YES! Vad var det jag sa???

A report that will stop the wind totally

” The wind energy industry and the Government base all their calculations on turbines enjoying a lifespan of 20 to 25 years.”

Ja de flesta kalkyler jag sett ligger på 25 år… och 36% nyttjande.

“The report concludes that a wind turbine will typically generate more than twice as much electricity in its first year than when it is 15 years old.”

Ooopsch så då halveras nyttjandet vilket inte syns i de kalkyler jag läst.

” the “load factor” — the efficiency rating of a turbine based on the percentage of electricity it actually produces compared with its theoretical maximum — is reduced from 24 per cent in the first 12 months of operation to just 11 per cent after 15 years.”

Halveringen syns ju här också MEN att ha ett nyttjande på endast 24% initialt verkar rent av helt osannolikt då vindkraften i Sverige med de subventioner den har här bygger på, för att gå ihop, ett nyttjande på 36% i 25 år….

“In addition, larger wind farms have systematically worse performance than smaller wind farms.”

Betz law in play….

“British turbines have got bigger and wind farms have got bigger and they are creating turbulence which puts more stress on them.”

Betz again?

OSSÅ kommer ord och inga visor

“This study confirms suspicions that decades of generous subsidies to the wind industry have failed to encourage the innovation needed to make the sector competitive.

“Bluntly, wind turbines onshore and offshore still cost too much and wear out far too quickly to offer the developing world a realistic alternative to coal.”

Footprint . .

Solenergi… < 100 kWh/m2/år intermittent…

Vindkraft— < 100 kWh/m2/år intermittent…

Bara BPF men ganska OK

Kärnkraft— 100 000 kWh/m2/år 24/7 planerat…

Vattenkraft— 10-100 kWh/m2/år 24/7 planerat…

Överslag men ytmässigt är kärnkraft 1 000 gånger mindre…

Tomtpriser 1 000 kr/m2

Markpris skog < 10 kr//m2

vind/sol/vattenkraft kostar

 • LCC mark(tomtpris) 50 öre/kWh
 • LCC mark(skogspris) 0.5 öre/kWh

OKK BTW kärnkraft kostar areamässigt 1 000 gånger mindre                               dvs kärnkraft kan anläggas i princip var som helst nära samhällen och som Ågesta ge värme för många…

spillvärmen från  nuvarande Forsmark, 50 TWh brutto, skulle räcka till säkerligen 1 miljon villor……

footprint 4 000 villatomter….

några m2/villa typ en cykelparkeringaplats

Att minska utsläppen och se perspektiven från vänsterns agerande…

Finn fem rätt….

Tittade på 5 video´s och summeringen att 18 000 driftsår med kärnkraft och tre stora haverier orsakt några 100 dödsfall totalt.

N.B. bara i sverige dör 5 000 personer årligen av rökning och 5 000 personer årligen av alkoholrelaterade skador.

I Afrika dör miljoner årligen pga att man eldar skräp över öppen eld innomhus…..

Dessutom visas i dessa videos att koldioxutsläppen från elenergiförsörjningen minskat genom kärnkraften . . det som fattas är en elektrifiering av fordonsflottan…. vilket i ett nafs halverar våra utsläpp….

Vi behöver om fordonsflottan skall elektrifieras plus att vi skall kunna ha vår välfärd cirka 15 GW kärnkraft….

Under de dryga 60 år som vi haft kärnkraft i landet har alltså
300 000 dött pga rökning
och
300 000 dött av alkoholrelaterade skador….

Kanske dags avv avveckla både MP och C samt alla partier som å det bestämdaste strävar att reversera ett bra samhälle….

3 GW eller mer än 10% av vår el kommer numer från fossilt (flis, sopor och tjockolja)
Reflektera över att vi fortfarande har nästan 10 GW kärnkraft….
och trots dessa två fakta går vi på knäna….

osså har vi tagit på oss en persistent nettoskuld för annat på 300 miljarder årligen…..

Osså publiceras detta:

Åsa Mobergs bok “Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten”.

