Befolkningspyramiden tips 4

Tips 4.
Uppmuntra att det föds fler barn samt höj pensionsåldern om nödvändigt….
Om det stämmer vad Hans Rosling säger så kommer länder att långsiktigt landa i typ 2 barn per familj.
Tungt inlägg….
I pyramiden finns en topp som behöver/måste/skall försörjas….
på likande sätt behöver pyramidens botten, barnen, försörjas
Båda behöver vård och omsorg och utbildning osv….
Sedan finns grupper, i princip oaktat ålder, som behöver stöd i olika former.
Volymerna ifall vi bara räknar de tre stora grupperna blir:
Äldre, pensionärer
Barn
Verksamma skattebetalare
En “fin” pyramid har en botten med 200 000 och en livslängd på 100 år.
Och för att ha lika många tärande som närande kan man t.ex. ha barn till 21 år som tärande och äldre från 65 som tärande så blir det jämvikt…
Här ser vi lite granna av de olika befolkningspyramiderna…..
Visst är andelen barn och ungdomar lite lägre bland inrikes födda…. men inte så stor ändå… nästan så att 3 miljoner utrikes födda plus inrikes födda men en eller två utrikes födda föräldrar inte påverkat pyramiden i väsentlig omfattning…..
0–24 plus 65+ är för inrikes födda inte 50/50 i en bra pyramid utan 45/55 med en för stor del tärande andelen 0-24 borde vara 42% i en bra pyramid MEN är för inrikes födda 27% och för utrikes födda 33% dvs även här alldeles för lågt….
3 miljoner med utrikes bakgrund har inte gjort att den åldrande befolkningen blivit den minoritet som borde vara fallet…
och rörande utrikes födda är siffrorna riktigt illa
samma lika siffror för inrikes födda givetvis 27% fortfarande medan utrikes födda är blott 19%..
Sedan finns vissa grupper som är “bättre” inrikes födda, en liten grupp visserligen, men hiskeliga 67% i gruppen 0–24 år…..
Varför föds det så många barn bland utrikes födda som kommit till sverige?
MEN skillnaden i arbetsför ålder är andelsmässigt lite och det krävs inte så mycket tänkande för att inse att demografin inte förbättras av den förda invandringen där hälften aldrig kommer in i ett  helårsarbete som dock kan vara både subventionerat som deltid…
Gruppen inrikes födda är 16% eller 1.1 miljoner…
antag att det fötts 20 000 fler barn 2001-2015 dvs de som nu skulle vara 0-14 år…. blir
280 000 ytterligare dvs andelen 0-14 skulle då varit 19% med 40 000 fler födda årligen skulle siffran varit 22% OCH om vi gör samma ekvation på de 10 åren dessförinnan skulle denna grupp gått från 11% till 14%…. totalt alltså 36% för 0–24 jmf med 33% dvs den åldrande befolkningen är inte ett problem längre…..
Advertisements

Elförsörjning och kostnader…. tips 3

Tips 3:

Bygg kärnkraft vid Barsebäck, vid någon övergiven industritomt vid Norrlandskusten och vid ostkusten. Fördelat lika, på sikt,  15 GW 3×5 GW  typ ersätter de reaktorer som måste stängas och som har stängts sedan och incl. Barsebäck

Dvs drygt 10 GW som behöver ersättas väldigt snart.

elförbrukning i landet 160 TWh

därav vatten 64 TWh, medel effekt 8 GW

medeleffekt energimässigt 18 GW

max effekt som fordras 26 GW

max effekt hydro 16 GW

——-

fattas 10 GW effekt

fattas 96 TWh energi 

sedan har vi nu vind 17 TWh är intermittent varför vind inte bidrar till effekten alla gånger….
plus lite fossila saker flis, sopor samt tjockolja…. 2-3 GW 20 GWh

det fattas alltså 96 för att vara helt fossilfria…

om vi inte skall förlita oss på vind och annat behövs medeleffekten 11 GW (för de 96 TWh)

energimässigt behövs 96 TWh a.k.a. 11 GW medeleffekt. De 11 GW måste alltså byggas och då inte med vind, kol et. al. utan med kärnkraft 

11 GW kärnkraft gör jobbet…. 7×1.6GW (+ 1.6 GW reserv/export etc.) kostnad 800 miljarder livslängd 40år+ (blir12 GW medel med 0.95% nyttjande)

