BRA!!!

 

 

KJ

Advertisements

Bästa hittills AH

 

Krönikan AH

 

WOW eller OJ, OJ, OJ…..

Ord och inga visor eller från klarhet till klarhet.

Segreation a.k.a. skillnader…..
minska segreationen<=>minska skillnader<=>integrera

OCH skillnader kan minskas på två sätt…
eller hur?

Det sämsta sättet är att “sänka/minska” för någon eller någon grupp…..
oaktat ifall någon eller någon grupp höjs……
detta är en artskillnad…… och är väl detta etablerat via t.ex. en myndighet är vi på ett sluttande plan….
eller rättare sagt vi är redan en bra på väg i rutchkanan gäller nu att försöka greppa i kanten 😉

Vår tids Manhattanprojekt?

“… till amerikanska kryssningsmissiler mot en syrisk flygbas där över hälften av missilerna försvann spårlöst på vägen. ”
Precis för dessa kryssningsmissiler kunde redan vid introduktionen träffa en lastbil 50 mil bort….

anthropocene

Mänsklighetens utveckling genom historien började med att vi utvecklade förmågan att förlänga vår muskelkraft, så att vi kunde ta steget att bli överlägsna de övriga djuren. Vi började med hävstången, spjutet och svärdet för att sedan domesticera djur som likt hästen och oxen var starkare än vi själva. Vi uppfann hjulet och sedan krutet och nitroglycerinet. Vi utvecklade ångmaskinen och sedan förbränningsmotorn. Det sista stora klivet i denna utvecklingskedja, var när vi lyckades frigöra stjärnornas energikälla – kärnkraften.

Parallellt med mänsklighetens stegvisa utveckling av vår fysiska förmåga utvecklades även vår förmåga till konstruktivt tänkande. Vi utvecklade språket och skriftkonsten och skapade matematiken. Detta lade grunden för vår förmåga i jämförelse med övriga djur att ackumulera våra erfarenheter och föra dem vidare till kommande generationer. Naturvetenskapen utvecklades och lade grunden för de senaste stegen i utvecklingen av vår fysiska förmåga.

Albert Einsteins speciella relativitetsteori från år 1905 gav oss teoretisk kunskap…

View original post 1,370 more words

2015 tänkvärt….

Artikeln

 

Visserligen från 2015 MEN??
“Flyktingströmmarna tilltar och det medför direkt kostnader. Men hur ska dessa kostnader finansieras och vad blir resultatet på lång sikt?”
Ja de flesta investeringar kostarinitialt……
Rörande “flyktingar” eller kanske bättre beviljade UT…..
Efter 15 år har en kohort kommit i helårsarbeten till 50% S.I.C. dvs förfärligt lågt… dessa arbeten kan dock både vara deltid som subventionerade…..
dock eller förmodligen tyvärr så kommer denna siffra på 50% att sjunka för ärligt vad har skett de senaste 15 åren så prognosen 15 år framåt är inte god…..
F.n. kostar varje UT i medel, netto, typ 200 000 sek/capita eller för 1 miljon UT kostar netto 200 miljarder årligen… MEN detta är för det senaste decenniets beviljande…..
Utfallet blir att det kommer att ske en gigantisk omfördelning av både medel och tillgång till samhällskontraktet incl. pensioner et. al…….
kan inte bli så många vinnare på detta “lotteri”?

Grodorna hoppar ur grytan en efter en…. insikten tar tid eftersom det finns så många bottnar….

 

“Det är på grund av den här allt mer synliga dysfunktionen som vi blir fler och fler som protesterar. Vi vill ha en radikal förändring till det bättre, och vi ser att det är bråttom.”
 
Radikal precis som bråtom är bara förnamnen…..
 
” Men jag gissar det kommer bli bra mycket sämre innan det blir bättre. Dock vågar jag knappt tänka på hur många fler som kommer offras på den ansvarslösa politikens altare.”
 
Ja när kommer det någon som på riktigt ger förslag till lösningar ?
 
För tyvärr är de flesta, alla?, PK lösningar inte tillräckligt….
det krävs politiker i grupp 1 för att ta tag i detta nu…..
om ens detta räcker….. en reversering tar lika länge som den tid det tog att komma hit… dvs 11 år sedan alliansen ihop med MP på allvar sattelandet/folket i ett dåligt läge…..

The math doesn´t connect fully!

Krönikan

 

“Men vi klarade inte ens 10 000 personer i veckan. Ens skriver jag. För att fri rörlighet som idé inte har några volymer. Men 10 000 personer i veckan är jättemycket personer. Så mycket att även Miljöpartiet fick införa de strängaste migrationspolitiska gränserna i Sverige sedan Luciabeslutet 1989.”
och specifikt: “. . . de strängaste migrationspolitiska gränserna i Sverige sedan Luciabeslutet 1989.”
Vilket medförde att vi nådde varje år fortfarande all time high på beviljade UT tack vara anhöriga samt att, N.B., MV´s beviljandegrad ökade från 20-30% till 60-70% eller så…..
MEN 165 000 per år är ändå 3 000 i veckan, S.I.C.