Videos:

En mycket bra krönika om tingens förhållande

EVA-LISA DEZMIN, Katerina Magazin

 

perspektivförskjutning används för att vilseleda…..
Freudianskt används för att säga ett men mena typ tvärtom
Båda begreppen ovan används
exvis brottsoffer och gärningsman byter plats
sedan finns ju också osynliggörande
exvis ifall en grupp är utsatt och en är grupp som det är synd om kan man från etablissemangets sida helt ignorera detta….

 

Mitt svar till noterna nedan är att det gäller att hålla vanligt folk i schack med piskor och morötter med mot mot existensen praktiskt taget.
“1. Varför är vapenamnestin plötsligt så viktig, samtidigt som illegala vapen okontrollerat flödar in i landet? De kriminella bryr sig ju inte om någon amnesti, så vem förlorar på att lämna in vapen som de egentligen inte får ha?”

 “2. Varför minskas polisens resurser och befogenheter, samtidigt som våldet mot medborgarna ökar (granatattacker, sprängningar, skottlossningar, fler våldtäkter, gruppvåldtäkter, rån, etc)? Och varför tycks svaret på detta vara att folk får stanna inomhus i den mån det går, eller att ordningsmakten ska grilla korv med buset i hopp om att få dessa på bättre tankar? Vilka vinner på att polisen tappar kontrollen?”

“3. Varför åläggs inte migranterna några skyldigheter att göra rätt för sig när vi redan nu kan se vad en kravlös flyktinginvandring innebär ekonomiskt? Vilka gynnas av det här?”    “4. Varför ska vi ta in ännu fler olönsamma människor, när sjukvården och skolorna redan går på knäna och vårdköerna och bostadsköerna växer? Och varför ska sjukvård och tandvård vara gratis endast för den som illegalt uppehåller sig i landet och aldrig betalat någon skatt, medan den som betalat skatt debiteras fullt pris?”                                     “5. Varför tillåts den som sökt skydd i Sverige att återvända hem på semester? Är man så trygg i landet man flytt ifrån, kan man väl stanna där och bostaden man fick när man gick före i bostadskön, får istället gå till någon som studerar, eller varför inte till en fattigpensionär.”                                                                                                                                    “6. Varför bestraffas inte den som farit med oriktiga uppgifter kring sin ålder eller sin identitet? Att ljuga för myndigheter är faktiskt brottsligt. Åtminstone för oss som redan bor här och betalar skatt. Varför är lagen inte lika för alla?”        7. Varför utvisas inte grovt kriminella invandrare när de suttit av sitt straff? Vad ska de bidra med när de kommer ut, menar man? Med stor sannolikhet är deras enda insatser i samhället när de friges, mer kriminalitet som drabbar oskyldiga. Och varför ska man gulla med återvändande jihadister, samtidigt som man lägger tid på att gå efter någon individ som skrivit av sig sin frustration på nätet, bara för att denne använde några illa valda ord eller dåliga formuleringar?
8. Varför tvingas medborgarna och svensk lag att anpassa sig till folk som kommer hit? Varför är våra traditioner och vår kultur så förnärmande att man inte kan acceptera den, om man nu valt att komma hit? Vilka är förlorarna här? Och vad är baktanken med detta?
9. Varför undertecknar Sverige FN:s flyktingavtal när vi redan har stora problem med just migrationen? Det är kanske inte så konstigt om folk börjar undra vilken agendan egentligen är.
10. Varför riktas resurser och varför ägnas så mycket tid åt att smutskasta de som uppmärksammar ovanstående punkter, istället för att ta tag i problemen och orättvisorna? För om problemen inte finns, hade det jag radat upp endast varit vanföreställningar i mitt eget huvud. Det i sin tur hade inneburit att jag varit helt ensam i min uppfattning, vilket jag inte är.”

