är för inrikes födda 27% och för utrikes födda 33% dvs även här alldeles för lågt….
3 miljoner med utrikes bakgrund har inte gjort att den åldrande befolkningen blivit den minoritet som borde vara fallet…
och rörande utrikes födda är siffrorna riktigt illa
samma lika siffror för inrikes födda givetvis 27% fortfarande medan utrikes födda är blott 19%..
Sedan finns vissa grupper som är “bättre” inrikes födda, en liten grupp visserligen, men hiskeliga 67% i gruppen 0–24 år…..
Varför föds det så många barn bland utrikes födda som kommit till sverige?
MEN skillnaden i arbetsför ålder är andelsmässigt lite och det krävs inte så mycket tänkande för att inse att demografin inte förbättras av den förda invandringen där hälften aldrig kommer in i ett  helårsarbete som dock kan vara både subventionerat som deltid…
Gruppen inrikes födda är 16% eller 1.1 miljoner…
antag att det fötts 20 000 fler barn 2001-2015 dvs de som nu skulle vara 0-14 år…. blir
280 000 ytterligare dvs andelen 0-14 skulle då varit 19% med 40 000 fler födda årligen skulle siffran varit 22% OCH om vi gör samma ekvation på de 10 åren dessförinnan skulle denna grupp gått från 11% till 14%…. totalt alltså 36% för 0–24 jmf med 33% dvs den åldrande befolkningen är inte ett problem längre…..

Elförsörjning och kostnader…. tips 3

Tips 3:

Bygg kärnkraft vid Barsebäck, vid någon övergiven industritomt vid Norrlandskusten och vid ostkusten. Fördelat lika, på sikt,  15 GW 3×5 GW  typ ersätter de reaktorer som måste stängas och som har stängts sedan och incl. Barsebäck

Dvs drygt 10 GW som behöver ersättas väldigt snart.

elförbrukning i landet 160 TWh

därav vatten 64 TWh, medel effekt 8 GW

medeleffekt energimässigt 18 GW

max effekt som fordras 26 GW

max effekt hydro 16 GW

——-

fattas 10 GW effekt

fattas 96 TWh energi 

sedan har vi nu vind 17 TWh är intermittent varför vind inte bidrar till effekten alla gånger….
plus lite fossila saker flis, sopor samt tjockolja…. 2-3 GW 20 GWh

det fattas alltså 96 för att vara helt fossilfria…

om vi inte skall förlita oss på vind och annat behövs medeleffekten 11 GW (för de 96 TWh)

energimässigt behövs 96 TWh a.k.a. 11 GW medeleffekt. De 11 GW måste alltså byggas och då inte med vind, kol et. al. utan med kärnkraft 

11 GW kärnkraft gör jobbet…. 7×1.6GW (+ 1.6 GW reserv/export etc.) kostnad 800 miljarder livslängd 40år+ (blir12 GW medel med 0.95% nyttjande)

Alternativet vind med 33% nyttjande och leverans av 96 TWh behöver det byggas 3*11 GW (installerad vind) =33 GW (11 000 anläggningar)
 kostnad 15 miljoner/MW totalt 500 miljarder livslängd 20 år….                                    för 40 år kostar det då 1 000 miljarder PLUS reservkraften där ja för att balansera intermittensen….     och 10 GW baskraft/reglerkraft behövs för att balansera effekten vid toppar nu verkar det ju vara ganska flexibelt att lastvariera kärnkraft också förutom den flexibilitet som vattenkraften innebär.

slutsats för samma lika pengar som vind kostar kan vi försörja oss med kärnkraft och då slipper vi bygga vind i 40 år till en kostnad av 900 miljarder….. billigare alltså, vind är helt onödigt storskaligt…..

För effektbalansens skull behöver vi  10 GW i vilket fall så No big deal

Energimässigt har vi dock ifall vi bygger 96 TWh vind plus 96 TWh reserv        96 + 96 TWh tillgängligt och kan alltså exportera 99TWh årligen om det finns kunder alltså om inte sänks nyttjandet på antingen det ena eller det andra….

MEN lagra el från vind då det inte blåser då?

Batterier . . eller vätgas … eller

Batterier…. 8 GW i en månad…. 6 TWh, för 8 000 snurror

Tesla batteri 100 kWh alltså

60 000 000 batterier eller 7 500 batterier/snurra

kostnad 100 000 kr/batteri: 6 000 miljarder,

750 miljoner/snurra lagrar 750 MWh (1 månad medeleffekt)                                    1 miljon/snurra lagrar 1 MWh (1 timme medeleffekt)  

10 batterier/snurra… 1 MWh

eller bilbatteri 1 kWh/batteri 1 000 batterier/snurra

 nu kostar ett bilbatteri 1 000 kr/kWh….

Some big deal….

Problemet med en åldrande befolkning tips 2

Demografin t.o.m. 2016 11 år av invandring för att lösa problemet med en åldrande befolkning.

Ser väl bra ut?

Mission accomplished?

Njaa som synes så är andelen barn bara persistent något högre trots att vissa påstår att de till höger föder fler barn….. kan det vara så att demografin inte blir bättre än så här?

Kanske det men, men gruppen 65 år är typ 115 000 och gruppen 70 år är typ 100 000 dvs drygt en halv miljon.

Varje %-enhet av inrikes födda är  70 000 4%-enheter är då 300 000 . . eller en ökning i medel på cirka 30 000 årligen…. ett överslag säger att om vi höjt pensionsåldern med ett kvartal varje år hade vi haft samma demografi som 2005 dvs inget problem med “den åldrande befolkningen”… och rimligt är ju att anta att eftersom medellivslängden ökar så är den åldrande befolkningen generellt piggare…..

PROBLEM SOLVED!

Dessutom eftersom faktum är att endast hälften av utrikes födda kommer öht i helårsarbete, dock som helårsarbete räknas, ingår, såväl deltid som subventionerade jobb.

Så då ökar siffran, andelen,  för utrikes födda från 10% till hisnande 38%…. man behöver inte vara konspiratorisk för att inse att detta skapar en de facto andel äldre som är gigantisk…. och naturligtvis helt ohållbar… för alla inblandade

OCH heder åt S som iaf inser detta och jobbar för att höja pensionsåldern…..

klander dock till de 7 partier som i MP´s ledsagning eldat på denna demografiska förändring…..

 

 

tips 2.PNG

 

Slutsats:

Det är svårt att persistent skapa en invandring som överträffar, är bättre, än den existerande demografin…. i det korta perspektivet kan givetvis detta vara för handen t.ex. har vi sett sådana exempel när endast de som jobbar tillåts komma in i landet…. MEN precis som “vanligt folk”/”alla andra” vill även dessa ha familj och barn osv…..

Det svåra är nu att hitta en väg till en förbättrad demografi och TTT, ThingsTakesTime, så alla åtgärder, insticksjobb och 10, minst, andra namn, flyttar det alla i en grupp närmare 65+.

Arbetsmarknad och arbetslöshet tips 1,

Läser att arbetslösheten i Sverige är ganska hög iaf inom vissa grupper både jobb såväl som arbetskraft.

Läser också att AF skapar och försöker skapa jobb för arbetslösa…..

Läser också att invandring behövs för att rädda pensionerna såväl som vård och omsorg speciellt för gamla…

Tips 1.

Om det nu saknas USK i vård och omsorg varför inte dubbla lönerna där

 • dels fylls vikariat bättre
 • dels minskas arbetslösheten

Vad kan bli fel?