Alternativet vind med 33% nyttjande och leverans av 96 TWh behöver det byggas 3*11 GW (installerad vind) =33 GW (11 000 anläggningar)
 kostnad 15 miljoner/MW totalt 500 miljarder livslängd 20 år….                                    för 40 år kostar det då 1 000 miljarder PLUS reservkraften där ja för att balansera intermittensen….     och 10 GW baskraft/reglerkraft behövs för att balansera effekten vid toppar nu verkar det ju vara ganska flexibelt att lastvariera kärnkraft också förutom den flexibilitet som vattenkraften innebär.

slutsats för samma lika pengar som vind kostar kan vi försörja oss med kärnkraft och då slipper vi bygga vind i 40 år till en kostnad av 900 miljarder….. billigare alltså, vind är helt onödigt storskaligt…..

För effektbalansens skull behöver vi  10 GW i vilket fall så No big deal

Energimässigt har vi dock ifall vi bygger 96 TWh vind plus 96 TWh reserv        96 + 96 TWh tillgängligt och kan alltså exportera 99TWh årligen om det finns kunder alltså om inte sänks nyttjandet på antingen det ena eller det andra….

MEN lagra el från vind då det inte blåser då?

Batterier . . eller vätgas … eller

Batterier…. 8 GW i en månad…. 6 TWh, för 8 000 snurror

Tesla batteri 100 kWh alltså

60 000 000 batterier eller 7 500 batterier/snurra

kostnad 100 000 kr/batteri: 6 000 miljarder,

750 miljoner/snurra lagrar 750 MWh (1 månad medeleffekt)                                    1 miljon/snurra lagrar 1 MWh (1 timme medeleffekt)  

10 batterier/snurra… 1 MWh

eller bilbatteri 1 kWh/batteri 1 000 batterier/snurra

 nu kostar ett bilbatteri 1 000 kr/kWh….

Some big deal….

Problemet med en åldrande befolkning tips 2

Demografin t.o.m. 2016 11 år av invandring för att lösa problemet med en åldrande befolkning.

Ser väl bra ut?

Mission accomplished?

Njaa som synes så är andelen barn bara persistent något högre trots att vissa påstår att de till höger föder fler barn….. kan det vara så att demografin inte blir bättre än så här?

Kanske det men, men gruppen 65 år är typ 115 000 och gruppen 70 år är typ 100 000 dvs drygt en halv miljon.

Varje %-enhet av inrikes födda är  70 000 4%-enheter är då 300 000 . . eller en ökning i medel på cirka 30 000 årligen…. ett överslag säger att om vi höjt pensionsåldern med ett kvartal varje år hade vi haft samma demografi som 2005 dvs inget problem med “den åldrande befolkningen”… och rimligt är ju att anta att eftersom medellivslängden ökar så är den åldrande befolkningen generellt piggare…..

PROBLEM SOLVED!

Dessutom eftersom faktum är att endast hälften av utrikes födda kommer öht i helårsarbete, dock som helårsarbete räknas, ingår, såväl deltid som subventionerade jobb.

Så då ökar siffran, andelen,  för utrikes födda från 10% till hisnande 38%…. man behöver inte vara konspiratorisk för att inse att detta skapar en de facto andel äldre som är gigantisk…. och naturligtvis helt ohållbar… för alla inblandade

OCH heder åt S som iaf inser detta och jobbar för att höja pensionsåldern…..

klander dock till de 7 partier som i MP´s ledsagning eldat på denna demografiska förändring…..

 

 

tips 2.PNG

 

Slutsats:

Det är svårt att persistent skapa en invandring som överträffar, är bättre, än den existerande demografin…. i det korta perspektivet kan givetvis detta vara för handen t.ex. har vi sett sådana exempel när endast de som jobbar tillåts komma in i landet…. MEN precis som “vanligt folk”/”alla andra” vill även dessa ha familj och barn osv…..

Det svåra är nu att hitta en väg till en förbättrad demografi och TTT, ThingsTakesTime, så alla åtgärder, insticksjobb och 10, minst, andra namn, flyttar det alla i en grupp närmare 65+.

Arbetsmarknad och arbetslöshet tips 1,

Läser att arbetslösheten i Sverige är ganska hög iaf inom vissa grupper både jobb såväl som arbetskraft.

Läser också att AF skapar och försöker skapa jobb för arbetslösa…..

Läser också att invandring behövs för att rädda pensionerna såväl som vård och omsorg speciellt för gamla…

Tips 1.

Om det nu saknas USK i vård och omsorg varför inte dubbla lönerna där

 • dels fylls vikariat bättre
 • dels minskas arbetslösheten

Vad kan bli fel?