Folkutbytet

 1. En åldrande befolkning
  • det föds för få barn!
  • ska de som kommer till landet föda fler barn?
  • vad blir då resultatet?
  • ett nytt land i landet!
 2. varför inte bara låta människor stanna där de är då?
 3. Agedan är tydligen att andra skall ta över de värden som finns i landet trots att det finns otroliga naturtillgångar i många länder
  • bättre klimat
  • bättre jordmån
  • billigare arbetskraft

Tack Björn Olanders för bra analyser

 

 

Det självspelande pianot låter lika högt fortfarande… och varför inte? Hur många har sitt goda och rikliga bröd för dagen i denna verksamhet…. ? Minst 100 000… kostnad netto för de över 2 miljonerna BUT
minst 300 miljarder årligen NETTO och persistent… naturligtvis är allt inte pekuniärt direkt skattefinansierat utan det har “snotts” sådant som inte syns:
– mindre vård
– sämre vård
– sämre äldreboenden
– bytt äldreboenden till annat
sedan då höjda skatter, mutorna till de soma arbetar med jobbskatteavdraget vilket ger 25 minjarder för mycket i skatt från de som har lägst inkomster ofta på sparade redan en gång skattade pengar….
.

OCH de hemskaste att lejonparten har gjorts sedan FR i komplott med MP drog igång detta….. rösta aldrig, ALDRIG varken M eller S som med SL inte förstod att ett totalstopp och en påbörjad reversering skulle ha satt S i vinnarhålet (40–50%) i stället fortsatte man bara och som BO visar så är volymerna bara mattade något för att katastrofen skall dröja något år…
UTFÖRT enligt GSG-principen
— minskade pensioner, CHECK
— höjd pensionsålder, CHECK
— höjd kommunalskat med några skattekronor, på god väg
— bensinskatten höjs med ett index S.I.C
— el priset dubblas hälften av priset (minst) är skatt
— elnät priset dubblas hälften av priset (minst) är skatt

Man oroar sig för SD etc.
MEN man oroar sig inte för MP

VVV VågaVägraVänster

Genomförande…. icke bindande Ha! Ett praktexempel på ett pactum turpe… eller?

Två hittade varianter…. samma….

Svegot variant

Pactum turpe alt. Pacta turpia avser ett avtal som strider mot lag eller goda seder. Principen om pactum turpe går tillbaka till den romerska rätten och har än idag stor betydelse. Principen medför att avtal som är osedliga inte är förtjänta av rättsordningens skydd, varför denna på grund av osedligheten ska vägra att pröva mål som kan anses som skamliga.

 

