Löften till pensionärer sviks… . . varför skulle andra löften vara obrytbara?

 

GP och AT levererar på väg mot sanningen

Naturligtvis dock fortfarande lite förskönat för de kumulativa effekterna kan inte hanteras genom annat än en återvandring till läder, hemländer, där krig inte längre råder…

 

 

 

Av statistiken vet vi dessvärre att varannan utrikes född är utan jobb efter åtta år i Sverige.

Japp och det tar 15 tills endast hälften av en kohort kommer i ett helårsarbete dvs ännu värre

OCH

Med ”jobb” menas inte nödvändigtvis varken heltid, fast anställning eller ett arbete utan statliga subventioner. Verkligheten är med andra ord ännu värre än vad statistiken ger sken av.

De facto kommer endast hälften någonsin i ett sådant här arbete… har många arbeten är inte en nettokostnad för samhället?

Ett alternativ, om man inte vill knyta etableringsbidrag till sysselsättning, är att erbjuda lån i stället för bidrag, vilka ska betalas tillbaka till staten inom ett visst antal år. Under dessa år kan individen befrias från skatt så att den kan spara ihop till en bas att stå på. På så sätt skulle välfärden kanske kunna hållas relativt intakt trots den stora inströmningen av nya människor.

OCH hur skall de som inte har medel/inkomster betala?

Kan inte beskattas ej heller fråntas egendom som inte finns…

 Men verkligheten hann ikapp makthavarna 2015 och den kommer att springa ikapp dem igen.

Nja läget blev så akut att man tog en genväg ut ur problemet fortfarande så skrämmer siffrorna lik mycket MEN man gömmer sig bakom ett mnskat asylsökande MEN anhöriga kommer ju i stället och alltid har någon anknytning verkar det som….

Verligheten är lika bisarr MEN man har mha olika medel gömt undan den äeg

2006 86436
2007 86095
2008 90021
2009 98644
2010 91458
2011 93134
2012 111090
2013 116587
2014 110610
2015 109235
2016 150535
2017 135459
Summa 1279304

 

Advertisements

De kumulativa effekternas magi på gott och ont

Att göra något från år till år som att spara 15 000 kr/år genom att inte röka sparar inte pengar så märkbart däremot så blir naturligtvis andra saker eftersatta.

PSS så kostar ett bilvande av UT årligen in minsknaing av andra saker i statens och kommunernas verksamheter. I princip är allt kostnader som tas från andra saker, andras saker, pensioner inte minst, vård och omsorg osv… ävenså tillkommer skatteökningar kanske inte på löner enbart utan på olika punktskatter….

OCH den persistenta nettokostnaden för ett beviljat UT är mellan 4–8 miljoner livslångt…

If we do the math on the 4 miljon scenario we have ackumulated a yearly persistent net cost of 270 billions yearly

If om the other hand which is more likely we end up with more than 500 billions yearly….

Someone is paying . . . why not be effekive

Varför inte vara effektiva… UNHCR med eventuella tillkortakommanden klarar dock att få 65 miljoner att överleva på 65 miljarder…. 10% av Sveriges åtaganden för ackumulerat dryga 3% av världens flyktingar… vår godhet kostar alltså 300 gånger mer per flykting….. talar för sig självt…..

Varför inte flytta MV med sin personal et. al. till flyktingläger i stället och ta hand om människor på plats?

Mycket bra genomgång av agendan.

via Ett mycket speciellt projekt

“Här planerar man för ett omvälvande socialt experiment och besvärar sig inte ens med att resonera om möjliga konflikter och svårigheter.”
. GSG principen fungerar bra, ja är faktiskt en av de sanbbaste och bästa lösningarna initialt, MEN efter en tid (ni känner igen detta) blir det den absolut sämsta lösningen…… Freudiansk slip där “efter en tid” pekar på något annat än att det då skall vara “fixat”

Inte ens en procent blir hjälpta…..