 

 

 

 

Folkutbytet

 1. En åldrande befolkning
  • det föds för få barn!
  • ska de som kommer till landet föda fler barn?
  • vad blir då resultatet?
  • ett nytt land i landet!
 2. varför inte bara låta människor stanna där de är då?
 3. Agedan är tydligen att andra skall ta över de värden som finns i landet trots att det finns otroliga naturtillgångar i många länder
  • bättre klimat
  • bättre jordmån
  • billigare arbetskraft

FN:s migrations- och flyktingpakt som ska undertecknas den 10:e Dec, är värre än du anat!

Good, pls read..

Rosa Traktorn

Dold bland de 38 jargonglatta sidorna bekräftar pakten “rättigheterna” för invandrare och flyktingar. Inklusive men inte begränsat till ytterligare yrkesutbildning och diaspora, hjälp att skicka pengar till sina ursprungsländer och ett åtagande att “utbilda” inhemska samhällen på fördelarna med multikulturalism och ökad invandring. Dokumentet insisterar på att det bygger på “mänskliga rättigheter” och “upprätthåller principerna om icke-regression och icke-diskriminering.”

Det innebär att ett nationellt land håller med om att inte ändra sin egen interna immigrationspolitik efter att ha anmält sig till pakten. Vilket statliga organisationer kallar “sammanslagning av suveränitet” och vad resten av oss kallar “ger upp suveränitet”.

Dokumentet kräver att invandrare omedelbart får samma rättigheter som infödda, inklusive men inte begränsat till rösträtt och tillgång till välfärd. Källa: Här.

do9br-hx0aarqo_-large
Den nu gömda EU-kommissionens rapport från 2010, som diskuterar EU-nationernas tröskelkapacitet för hundratals miljoner flyktingar, kan fortfarande hittas: Här

I den kan vi läsa att man vill placera 440.850.743 flyktingar…

View original post 1,710 more words

Tack Björn Olanders för bra analyser

 

 

Det självspelande pianot låter lika högt fortfarande… och varför inte? Hur många har sitt goda och rikliga bröd för dagen i denna verksamhet…. ? Minst 100 000… kostnad netto för de över 2 miljonerna BUT
minst 300 miljarder årligen NETTO och persistent… naturligtvis är allt inte pekuniärt direkt skattefinansierat utan det har “snotts” sådant som inte syns:
– mindre vård
– sämre vård
– sämre äldreboenden
– bytt äldreboenden till annat
sedan då höjda skatter, mutorna till de soma arbetar med jobbskatteavdraget vilket ger 25 minjarder för mycket i skatt från de som har lägst inkomster ofta på sparade redan en gång skattade pengar….
.

OCH de hemskaste att lejonparten har gjorts sedan FR i komplott med MP drog igång detta….. rösta aldrig, ALDRIG varken M eller S som med SL inte förstod att ett totalstopp och en påbörjad reversering skulle ha satt S i vinnarhålet (40–50%) i stället fortsatte man bara och som BO visar så är volymerna bara mattade något för att katastrofen skall dröja något år…
UTFÖRT enligt GSG-principen
— minskade pensioner, CHECK
— höjd pensionsålder, CHECK
— höjd kommunalskat med några skattekronor, på god väg
— bensinskatten höjs med ett index S.I.C
— el priset dubblas hälften av priset (minst) är skatt
— elnät priset dubblas hälften av priset (minst) är skatt

Man oroar sig för SD etc.
MEN man oroar sig inte för MP

VVV VågaVägraVänster

Genomförande…. icke bindande Ha! Ett praktexempel på ett pactum turpe… eller?

Två hittade varianter…. samma….

Svegot variant

Pactum turpe alt. Pacta turpia avser ett avtal som strider mot lag eller goda seder. Principen om pactum turpe går tillbaka till den romerska rätten och har än idag stor betydelse. Principen medför att avtal som är osedliga inte är förtjänta av rättsordningens skydd, varför denna på grund av osedligheten ska vägra att pröva mål som kan anses som skamliga.