GENOMFÖRANDE
40. För att effektivt genomföra “Global Compact” krävs samordnade insatser på global, regional, nationell och lokal nivå liksom ett enhetligt FN-system.
41. Vi förbinder oss att uppfylla de mål och åtaganden som anges i “Global Compact” i linje med vår vision och våra riktlinjer, genom att vidta effektiva åtgärder på alla nivåer för att underlätta säker, ordnad och laglig migration. Vi ska genomföra “Global Compact” i våra egna länder och på regional och global nivå med hänsyn tagen till olika nationella realiteter, olika kapacitet och skilda utvecklingsnivåer med respekt för nationell politik och nationella rioriteringar. Vi bekräftar vårt åtagande avseende internationell rätt och betonar att “Global Compact” ska genomföras på ett sätt som överensstämmer med våra rättigheter
och skyldigheter enligt internationell rätt.
42. Vi kommer att genomföra “Global Compact” genom ett förbättrat bilateralt, regionalt och multilateralt samarbete och ett återupplivat globalt partnerskap i en anda av solidaritet. Vi kommer att fortsätta att bygga på befintliga mekanismer, plattformar och ramverk för att hantera migration i alla dess
dimensioner. Vi erkänner vikten av internationellt samarbete för att effektivt uppnå målen och åtagandena och vi strävar efter att stärka vårt engagemang vad gäller Nord-Syd, Syd-Syd och triangulärt samarbete och bistånd. Våra samarbetsinsatser i detta avseende kommer att anpassas till 2030-agendan
för hållbar utveckling och “Addis Abeba Action Agenda”.
43. Vi beslutar att upprätta en mekanism för kapacitetsuppbyggnad i FN med utgångspunkt i befintliga initiativ, som stöder medlemsstaternas insatser i genomförandet av “Global Compact”. Det gör det möjligt för medlemsstaterna, FN och andra inblandade aktörer, inklusive den privata sektorn och  filantropiska stiftelser, att frivilligt bidra med tekniska, ekonomiska och mänskliga resurser för att stärka kapaciteten och främja samarbetet mellan flera partner. Mekanismen för kapacitetsuppbyggnad består av:
a)
Ett verksamhetsnav som underlättar efterfrågestyrda, skräddarsydda och integrerade lösningar,
genom:
i. rådgivning, bedömning och behandling av frågor från olika länder avseende utveckling av
lösningar
ii. att identifiera de viktigaste genomförandepartnerna inom och utanför Förenta Nationernas system, i linje med deras komparativa fördelar och operativa kapacitet
iii. koppla samma begäran med liknande initiativ och lösningar för direkt utbyte och potentiell
replikering där sådant finns och är relevant
iv.
säkerställa ett effektivt flerpartsgenomförande där också myndigheter ingår
v.
identifiera finansieringsmöjligheter, bland annat genom att lansera en startfond
b)
En startfond för inledande finansiering för att realisera projektorienterade lösningar genom att:
i.
tillhandahålla startfinansiering, vid behov, för att snabbstarta specifika projekt
ii.
komplettera med andra finansieringskällor
iii. ta emot frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna, Förenta Nationerna, internationella finansinstitut och andra intressenter, inklusive den privata sektorn och filantropiska stiftelser
c)
En global kunskapsplattform i form av en öppen online-datakälla genom att:
i.
fungera som en databas för bevis, metoder och initiativ
!
33
ii.
underlätta tillgänglighet till kunskap och utbyte av lösningar
iii.
bygga på GFMD-plattformen för partnerskap och andra relevanta källor
44. Vi kommer att genomföra “Global Compact” i samarbete och partnerskap med migranter, det civila
samhället, migrant- och diasporagrupper, religiösa organisationer, lokala myndigheter och samhällen,
den privata sektorn, fackföreningar, parlamentariker, nationella människorättsinstitutioner,
Internationella Röda korset och Röda halvmånen, den akademiska världen, medier och andra inblandade
aktörer
45. Vi välkomnar generalsekreterarens beslut att inrätta ett FN-nätverk för migration för att säkerställa ett
effektivt och enhetligt systemövergripande stöd för genomförandet, inklusive mekanismen för
kapacitetsuppbyggnad, samt uppföljning och översyn av “Global Compact” för att möta
medlemsstaternas behov. I detta avseende noterar vi att:
a)
IOM kommer att fungera som koordinator och sekretariat för nätverket
b) nätverket kommer helt och hållet att dra nytta av den tekniska kompetensen och erfarenheten hos
relevanta enheter inom FN-systemet
c) nätverksarbetet kommer att vara helt anpassat till nuvarande samordningsmekanismer och till
ompositionering av FN:s utvecklingssystem
46. Vi uppmanar generalsekreteraren att, med hjälp av nätverket, rapportera till generalförsamlingen
vartannat år avseende genomförandet av “Global Compact”, verksamheten i FN-systemet i detta
hänseende, liksom hur de institutionella arrangemangen fungerar.
47. Vi erkänner vidare den viktiga rollen hos statsstyrda processer och plattformar på global och regional nivå
för att främja den internationella dialogen om migration. Därför bjuder vi in “Global Forum on
Migration and Development” (det globala forumet för frågor om internationell migration och utveckling)
och andra globala, regionala och interregionala forum för att tillhandahålla plattformar för
erfarenhetsutbyte avseende genomförandet av “Global Compact”, utbyta fungerande metoder vad gäller
politik och samarbete, främja innovativa strategier och främja partnerskap med flera intressenter kring
specifika politiska frågor.
kk