Kommentar nedan

 

“Det välfärdsindustriella komplexet” eller “Ta hand om industrin”… har sedan länge fått ett eget liv…. och i början och till viss del fortfarande så är argumentet för de som “jobbar” där helt legitimt men det finns så mycket “What’s in it for me numer”.
Pratade med socionomer rörande beroende oersoner (då mest alkohol) och frågade vad de skulle syssla med efter att de nått sitt syfte att lyfta personerna ur sina beroenden….. fick inte mycket till svar då de personerna inte trodde att behoven skulle minska…. kanske vi då precis som nu jobbar med problem på fel sätt….
Idag säger MV att enbart kostnaderna för det initiala mottagandet kommer de närmaste 5 åren att kosta 335 miljarder för de drygt
100 000 som kommer att beviljas UT dessa år….
Kanske 650 000 som beviljas UT de närmaste 5 åren (tas om hand)
UNHCR har en årlig budget på 65 miljarder för att ta hand om 65 miljoner flyktingar på plats….. det kostar alltså 100 gånger mer att ta hand om de som flyr i Sverige… dock är detta inte riktigt sant eftersom de kommer till att antal andra nettokostnader också…….
.
Vilka driver på detta slöseri med skattemedel?
Jo naturligtvis de som gagnas av detta…..
Alla anställda på MV, alla anställda boenden, ett antal inom vård skola omsorg, politiker främst MP och M,
Nu verkar dock asylboenden i vissa kommuner stängas helt eftersom beviljandet av UT skiftat från asylsökande till anhöriga . . vilket ju alla aspekter blir enklare .. såväl som att kommunerna då säger sig inte “ha råd” själva… Ja mer än det vi läst från Sandviken då förstås…..
“En här många där
alla där till Sverige” tydligen
.
Varför inte hjälpa 65 miljoner i stället för någon % ?

Elen

Alltså modus operandi:
Montera ned kärnkraft och fossila alternativ i förväg för att skapa efterfrågan på wind
genom att:

– propagera med klimatkatastrofen för att ta bort billig kolkraft 
och
– propagera med den påhittade farligheten med kärnkraft för att få bort denna
.
sedan vet man naturligtvis att reservkraften behövs i Sverige, Norge et. al. finns hydro som en bra reservkraft att nyttja utan någon anläggningskostnad och fossilfritt …
medan i överiga länder så fortsätter man att elda fossilt då “man måste”…..

Solceller

Energi per kvm 100 kWh årligen…..

Villatak 100 kvm eller 10 000 kWh typ hushållsel + varmvatten ej värme….

Tesla batteri 100 kWh …..

Medelförbrukning i hushåll 30 kWh per dag….

Solceller fungerar den soliga delen av året…. att lagra i batterier kostar mycket för hela vintern… men en regnig vecka man man säkerligen klara sig med ett par batterier…..

 

Bilbatterier kostar 1 500 kr/kWh

43 % av BNP…. WOW

 

Jaa förr hade man bara halta och lytta (a.k.a. ättestupan) sedan kom de socialt utsatta… och hur många blev inte sysselsatta med att ta hand om alkoholmissbruket….. och hur mycket pengar genererar inte alkoholen till staten via skatter….. sprittillverkning såväl som vin-blending skedde i statlig regi numer är även detta sålt utrikes…… heja alliansen . . . men det genererade pengar till komplexet….

Hur skall folket, något parti, ta tag i problemet på riktigt….

FACIT

Uppvaknandet

Invandring och mörkläggning


En av mina mailkontakter har föreslagit att jag som en uppföljare till ”Priset” ska redigera samman en bok med titeln ”Uppvaknandet”, där ett antal personer berättar vad som fick dem att förstå att politiker, journalister och andra opinionsbildare systematiskt för dem bakom ljuset – i synnerhet när det gäller massinvandringen och dess konsekvenser, men också när det gäller andra viktiga ämnen som klimatfrågan, genusforskning och rent allmänt ”godhetsindoktrinering” på olika arbetsplatser, till exempel redaktioner, skolor, biblioteksväsendet och socialtjänsten.

Jag tände på idén, inte minst därför det kan bli en bok som vakna och för landets framtid ansvarstagande medborgare kan sätta i händerna på sina sovande och halvvakna släktingar, vänner och kanske till och med arbetskamrater. Den skulle alltså kunna nå en spridning som inte gäller för annan dissidentlitteratur, trots att man inte heller den här gången bör räkna med någon uppmärksamhet i Main Stream Media.

Jag har därför börjat fundera…

View original post 1,871 more words

Den ohållbara situationen

Mantrat att dagens situation är ohållbar dvs vi har tagit emot för många.

Varje grundskoleutbildad utan bias eller en egen, gruppens, agenda som håller med om detta tycker man skall minska invandringen…..

MEN om situationen redan är ohållbar är en minskning av volymer fortfarande bara att låtsas att en metod förbättrar läget . ohållbart är ohållbart….

För att skapa en hållbar situation behöver tingens förhållande reverseras….

Kan det vara så svårt?

Eller har alltför många det alltför bra tack vare detta självspelande piano…

Facts