Human eller inhuman det är frågan eller egoist eller konsekvensneutral det är frågan

DI

 

Det mest inhumana är följande:
1. UNHCR tar hand om de 65 miljonerna flyktingarna i världen (och ökande)
2. För detta behöver de 65 miljarder, vilket de inte alltid får….
3. Asylverksamheten i Sverige kostar netto, persistent ackumulerat 300 miljarder årligen S.I.C.
.
Är det humant att skapa ett “lyxliv” för 1 % av världens flyktingar medan resten har det ibland ganska pyrt pga för lite medel….?
.
Sverige skulle kunna dubbla UNHCR´s budget plus att dubbla alla svenskars pensioner plus att dubbla försvaret med de medel som asylverksamheten kostar…..
.
Dessutom så kommer lägerboende på plats göra att en återuppbyggnad av de av krig raserade länderna går så mycket fortare språk, kultur osv osv finns redan på plats…
.
“Svensk migrationspolitik är inte human.”
rätt så
” Den är både inhuman, hänsynslös, orättvis och gynnar i första hand flyktingsmugglare.”
Där kanske man behöver hyfsa resonemanget lite granna då det mest inhumana är att lämna en massa kvar i närområden utan tillräcklig support. Orättvis ja mellan de som kommer hit och de som blir kvar. De som kommer till Sverige har iaf fått det alternativ som kostar i särklass mest per capita….
OCH de som gynnas i första hand är de som lever gott på den svenska asylverksamheten flyktingsmugglare är visserligen oseriösa resebråer MEN den stora koatnaden är den som spenderas inom Sverige…
.
kan vara dags att fundera över hjälpa på plats utan att oroa sig för att “jobbet ryker” menar är man god så kan man väl åka iväg precis som SIDA-folk gör……
OCH BTW då inte EU´s gränser är öppna så sker inga drunkningar heller annat än i badkaren…..
Advertisements

K-O A is king!

Invandring o Mörkläggning

 

“Kommer de politiskt korrekta bland mina närstående och vänner någonsin att förstå sitt svek, inte bara mot oss som förtvivlade och förskräckta följer utvecklingen, utan också mot sina egna barn och barnbarn?
Hur i helvete kunde de tro att det var viktigare att de kände sig goda och oförvitliga, än hur det går för landet?
Varför vägrar de att förstå det som sker?
Och hur kan de gå med på att vi ska skändas, vi som blåser i våra visselpipor?
Hur kunde några av mina närmaste vänner få för sig att det var mig var det fel på, att jag blivit högerextrem, reaktionär och ”politisk”?
Jag som gång på gång sagt att jag skiter i om motståndet kommer från höger eller vänster, bara det kommer. Vad var det som fick dem att sluta registrera och fundera över det som händer och självbelåtet luta sig mot varandra, i trygg förvissan om att representera det goda och det rätta?
Om det är någonstans som bitterheten kryper under min gard, så är det här.”
.
Alldes relevanta frågor…. och vi blir fler och fler som gjort resan från etablissemangets fantasi tilll verkligheten… tyvärr så är den resan inte enkel eftersom fakta inte förmedlas utan hela tiden fake news, tendensiösa programsnuttar i SR osv…. en formidabel indoktrinering som endast kan undgås genom att leta fakta från säkra källor… samt som de flesta av oss gör.. Do the math! Sverker Åström skrev för decennier sedan om hjälp till flyktingar et. al. att vi inte skulle bry oss det som det var “mest synd om” för det finns så många miljoner som det är mest synd om i världen att vi inte ens kan hjälpa alla dessa….
Vill minnas att det yrde dun runt honom efter detta…..
.
OCH var är vårt etablissemang politiker, debattörer, journalister et. al. nu?
Ja i samma fålla… det är så synd om alla flyktingar och vi är ett rikt land vi måste hjälpa…..
Nu hjälper vi ju via UNHCR så att UNHCR kan ta hand om det ökande antalet flyktingar i världen, 65 miljoner, kostar för att ta hand om på plats 65 miljarder… den nettokostnad vi har i sverige f.n. är cirka 300 miljarder årligen…. dvs vi, bara i Sverige skulle kunna dubbla UNHCR’s budget, dubbla alla svenskars pensioner samt dubbla försvaret….. för dessa 300 miljarder…. skulden skulle vartefter de länder drabbade av krig återuppbyggs minskas årligen….
.
Finns det något mer hycklande eller Freudianskt är “den humanitära stormakten”?
Nej inte det senaste decenniet kanske finns vissa kandidater “invandring är berikande”, “ett kompetensregn”, osv.