GENOMFÖRANDE
40.
För att effektivt genomföra “G
lobal Compact” krävs samordnade insatser på global, regional, nationell
och lokal nivå liksom ett enhetligt FN
system.
41.
Vi förbinder oss att uppfylla de mål och åtaganden som anges i “Global Compact” i linje med vår visi
on
och våra riktlinjer, genom
att vidta effektiva åtgärder på alla nivåer för att underlätta säker, ordnad och
laglig migration. Vi ska genomföra “Global Compact” i våra egna länder och på regional och global ni
med hänsyn tagen till olika nationella realiteter, olika kapacitet och s
kilda utvecklingsnivåer med respekt
för nationell politik och nationella prioriteringar. Vi bekräftar vårt åtagande avseende internation
ell rätt
och betonar att “Global Compact” ska genomföras på ett sätt som överensstämmer med våra rättigheter
och skyldig
heter enligt internationell rätt.
42. Vi kommer att genomföra “Global Compact” genom ett förbättrat bilateralt, regionalt och multila
teralt
samarbete och ett återupplivat globalt partnerskap i en anda av solidaritet. Vi kommer att fortsätta
att
bygga på befintliga mekanismer, plattformar
och ramverk för att hantera migration i alla dess
dimensioner. Vi erkänner vikten av internationellt samarbete för att effektivt uppnå målen och
åtagandena och vi strävar efter att stärka vårt engagemang vad gäller Nord
Syd, Syd
Syd och triangulärt
samarbe
te och bistånd. Våra samarbetsinsatser i detta avseende kommer att anpassas till 2030
agendan
för hållbar utveckling och “Addis Abeba Action Agenda”.
43. Vi beslutar att upprätta en mekanism för kapacitetsuppbyggnad i FN med utgångspunkt i befintlig
a
ini
tiativ, som stöder medlemsstaternas insatser i genomförandet av “Global Compact”. Det gör det
möjligt för medlemsstaterna, FN och andra inblandade aktörer, inklusive den privata sektorn och
filantropiska stiftelser, att frivilligt bidra med tekniska, ekono
miska och mänskliga resurser för att stärka
kapaciteten och främja samarbetet mellan flera partner. Mekanismen för kapacitetsuppbyggnad består
av:
a)
Ett verksamhetsnav som underlättar efterfrågestyrda, skräddarsydda och integrerade lösningar,
genom:
i.
rådgivning, bedömning och behandling av frågor från olika länder avseende utveckling av
lösningar
ii.
att identifiera de viktigaste genomförandepartnerna inom och utanför Förenta Nationernas
system, i linje med deras komparativa fördelar och operativa kapacitet
iii. koppla samma begäran med liknande initiativ och lösningar för direkt utbyte och potentiell
replikering där sådant finns och är relevant
iv.
säkerställa ett effektivt flerpartsgenomförande där också myndigheter ingår
v.
identifiera finansieringsm
öjligheter, bland annat genom att lansera en startfond
b)
En startfond för inledande finansiering för att realisera projektorienterade lösningar genom att:
i.
tillhandahålla startfinansiering, vid behov, för att snabbstarta specifika projekt
ii.
komplet
tera med andra finansieringskällor
iii.
ta emot frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna, Förenta Nationerna,
internationella finansinstitut och andra intressenter, inklusive den privata sektorn och
filantropiska stiftelser
c)
En global kunskapsplattform i form av en öppen online
datakälla genom att:
i.
fungera som en databas för bevis, metoder och initiativ
33
ii.
underlätta tillgänglighet till kunskap och utbyte av lösningar
iii.
bygga på GFMD
plattformen f
ör partnerskap och andra relevanta källor
44. Vi kommer att genomföra “Global Compact” i samarbete och partnerskap med migranter, det civila
samhället, migrant
och diasporagrupper, religiösa organisationer, lokala myndigheter och samhällen,
den privata sektorn, fackföreningar, parlamentariker, n
ationella människorättsinstitutioner,
Internationella Röda korset och Röda halvmånen, den akademiska världen, medier och andra inblandade
aktörer
45. Vi välkomnar generalsekreterarens beslut att inrätta ett FN
nätverk för migration för att säkerställa et
t
effektivt och enhetligt systemövergripande stöd för genomförandet, inklusive mekanismen för
kapacitetsuppbyggnad, samt uppföljning och översyn av “Global Compact” för att möta
medlemsstaternas behov. I detta avseende noterar vi att:
a)
IOM kommer att fu
ngera som koordinator och sekretariat för nätverket
b) nätverket kommer helt och hållet att dra nytta av den tekniska kompetensen och erfarenheten ho
s
relevanta enheter inom FN
systemet
c)
nätverksarbetet kommer att vara helt anpassat till nuvarande
samordningsmekanismer och till
ompositionering av FN:s utvecklingssystem
46.
Vi uppmanar generalsekreteraren att, med hjälp av nätverket, rapportera till generalförsamlingen
vartannat år avseende genomförandet av “Global Compact”, verksamheten i FN
systemet i detta
hänseende, liksom hur de institutionella arrangemangen fungerar.
47. Vi erkänner vidare den viktiga rollen hos statsstyrda processer och plattformar på global och r
egional
nivå för att främja den internationella dialogen om migration. Därför bjuder vi in “Global Forum on
Migration and Development” (det globala forumet
för frågor om internationell migration och utveckling)
och andra globala, regionala och interregionala forum för att tillhandahålla plattformar för
erfarenhetsutbyte avseende genomförandet av “Global Compact”, utbyta fungerande metoder vad gäller
politik o
ch samarbete, främja innovativa strategier och främja partnerskap med flera intressenter kring
specifika politiska frågor.