“En så stor migration vi redan har kräver alltså nya lösningar. Vad ska bort? Och vilka partier har man tänkt ska kunna leverera lösningarna här? Vilka ska komma överens?”

MEN nu kan väl alla speciellt politiker et. al. i grupp 3 lägga ner….

Varje UT betyder en nettokostnad persistent, kumulativ, på
200-300 000 sek/år eller för 165 000 cirka 30 miljarder extra varje år under överskådlig tid….. lite kommer naturligtvis tillväxten i landet att dämpa smällen MEN “En så stor migration vi redan har kräver alltså nya lösningar.” och det finns inga PK lösningar men däremot så kostar det 1/100 för att ha människor i flyktingläger…. say no more

Nackafallet – en svensk värdekollaps

” Efter 15 år var andelen helårsanställda inklusive företagare bland asylmigranter och deras anhöriga 34 procent.”
Dock för den kohort som kom för 15 år sedan är det 50% inte 34%.. de 34%-en är medel över de 15 åren… sedan att allt pekar på att de 50%-en efter femton år kommer att sjunka är en annan femma…

Julia Caesar

Enligt koranen får en muslimsk man ha upp till fyra fruar. (Bilden är en genrebild och har inget samband med personerna i texten).

Den 57-årige syrier som har installerats med sina tre fruar och 16 barn i tre bostadsrättslägenheter köpta av Nacka kommun för 14 miljoner kronor lämnade osanna uppgifter när han sökte asyl i Sverige.

Han påstår att han bara har en fru och skriver i ett överklagande till migrationsöverdomstolen:

“Sedan den 3 november 2015 bor jag, min hustru och mina barn tillsammans som en lycklig familj som älskar varandra.”

Vid det datum han uppger hade alla tre fruarna och hela barnaskaran anlänt till Sverige och sökt asyl.

View original post 4,124 more words

En mycket praktisk felöversättning

“All human beings are born free and equal in dignity and rights”
kan aldrig upprepas för ofta…..

DET GODA SAMHÄLLET

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Alla coola samhällsdebattörer har vid det här laget fattat att muslimer måste förmås att ifrågasätta sin Bok och börja tänka som coola samhällsdebattörer gör i detta århundrade, inte i något århundrade för ett och ett halvt tusen år sedan. Det är ju det ständiga ifrågasättandet även av sina mest högrankade självuppfattningar som gör vårt västerländska samhälle så unikt framgångsrikt.

Låt oss göra detta, alltså ifrågasätta det svenska samhällets mest högrankande självuppfattningar. Vi kan börja med den mest högrankade föreställningen av alla, nämligen den om ”alla människors lika värde”. Du kanske invänder att ett sådant experiment är värdelöst eftersom sentensen utgör en felöversättning ur första paragrafen i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Egentligen står det att ”vi är födda fria och jämlika i värdighet och rättigheter”. Inte ”värde”, således, utan ”värdighet”.

View original post 538 more words

Immigrationen som en matematisk betraktelse.

Japp! De kumulativa effekterna beaktas alltför sällan utan vi lever ur hand i mun rörande det mesta. Varför sälja alla företag, verksamheter, till utlandet? Jo naturligtvis som att “k_ssa i byxorna” först blir det varmt och gott sedan väldigt kallt och obehagligt… snart har vi kvartalsekonomi även i politiken såväl som i den “persistenta” infrastrukturen….

anthropocene

Från vännen Anders Thoren har jag fått denna viktiga betraktelse.

När man diskuterar invandringen till Sverige med någon hamnar man snart i emotionella diskussioner, som handlar om, hur synd det är om migranterna och att vi måste acceptera att dela med oss av vårt välstånd. Nästan samtliga politiska partier i Sverige (utom SD) är för en relativt  ohämmad invandring, kanske med kortare avbrott och temporära avbrott, för att Migrationsverket skall hinna med och integrera de nyanlända.

Denna artikel försöker att diskutera detta utan att blanda in emotioner, utan bara spegla det hela ur ett matematiskt perspektiv. Debatten om invandringen utelämnar så gott som alltid ett viktigt perspektiv, och det är tiden som begrepp. De beslut vi fattar idag har ett tidsperspektiv, som nästan alltid utelämnas i debatten. Ett tidsrelaterat perspektiv är hur kommer migrationen att utvecklas med tiden beroende på de beslut vi fattar idag.

Jag ärvde av mina föräldrar…

View original post 667 more words

Viktig info!

Samtiden

 

“Syndaren” har vaknat….
Tyvärr så har hen varit och är i grupp 3/4….
inget ont om det MEN att be den som inte i förväg insåg problemen föreslå lösningar  blir kontraproduktivt eftersom det tar ett decennium innan facit finns…..

Näe bättre att låta politiker i grupp 1 ta hand om den svåra situationen…..

Eller försöka hitta personer i grupp 0
“De realistiska visionärerna och inga drömmare.”

Vad är skillnaden på:
003 000 000 000
och
300 000 000 000?

Svar: Nollorna står först…..

Grupp 1.
Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
Grupp 2.
Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
Grupp 3.
Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent . . .

Grupp 4.
Då opinionssiffrorna och samhället rasar . . . . . då först blir det fart…….