Varför ingen verklighet…?

 

SAMTIDEN

“Om Moderaterna inte kan få pli på Centerpartiet, hur ska moderater då kunna få pli på landet?”
Ja där kom den retoriska frågan rörande de flesta partier…..
1. Sverige har inte haft en mottning av flyktingar som mött antalet beviljade UT utan det har beviljats alldeles för många.
2. Att ha en mottagning av flyktingar skall givet mätas, prövas, ifall den gör jobbet och inte bara ackumulera år till år. För om man inte kan ta emot en kohort på ett bra sätt, vilket empiri visar, hur ska man då kunna med denna “apparat” (myndigheterna et. al.) på ett bra sätt ta emot 2 kohorter….. ?
3. Fakta är att nu har det beviljats 2 miljoner UT de senaste 20 åren, ja det har pågått längre iofs men bara för att visa reasoning behind, och inte ens de minst nyanlända sas har tagits emot på ett bra sätt…. wow det är en hel generation som inte har “tagits hand om”
.
Vad skulle kunna bli rätt av detta någonsin? Speciellt då etablissemanget med de flesta medel försöker hålla inflödet på 150 000 årligen (man missade lite granna 2017 MEN med dessa ansökningar till gymnasium et. al. kompenserar man)
.
OCH om vi vänder på myntet… återvända och bygga upp sitt land…vilket är väldigt dyrt.
1. UNHCR tar hand om 65 miljoner på plats.
2. UNHCR har en önskad budget på 65 miljarder, dock N.B. ibland lyckas man inte riktigt nå detta mål.
3. Antalet flyktingar i världen ökar från år till år trots att de flesta väständer tar emot vad de mäktar med och i Sveriges fall mer än vad som är vettigt.
4. Den årliga ackumulerade nettokostnaden, persistent, för Sveriges mottagande i decennier ligger på 300 miljarder.
.
DVS vi kan genom “repatriering” till läger nära respektive hemländer dubbla UNHCR´s hela budget som då ger skolor et. al. på respektive hemspråk…. och så fort krigen slutar kommer återuppbyggnaden att bli snabbare än med vad som nu pågår….

.
Dessutom kan vi exempelvis dubbla pensionerna för alla…. för att inte tala om att alla de som inte betalat in till pensionssystemet inte tär heller…. kan säkerligen bara sådär dubbla försvarsanslagen också….
.
Brukar skriva:
“Do the maths..
.. leave all the myths”
.
Nu räcker det att väljarna ser verkligheten och röstar på de partier som vill göra skillnad på riktigt….
finns inte så många för alliansens 8 år skrämmer liksom de 4 år som S rusat runt med en halv miljon UT (drygt)
.
Snart är våra barn på dagis (6 år) klara över läget . .
.
MEN inte våra politiker, märkligt att så få politiker pratal om det stora ackumulerade problemet som byggts upp utan fokuserar på hur vi skall ta hand om “nyanlända” dvs tyvärr bara en strategi inte ens en taktik än mindre operationella åtgärder… rörande framtiden….
Våra politiker sopar de gigantiska problemen under mattan och skönmålar “att det ska gå så bra” “Wir shaffes das!”
.
Foror är flest men inte bäst utan tvärtom….
.
Politiker i grupp 1.
Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
Politiker i grupp 2.
Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
Politiker i grupp 3.
Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent . . .

Då man tror behöver man inget mer

via Myt: “Vi har fullt, vi kan inte ta emot fler”

Så är det tyvärr…..

Den gången vi får det bättre så kan vi ta emot fler….

Dock kan vi nu med den nettokostnad vi åtagit oss pga 2 miljoner beviljade UT

dels ge UNHCR vad de årligen behöver på plats det är att ta hand om 65 miljoner på riktigt… för N.B. fler hjälper ju UNHCR på plats också… dessutom kan vi dubbla pensionerna i Sverige…

Så i stället ta hand om en liten skärv av alla världens flyktingar medan våra pensionärer i alltför hög grad har det hemskt kan vi

dels hjälpa alla världens flyktingar på plats och dessutom ha alla dessa beredda att bygga upp sina hemländer plus att alla våra pensionärer skulle få dubbla pensionen….