 

GENOMFÖRANDE
40. För att effektivt genomföra “Global Compact” krävs samordnade insatser på global, regional, nationell och lokal nivå liksom ett enhetligt FN-system.
41. Vi förbinder oss att uppfylla de mål och åtaganden som anges i “Global Compact” i linje med vår vision och våra riktlinjer, genom att vidta effektiva åtgärder på alla nivåer för att underlätta säker, ordnad och laglig migration. Vi ska genomföra “Global Compact” i våra egna länder och på regional och global nivå med hänsyn tagen till olika nationella realiteter, olika kapacitet och skilda utvecklingsnivåer med respekt för nationell politik och nationella rioriteringar. Vi bekräftar vårt åtagande avseende internationell rätt och betonar att “Global Compact” ska genomföras på ett sätt som överensstämmer med våra rättigheter
och skyldigheter enligt internationell rätt.
42. Vi kommer att genomföra “Global Compact” genom ett förbättrat bilateralt, regionalt och multilateralt samarbete och ett återupplivat globalt partnerskap i en anda av solidaritet. Vi kommer att fortsätta att bygga på befintliga mekanismer, plattformar och ramverk för att hantera migration i alla dess
dimensioner. Vi erkänner vikten av internationellt samarbete för att effektivt uppnå målen och åtagandena och vi strävar efter att stärka vårt engagemang vad gäller Nord-Syd, Syd-Syd och triangulärt samarbete och bistånd. Våra samarbetsinsatser i detta avseende kommer att anpassas till 2030-agendan
för hållbar utveckling och “Addis Abeba Action Agenda”.
43. Vi beslutar att upprätta en mekanism för kapacitetsuppbyggnad i FN med utgångspunkt i befintliga initiativ, som stöder medlemsstaternas insatser i genomförandet av “Global Compact”. Det gör det möjligt för medlemsstaterna, FN och andra inblandade aktörer, inklusive den privata sektorn och  filantropiska stiftelser, att frivilligt bidra med tekniska, ekonomiska och mänskliga resurser för att stärka kapaciteten och främja samarbetet mellan flera partner. Mekanismen för kapacitetsuppbyggnad består av:
a)
Ett verksamhetsnav som underlättar efterfrågestyrda, skräddarsydda och integrerade lösningar,
genom:
i. rådgivning, bedömning och behandling av frågor från olika länder avseende utveckling av
lösningar
ii. att identifiera de viktigaste genomförandepartnerna inom och utanför Förenta Nationernas system, i linje med deras komparativa fördelar och operativa kapacitet
iii. koppla samma begäran med liknande initiativ och lösningar för direkt utbyte och potentiell
replikering där sådant finns och är relevant
iv.
säkerställa ett effektivt flerpartsgenomförande där också myndigheter ingår
v.
identifiera finansieringsmöjligheter, bland annat genom att lansera en startfond
b)
En startfond för inledande finansiering för att realisera projektorienterade lösningar genom att:
i.
tillhandahålla startfinansiering, vid behov, för att snabbstarta specifika projekt
ii.
komplettera med andra finansieringskällor
iii. ta emot frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna, Förenta Nationerna, internationella finansinstitut och andra intressenter, inklusive den privata sektorn och filantropiska stiftelser
c)
En global kunskapsplattform i form av en öppen online-datakälla genom att:
i.
fungera som en databas för bevis, metoder och initiativ
!
33
ii.
underlätta tillgänglighet till kunskap och utbyte av lösningar
iii.
bygga på GFMD-plattformen för partnerskap och andra relevanta källor
44. Vi kommer att genomföra “Global Compact” i samarbete och partnerskap med migranter, det civila
samhället, migrant- och diasporagrupper, religiösa organisationer, lokala myndigheter och samhällen,
den privata sektorn, fackföreningar, parlamentariker, nationella människorättsinstitutioner,
Internationella Röda korset och Röda halvmånen, den akademiska världen, medier och andra inblandade
aktörer
45. Vi välkomnar generalsekreterarens beslut att inrätta ett FN-nätverk för migration för att säkerställa ett
effektivt och enhetligt systemövergripande stöd för genomförandet, inklusive mekanismen för
kapacitetsuppbyggnad, samt uppföljning och översyn av “Global Compact” för att möta
medlemsstaternas behov. I detta avseende noterar vi att:
a)
IOM kommer att fungera som koordinator och sekretariat för nätverket
b) nätverket kommer helt och hållet att dra nytta av den tekniska kompetensen och erfarenheten hos
relevanta enheter inom FN-systemet
c) nätverksarbetet kommer att vara helt anpassat till nuvarande samordningsmekanismer och till
ompositionering av FN:s utvecklingssystem
46. Vi uppmanar generalsekreteraren att, med hjälp av nätverket, rapportera till generalförsamlingen
vartannat år avseende genomförandet av “Global Compact”, verksamheten i FN-systemet i detta
hänseende, liksom hur de institutionella arrangemangen fungerar.
47. Vi erkänner vidare den viktiga rollen hos statsstyrda processer och plattformar på global och regional nivå
för att främja den internationella dialogen om migration. Därför bjuder vi in “Global Forum on
Migration and Development” (det globala forumet för frågor om internationell migration och utveckling)
och andra globala, regionala och interregionala forum för att tillhandahålla plattformar för
erfarenhetsutbyte avseende genomförandet av “Global Compact”, utbyta fungerande metoder vad gäller
politik och samarbete, främja innovativa strategier och främja partnerskap med flera intressenter kring
specifika politiska frågor.
kk