Den svenska översättningen.

FN på svenska

MÅL 1: Samla och använd exakt och disaggregerad data som grund för bevisbaserad Politik

MÅL 2: Minimera skadliga drivrutiner och strukturella faktorer som tvingar människor att lämna sitt ursprungsland

MÅL 3: Ge noggrann och snabb information i alla faser av migrationen

MÅL   4: Se till att alla invandrare har bevis på juridisk identitet och tillräcklig dokumentation

MÅL  5: Förbättra tillgänglighet och flexibilitet i vägar för regelbunden migrering

MÅL 6: Underlättar rättvis och etisk rekrytering och skyddsåtgärder som säkerställer anständigt arbete

 

MÅL 7: Adressera och minska sårbarheter vid migrering

 

MÅL 8: Spara liv och skapa samordnade internationella insatser för missade invandrare

 

MÅL 9: Stärka det transnationella svaret på smuggling av migranter

 

MÅL 10: Förhindra, bekämpa och utrota handel med personer i samband med internationell migration

 

MÅL 11: Hantera gränser på ett integrerat, säkert och samordnat sätt

 

MÅL 12: Stärka säkerheten och förutsägbarheten i migrationsprocedurer för lämplig screening, bedömning och hänvisning

 

MÅL 13: Använd immigrationsfängelse endast som ett mått på sista utväg och arbeta mot alternativ

 

MÅL 14: Förbättra konsulärt skydd, hjälp och samarbete under hela migrationscykeln

 

MÅL 15: Tillhandahålla tillgång till grundläggande tjänster för migranter

 

MÅL 16: Stöd migranter och samhällen för att uppnå full integration och social sammanhållning

 

MÅL 17: Eliminera alla former av diskriminering och främja bevisbaserad offentlig diskurs för att forma uppfattningar om migration

 

MÅL 18: Investera i kompetensutveckling och underlätta ömsesidigt erkännande av färdigheter, kvalifikationer och kompetenser

 

MÅL 19: Skapa förutsättningar för migranter och diasporor att fullt ut bidra till en hållbar utveckling i alla länder:

 

MÅL 20: Främja snabbare, säkrare och billigare överföring av överföringar och främja ekonomisk integration av invandrare

 

MÅL 21: Samarbeta för att underlätta säker och värdig återvändande och återtagande samt en hållbar återintegrering

 

MÅL 22: Fastställa mekanismer för bärbarhet av sociala trygghetsrättigheter och intjänade förmåner

 

MÅL 23: Stärka internationellt samarbete och globala partnerskap för säker, ordnad och regelbunden migration