Vad kan vara mer humant….?

Den humanitära stormakten analys

 1. Visionen
  • Sxxxx skall bli en humanitär stormakt (Inte kommunicerat till folket)
 2. Strategin
  • Skapa olika myndigheter som styr  (Inte i någon del kommunicerat till folket)
  • Öka resurserna till de existerande myndigheterna  (Inte i någon del kommunicerat till folket)
  • Anställ lojala medarbetare, i förstone iaf…  (Inte i någon del kommunicerat till folket)
  • Dölj alla fakta  (Inte i någon del kommunicerat till folket)
  • Skapa en homogen informationskälla, skall kallas MSM, faktabärare, de goda, de rättfärdiga osv
  • Skapa lagar och regler som gynnar massinvandring
  • Framför allt ge inte information om hur mycket det NETTO kostar…
 3. Taktiken
  • Skapa information på olika sätt dvs utredningar et. al.
  • Låt det som SCB publicerar vara lite bröd för folket men för att hitta alla fakta tvingas folket leta…
  • Där det “osar katt” stäng dörre
  • Se till att visselblåsare marginaliseras tystas straffas…
  • Anställ de lojala bland nyanlända och låt nyanlända gå före i köer såväl som att de skall ha minst lika mycket som den sxxxsk som erhåller mest… oftast mer
  • Då inte lagen om vård, skola etc. gäller för de som befinner sig illegalt i landet stifta i all hast nya lagar så att utvisningar inte sker…..
  • De lagar som gäller enbart specifika grupper utökas till att gälla fler….. vartefter
 4. Operationellt
  • Häng ut oliktänkande i MSM
  • Kalla alla kritiker mes hemska namn
  • Låt murvlar hemsöka akademiker, musiker kort sagt vanligt folk som låtit yppa den minsta kritik av invandringen
  • Ha möten typ “Refugees Welcome”
   • “Vi skall inte bygga murar”
   • “Det är en liten ansträngning på kortsikt”
  • Skicka ut lite testballonger för att kolla läget hos folket
 5. Post operationellt (dvs ungefär nu)
  • Publicera: “Vi hade inte en aning”, “Vi trodde inte”, eosv
  • Tryck ut mantrat “Men de som är här skall vi ta hand om”
   • dessutom som löv på laxen alla som har anknytning och för att alla skall kunna beviljas UT skall absolut inte identitet och anknytning öht kontrolleras….
  • Inte alla partier men alliansen plus S kopierar friskt SD-politik såväl som andra initiativ som amanerar från SD-håll Info samt följ de länkar som ligger där
  • För dessa 5 partier kommer det närmaste halvåret att fyllas av massiv damage control
 6. Min gissning
  • Det är ett vinna eller försvinna race
  • Så länge inte det beviljade antalet UT et. al. årligen inte minskar till under utflödet kommer den årliga nettokostnaden att öka
  • en redan alltför stor årlig nettokostnad som politikerna har lagt på oss i en massiv högkonjunktur
  • till yttermera visso finansierad på olika lån både privat såväl som offentligt samt från den utbyggnad av boenden som borde ha utförts….
  • En skillnad på riktigt måste göras i höst annars kommer de allra flesta att drabbas ordentligt…..
  • och de försök som de 5 partierna håller på med är ju fortfarande ens i närheten av att åtgärde de saker som borde åtgärdats för decennier sedan varför skall den som inte klarade av saker up front kunna hitta rätt lösningar…
  • 3 partier har en klar politik 2 kalrt för och 1 parti klart emot massinvandring…. 5 partier vill mest sitta och sleva i sig vid de skattefinansierade köttgrytorna trots att diskhon redan är fylld med porslin från tidigare middagar…..