GENOMFÖRANDE
40.
För att effektivt genomföra “G
lobal Compact” krävs samordnade insatser på global, regional, nationell
och lokal nivå liksom ett enhetligt FN
system.
41.
Vi förbinder oss att uppfylla de mål och åtaganden som anges i “Global Compact” i linje med vår visi
on
och våra riktlinjer, genom
att vidta effektiva åtgärder på alla nivåer för att underlätta säker, ordnad och
laglig migration. Vi ska genomföra “Global Compact” i våra egna länder och på regional och global ni
med hänsyn tagen till olika nationella realiteter, olika kapacitet och s
kilda utvecklingsnivåer med respekt
för nationell politik och nationella prioriteringar. Vi bekräftar vårt åtagande avseende internation
ell rätt
och betonar att “Global Compact” ska genomföras på ett sätt som överensstämmer med våra rättigheter
och skyldig
heter enligt internationell rätt.
42. Vi kommer att genomföra “Global Compact” genom ett förbättrat bilateralt, regionalt och multila
teralt
samarbete och ett återupplivat globalt partnerskap i en anda av solidaritet. Vi kommer att fortsätta
att
bygga på befintliga mekanismer, plattformar
och ramverk för att hantera migration i alla dess
dimensioner. Vi erkänner vikten av internationellt samarbete för att effektivt uppnå målen och
åtagandena och vi strävar efter att stärka vårt engagemang vad gäller Nord
Syd, Syd
Syd och triangulärt
samarbe
te och bistånd. Våra samarbetsinsatser i detta avseende kommer att anpassas till 2030
agendan
för hållbar utveckling och “Addis Abeba Action Agenda”.
43. Vi beslutar att upprätta en mekanism för kapacitetsuppbyggnad i FN med utgångspunkt i befintlig
a
ini
tiativ, som stöder medlemsstaternas insatser i genomförandet av “Global Compact”. Det gör det
möjligt för medlemsstaterna, FN och andra inblandade aktörer, inklusive den privata sektorn och
filantropiska stiftelser, att frivilligt bidra med tekniska, ekono
miska och mänskliga resurser för att stärka
kapaciteten och främja samarbetet mellan flera partner. Mekanismen för kapacitetsuppbyggnad består
av:
a)
Ett verksamhetsnav som underlättar efterfrågestyrda, skräddarsydda och integrerade lösningar,
genom:
i.
rådgivning, bedömning och behandling av frågor från olika länder avseende utveckling av
lösningar
ii.
att identifiera de viktigaste genomförandepartnerna inom och utanför Förenta Nationernas
system, i linje med deras komparativa fördelar och operativa kapacitet
iii. koppla samma begäran med liknande initiativ och lösningar för direkt utbyte och potentiell
replikering där sådant finns och är relevant
iv.
säkerställa ett effektivt flerpartsgenomförande där också myndigheter ingår
v.
identifiera finansieringsm
öjligheter, bland annat genom att lansera en startfond
b)
En startfond för inledande finansiering för att realisera projektorienterade lösningar genom att:
i.
tillhandahålla startfinansiering, vid behov, för att snabbstarta specifika projekt
ii.
komplet
tera med andra finansieringskällor
iii.
ta emot frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna, Förenta Nationerna,
internationella finansinstitut och andra intressenter, inklusive den privata sektorn och
filantropiska stiftelser
c)
En global kunskapsplattform i form av en öppen online
datakälla genom att:
i.
fungera som en databas för bevis, metoder och initiativ
33
ii.
underlätta tillgänglighet till kunskap och utbyte av lösningar
iii.
bygga på GFMD
plattformen f
ör partnerskap och andra relevanta källor
44. Vi kommer att genomföra “Global Compact” i samarbete och partnerskap med migranter, det civila
samhället, migrant
och diasporagrupper, religiösa organisationer, lokala myndigheter och samhällen,
den privata sektorn, fackföreningar, parlamentariker, n
ationella människorättsinstitutioner,
Internationella Röda korset och Röda halvmånen, den akademiska världen, medier och andra inblandade
aktörer
45. Vi välkomnar generalsekreterarens beslut att inrätta ett FN
nätverk för migration för att säkerställa et
t
effektivt och enhetligt systemövergripande stöd för genomförandet, inklusive mekanismen för
kapacitetsuppbyggnad, samt uppföljning och översyn av “Global Compact” för att möta
medlemsstaternas behov. I detta avseende noterar vi att:
a)
IOM kommer att fu
ngera som koordinator och sekretariat för nätverket
b) nätverket kommer helt och hållet att dra nytta av den tekniska kompetensen och erfarenheten ho
s
relevanta enheter inom FN
systemet
c)
nätverksarbetet kommer att vara helt anpassat till nuvarande
samordningsmekanismer och till
ompositionering av FN:s utvecklingssystem
46.
Vi uppmanar generalsekreteraren att, med hjälp av nätverket, rapportera till generalförsamlingen
vartannat år avseende genomförandet av “Global Compact”, verksamheten i FN
systemet i detta
hänseende, liksom hur de institutionella arrangemangen fungerar.
47. Vi erkänner vidare den viktiga rollen hos statsstyrda processer och plattformar på global och r
egional
nivå för att främja den internationella dialogen om migration. Därför bjuder vi in “Global Forum on
Migration and Development” (det globala forumet
för frågor om internationell migration och utveckling)
och andra globala, regionala och interregionala forum för att tillhandahålla plattformar för
erfarenhetsutbyte avseende genomförandet av “Global Compact”, utbyta fungerande metoder vad gäller
politik o
ch samarbete, främja innovativa strategier och främja partnerskap med flera intressenter kring
specifika politiska frågor.