Den humanitära stormakten 2

 1. Visionen
  • Sxxxx skall bli en humanitär stormakt (Inte kommunicerat till folket)
 2. Strategin
  • Skapa olika myndigheter som styr  (Inte i någon del kommunicerat till folket)
  • Öka resurserna till de existerande myndigheterna  (Inte i någon del kommunicerat till folket)
  • Anställ lojala medarbetare, i förstone iaf…  (Inte i någon del kommunicerat till folket)
  • Dölj alla fakta  (Inte i någon del kommunicerat till folket)
  • Skapa en homogen informationskälla, skall kallas MSM, faktabärare, de goda, de rättfärdiga osv
  • Skapa lagar och regler som gynnar massinvandring
  • Framför allt ge inte information om hur mycket det NETTO kostar…
 3. Taktiken
  • Skapa information på olika sätt dvs utredningar et. al.
  • Låt det som SCB publicerar vara lite bröd för folket men för att hitta alla fakta tvingas folket leta…
  • Där det “osar katt” stäng dörre
  • Se till att visselblåsare marginaliseras tystas straffas…
  • Anställ de lojala bland nyanlända och låt nyanlända gå före i köer såväl som att de skall ha minst lika mycket som den sxxxsk som erhåller mest… oftast mer
  • Då inte lagen om vård, skola etc. gäller för de som befinner sig illegalt i landet stifta i all hast nya lagar så att utvisningar inte sker…..
  • De lagar som gäller enbart specifika grupper utökas till att gälla fler….. vartefter
 4. Operationellt
  • Häng ut oliktänkande i MSM
  • Kalla alla kritiker mes hemska namn
  • Låt murvlar hemsöka akademiker, musiker kort sagt vanligt folk som låtit yppa den minsta kritik av invandringen
  • Ha möten typ “Refugees Welcome”
   • “Vi skall inte bygga murar”
   • “Det är en liten ansträngning på kortsikt”
  • Skicka ut lite testballonger för att kolla läget hos folket
 5. Post operationellt (dvs ungefär nu)
  • Publicera: “Vi hade inte en aning”, “Vi trodde inte”, eosv
  • Tryck ut mantrat “Men de som är här skall vi ta hand om”
   • dessutom som löv på laxen alla som har anknytning och för att alla skall kunna beviljas UT skall absolut inte identitet och anknytning öht kontrolleras….
  • Inte alla partier men alliansen plus S kopierar friskt SD-politik såväl som andra initiativ som amanerar från SD-håll Info samt följ de länkar som ligger där
  • För dessa 5 partier kommer det närmaste halvåret att fyllas av massiv damage control
 6. Min gissning
  • Det är ett vinna eller försvinna race
  • Så länge inte det beviljade antalet UT et. al. årligen inte minskar till under utflödet kommer den årliga nettokostnaden att öka
  • en redan alltför stor årlig nettokostnad som politikerna har lagt på oss i en massiv högkonjunktur
  • till yttermera visso finansierad på olika lån både privat såväl som offentligt samt från den utbyggnad av boenden som borde ha utförts….
  • En skillnad på riktigt måste göras i höst annars kommer de allra flesta att drabbas ordentligt…..
  • och de försök som de 5 partierna håller på med är ju fortfarande ens i närheten av att åtgärde de saker som borde åtgärdats för decennier sedan varför skall den som inte klarade av saker up front kunna hitta rätt lösningar…
  • 3 partier har en klar politik 2 kalrt för och 1 parti klart emot massinvandring…. 5 partier vill mest sitta och sleva i sig vid de skattefinansierade köttgrytorna trots att diskhon redan är fylld med porslin från tidigare middagar…..

Kickstarter-20180131_02

BTW…. re kickstarter

Planen

 

del 1: JPJ´s utredning dock bara rörande gruppvåldtäkter

JPJs utredning

del 2.  QUE hur göra och vad kommer man att få veta? N.B. om man gruppvåldtar kanske det man i förstone har i tankarna inte är normer…. vilka värderingar man har kanske inte är så svårt att räkna ut?

del 3. Låt RPC införa åtgärder och skippa att ha strategier som gör skillnad först flera år framåt…..

Förra kickstarter

Kickstarter 20180131_01

 

 

BTW lite länkar…
.
“För det första vill jag undersöka om den överrepresentation av män med ursprung i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien vid sexualbrott, särskilt vid gruppvåldtäkter, som tidigare forskning visat kvarstår.”
Stats från 2 000 visar på en stark över representation redan då . . MEN hur relevant är detta jämfört med nästan 20 år färskare statistik
I  vetenskaplig kontext är del 1 i kickstarter gamska eller samma lika som i JPJ´s rapport . . hur nu fakta från 4 000 domar skulle kunna vara olika… beats me!
del 2 i kickstarter
MEN om man läser uppdraget noga gäller det enbart de som definieras som “gruppvåldtäkter” finns detta begrepp i vår juridik?
Våldtäkt och kultur – En kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2012-2017 kommer jag att utföra en statistisk analys av samtliga domar i gruppvåldtäktsmål under åren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017
“För det andra vill jag analysera vilka värderingar och normer – vilken kultur – som de anklagade männen ger uttryck för.”
eftersom det kan röra sig om 10 000 GM, från dessa 4 000 domar,  blir det svårt att på kort tid göra denna analys….. och hur göra t.o.m. ser inte hur detta skall genomföras heller ja vetenskapligt alltså….. MEN om det bara gäller en delmängd dvs
 särskilt vid gruppvåldtäkter
blir det mindre data att hantera…..
“För det tredje vill jag ge förslag på åtgärder och strategier för att minska sexualbrotten i Sverige.”
Ja brott förekommer bevisligen 4 000 domar 2012-2017 visar detta…. och för att kunna minska så kan man ju antingen bara, som tidigare, tillämpa GSG-principen eller grunda på fakta från 2 dock strategier ger ju effekt först på flera års sikt… däremot åtgärder, om de genomförs, ger ju effekt direkt…..
.
Kort del 1 redan utförd då BRÅ inte gjort detta men JPJ privat utfört…
Om denna rapport används som referens är ju jobbet redan gjort… och ska man göra jobbet riktigt vetenskapligt skall man inte ens använda de domar som JPJ länkar till utan tillfråga varje domstol om domar….
ELLER så anses JPJ´s rapport tillförlitlig och då är del 1 redan klar…. S.I.C.
del 2 kräver gissningsvis år av studier rörande kultur et. al. under åratal… eller det kanske redan finns? Sedan blir ju problemet vilken kultur som skall användas i sammanställningen? För på indivitnivå i 10 000 fall blir det svettigt att hinna på ett halvår….
del 3 har inte redan vårt etablissemang redan addresserat detta under decennier…… och borde inte då allt annat redan ha prövats utom det icke PK?
OCH kommer då åtgärder som “gör jobbet” att införas…. taktiken såväl som strategin blir då enkel…
“Fortsätt så här!”
OCH tillagt efter att det blir ett byte av RPC… varför inte låta denna person vidta lämpliga åtgärder…. strategier är ju i framtiden så inte mycket värda idag…. kanske att del 3 är rent av “Back seat driving” dvs helt irrelevant….
incl från FB
BTW lite länkar…
kickstarter och upplägg/plan
länkar till vad som hittills gjorts i privat regi
.
Del 1 i Kickstarter
“För det första vill jag undersöka om den överrepresentation av män med ursprung i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien vid sexualbrott, särskilt vid gruppvåldtäkter, som tidigare forskning visat kvarstår.”
och
“Våldtäkt och kultur. En kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2012-2017”
.
I sann vetenskaplig kontext är del 1 i kickstarter samma lika som i JPJ´s rapport . . hur nu fakta från 4 000 domar skulle kunna vara olika… beats me! MEN om det bara gäller en delmängd av alla sexualbrott blir det mindre data “gruppvåldtäkter”
del 2 i kickstarter
“För det andra vill jag analysera vilka värderingar och normer – vilken kultur – som de anklagade männen ger uttryck för.”
eftersom det kan röra sig om 10 000 GM blir det svårt att på kort tid göra denna analys… eller är det bara delmängen “gruppvåldtäkter” som skall analyseras ….. och hur göra t.o.m. ser inte hur detta skall genomföras heller ja vetenskapligt alltså…..
“För det tredje vill jag ge förslag på åtgärder och strategier för att minska sexualbrotten i Sverige.”
Ja brott förekommer bevisligen 4 000 domar 2012-2017 visar detta…. och för att kunna minska så kan man ju antingen bara, som tidigare, tillämpa GSG-principen eller grunda på fakta från 2 dock strategier ger ju effekt först på flera års sikt… däremot åtgärder, om de genomförs, ger ju effekt direkt…..
MEN återigen om det bara rör sig om åtgärder för de brott som säges vara i fokus kanske det blir lättare att ha ett fåtal åtgärder?
.
Kort del 1 redan utförd då BRÅ inte gjort detta mar JPJ privat utfört…
Om denna rapport används som referens är ju jobbet redan gjort… och ska man göra jobbet riktigt vetenskapligt skall man inte ens använda de domar som JPJ länkar till utan tillfråga varje domstol om domar….
ELLER så anses JPJ´s rapport tillförlitlig och då är del 1 redan klar…. S.I.C.
del 2 kräver år av studier rörande kultur et. al. under åratal… eller det kanske redan finns? Sedan blir ju problemet vilken kultur som skall användas i sammanställningen? För på indivitnivå i 10 000 fall blir det svettigt att hinna på ett halvår…. återigen delmängden gör det tydligare, begränsar problematiken.
del 3 har inte vårt etablissemang redan addresserat detta under decennier…… och borde inte då allt annat prövats utom det icke PK?
OCH kommer då åtgärder som “gör jobbet” att införas…. taktiken såväl som strategin blir då enkel…
“Fortsätt så här!”
OCH bifogar länk till lite fylligare kommentarer…
bjornwiklund.wordpress.com/2018/01/31/kickstarter-20180131_01/