Den svenska översättningen.

FN på svenska

MÅL 1: Samla och använd exakt och disaggregerad data som grund för bevisbaserad Politik

MÅL 2: Minimera skadliga drivrutiner och strukturella faktorer som tvingar människor att lämna sitt ursprungsland

MÅL 3: Ge noggrann och snabb information i alla faser av migrationen

MÅL   4: Se till att alla invandrare har bevis på juridisk identitet och tillräcklig dokumentation

MÅL  5: Förbättra tillgänglighet och flexibilitet i vägar för regelbunden migrering

MÅL 6: Underlättar rättvis och etisk rekrytering och skyddsåtgärder som säkerställer anständigt arbete

 

MÅL 7: Adressera och minska sårbarheter vid migrering

 

MÅL 8: Spara liv och skapa samordnade internationella insatser för missade invandrare

 

MÅL 9: Stärka det transnationella svaret på smuggling av migranter

 

MÅL 10: Förhindra, bekämpa och utrota handel med personer i samband med internationell migration

 

MÅL 11: Hantera gränser på ett integrerat, säkert och samordnat sätt

 

MÅL 12: Stärka säkerheten och förutsägbarheten i migrationsprocedurer för lämplig screening, bedömning och hänvisning

 

MÅL 13: Använd immigrationsfängelse endast som ett mått på sista utväg och arbeta mot alternativ

 

MÅL 14: Förbättra konsulärt skydd, hjälp och samarbete under hela migrationscykeln

 

MÅL 15: Tillhandahålla tillgång till grundläggande tjänster för migranter

 

MÅL 16: Stöd migranter och samhällen för att uppnå full integration och social sammanhållning

 

MÅL 17: Eliminera alla former av diskriminering och främja bevisbaserad offentlig diskurs för att forma uppfattningar om migration

 

MÅL 18: Investera i kompetensutveckling och underlätta ömsesidigt erkännande av färdigheter, kvalifikationer och kompetenser

 

MÅL 19: Skapa förutsättningar för migranter och diasporor att fullt ut bidra till en hållbar utveckling i alla länder:

 

MÅL 20: Främja snabbare, säkrare och billigare överföring av överföringar och främja ekonomisk integration av invandrare

 

MÅL 21: Samarbeta för att underlätta säker och värdig återvändande och återtagande samt en hållbar återintegrering

 

MÅL 22: Fastställa mekanismer för bärbarhet av sociala trygghetsrättigheter och intjänade förmåner

 

MÅL 23: Stärka internationellt samarbete och globala partnerskap för säker, ordnad och regelbunden migration