AH 03

 

Kickstarter

Har kommenterat detta ett tag… och i sak tycker jag att man skall få fritt uttrycka sina åsikter…. även om det finns en bias åt något håll (typ preferenser)
 
𝑭ö𝒓 𝒅𝒆𝒕 𝒇ö𝒓𝒔𝒕𝒂 𝒗𝒊𝒍𝒍 𝒋𝒂𝒈 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔ö𝒌𝒂 𝒐𝒎 𝒅𝒆𝒏 ö𝒗𝒆𝒓𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒗 𝒎ä𝒏 𝒎𝒆𝒅 𝒖𝒓𝒔𝒑𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒊 𝑵𝒐𝒓𝒅𝒂𝒇𝒓𝒊𝒌𝒂, 𝑴𝒆𝒍𝒍𝒂𝒏ö𝒔𝒕𝒆𝒓𝒏 𝒐𝒄𝒉 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒂𝒔𝒊𝒆𝒏 𝒗𝒊𝒅 𝒔𝒆𝒙𝒖𝒂𝒍𝒃𝒓𝒐𝒕𝒕, 𝒔ä𝒓𝒔𝒌𝒊𝒍𝒕 𝒗𝒊𝒅 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒗å𝒍𝒅𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓, 𝒔𝒐𝒎 𝒕𝒊𝒅𝒊𝒈𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒔𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒔𝒂𝒕 𝒌𝒗𝒂𝒓𝒔𝒕å𝒓.
Ja den senaste undersökningen i domar 2012-2017 presenterades av JPJ hösten 2017:
 
𝑭ö𝒓 𝒅𝒆𝒕 𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 𝒗𝒊𝒍𝒍 𝒋𝒂𝒈 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒗𝒊𝒍𝒌𝒂 𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒓 𝒐𝒄𝒉 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒆𝒓 – 𝒗𝒊𝒍𝒌𝒆𝒏 𝒌𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓 – 𝒔𝒐𝒎 𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒌𝒍𝒂𝒈𝒂𝒅𝒆 𝒎ä𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒕𝒓𝒚𝒄𝒌 𝒇ö𝒓.
Kort det borde kunna besktivas som mångkultur…. för inte är ursprung annorlunda för icke kriminella väl?
 
𝑭ö𝒓 𝒅𝒆𝒕 𝒕𝒓𝒆𝒅𝒋𝒆 𝒗𝒊𝒍𝒍 𝒋𝒂𝒈 𝒈𝒆 𝒇ö𝒓𝒔𝒍𝒂𝒈 𝒑å å𝒕𝒈ä𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒐𝒄𝒉 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒆𝒓 𝒇ö𝒓 𝒂𝒕𝒕 𝒎𝒊𝒏𝒔𝒌𝒂 𝒔𝒆𝒙𝒖𝒂𝒍𝒃𝒓𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏 𝒊 𝑺𝒗𝒆𝒓𝒊𝒈𝒆.
Ja sådana åtgärder har väl implementerats i sekler i landet ända sedan vi hade någon typ av lag och ordning…
Tips: Följ svensk lag!
 
.

AH 03

Christer Bengtsson Ja eftersom utredningen, JPJ´s, har kopplingar till SD så kanske…. remarkabelt dock att upplägget i kickstarter är, del 1, väldigt lika JPJ´s…. ” kommer jag att utföra en statistisk analys av samtliga domar i gruppvåldtäktsmål under åren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017 med hänsyn till förövarens ålder och födelseland. ”
Remarkabelt dock också att uppläggen är så pass lika och det inte finns referens till de rön som JPJ presenterat…. say no more…..