Kickstarter-20180131_02

BTW…. re kickstarter

Planen

 

del 1: JPJ´s utredning dock bara rörande gruppvåldtäkter

JPJs utredning

del 2.  QUE hur göra och vad kommer man att få veta? N.B. om man gruppvåldtar kanske det man i förstone har i tankarna inte är normer…. vilka värderingar man har kanske inte är så svårt att räkna ut?

del 3. Låt RPC införa åtgärder och skippa att ha strategier som gör skillnad först flera år framåt…..

Förra kickstarter

Advertisements

Kickstarter 20180131_01

 

 

BTW lite länkar…
.
“För det första vill jag undersöka om den överrepresentation av män med ursprung i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien vid sexualbrott, särskilt vid gruppvåldtäkter, som tidigare forskning visat kvarstår.”
Stats från 2 000 visar på en stark över representation redan då . . MEN hur relevant är detta jämfört med nästan 20 år färskare statistik
I  vetenskaplig kontext är del 1 i kickstarter gamska eller samma lika som i JPJ´s rapport . . hur nu fakta från 4 000 domar skulle kunna vara olika… beats me!
del 2 i kickstarter
MEN om man läser uppdraget noga gäller det enbart de som definieras som “gruppvåldtäkter” finns detta begrepp i vår juridik?
Våldtäkt och kultur – En kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2012-2017 kommer jag att utföra en statistisk analys av samtliga domar i gruppvåldtäktsmål under åren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017
“För det andra vill jag analysera vilka värderingar och normer – vilken kultur – som de anklagade männen ger uttryck för.”
eftersom det kan röra sig om 10 000 GM, från dessa 4 000 domar,  blir det svårt att på kort tid göra denna analys….. och hur göra t.o.m. ser inte hur detta skall genomföras heller ja vetenskapligt alltså….. MEN om det bara gäller en delmängd dvs
 särskilt vid gruppvåldtäkter
blir det mindre data att hantera…..
“För det tredje vill jag ge förslag på åtgärder och strategier för att minska sexualbrotten i Sverige.”
Ja brott förekommer bevisligen 4 000 domar 2012-2017 visar detta…. och för att kunna minska så kan man ju antingen bara, som tidigare, tillämpa GSG-principen eller grunda på fakta från 2 dock strategier ger ju effekt först på flera års sikt… däremot åtgärder, om de genomförs, ger ju effekt direkt…..
.
Kort del 1 redan utförd då BRÅ inte gjort detta men JPJ privat utfört…
Om denna rapport används som referens är ju jobbet redan gjort… och ska man göra jobbet riktigt vetenskapligt skall man inte ens använda de domar som JPJ länkar till utan tillfråga varje domstol om domar….
ELLER så anses JPJ´s rapport tillförlitlig och då är del 1 redan klar…. S.I.C.
del 2 kräver gissningsvis år av studier rörande kultur et. al. under åratal… eller det kanske redan finns? Sedan blir ju problemet vilken kultur som skall användas i sammanställningen? För på indivitnivå i 10 000 fall blir det svettigt att hinna på ett halvår….
del 3 har inte redan vårt etablissemang redan addresserat detta under decennier…… och borde inte då allt annat redan ha prövats utom det icke PK?
OCH kommer då åtgärder som “gör jobbet” att införas…. taktiken såväl som strategin blir då enkel…
“Fortsätt så här!”
OCH tillagt efter att det blir ett byte av RPC… varför inte låta denna person vidta lämpliga åtgärder…. strategier är ju i framtiden så inte mycket värda idag…. kanske att del 3 är rent av “Back seat driving” dvs helt irrelevant….
incl från FB
BTW lite länkar…
kickstarter och upplägg/plan
länkar till vad som hittills gjorts i privat regi
.
Del 1 i Kickstarter
“För det första vill jag undersöka om den överrepresentation av män med ursprung i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien vid sexualbrott, särskilt vid gruppvåldtäkter, som tidigare forskning visat kvarstår.”
och
“Våldtäkt och kultur. En kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2012-2017”
.
I sann vetenskaplig kontext är del 1 i kickstarter samma lika som i JPJ´s rapport . . hur nu fakta från 4 000 domar skulle kunna vara olika… beats me! MEN om det bara gäller en delmängd av alla sexualbrott blir det mindre data “gruppvåldtäkter”
del 2 i kickstarter
“För det andra vill jag analysera vilka värderingar och normer – vilken kultur – som de anklagade männen ger uttryck för.”
eftersom det kan röra sig om 10 000 GM blir det svårt att på kort tid göra denna analys… eller är det bara delmängen “gruppvåldtäkter” som skall analyseras ….. och hur göra t.o.m. ser inte hur detta skall genomföras heller ja vetenskapligt alltså…..
“För det tredje vill jag ge förslag på åtgärder och strategier för att minska sexualbrotten i Sverige.”
Ja brott förekommer bevisligen 4 000 domar 2012-2017 visar detta…. och för att kunna minska så kan man ju antingen bara, som tidigare, tillämpa GSG-principen eller grunda på fakta från 2 dock strategier ger ju effekt först på flera års sikt… däremot åtgärder, om de genomförs, ger ju effekt direkt…..
MEN återigen om det bara rör sig om åtgärder för de brott som säges vara i fokus kanske det blir lättare att ha ett fåtal åtgärder?
.
Kort del 1 redan utförd då BRÅ inte gjort detta mar JPJ privat utfört…
Om denna rapport används som referens är ju jobbet redan gjort… och ska man göra jobbet riktigt vetenskapligt skall man inte ens använda de domar som JPJ länkar till utan tillfråga varje domstol om domar….
ELLER så anses JPJ´s rapport tillförlitlig och då är del 1 redan klar…. S.I.C.
del 2 kräver år av studier rörande kultur et. al. under åratal… eller det kanske redan finns? Sedan blir ju problemet vilken kultur som skall användas i sammanställningen? För på indivitnivå i 10 000 fall blir det svettigt att hinna på ett halvår…. återigen delmängden gör det tydligare, begränsar problematiken.
del 3 har inte vårt etablissemang redan addresserat detta under decennier…… och borde inte då allt annat prövats utom det icke PK?
OCH kommer då åtgärder som “gör jobbet” att införas…. taktiken såväl som strategin blir då enkel…
“Fortsätt så här!”
OCH bifogar länk till lite fylligare kommentarer…
bjornwiklund.wordpress.com/2018/01/31/kickstarter-20180131_01/

AH 03

 

Kickstarter

Har kommenterat detta ett tag… och i sak tycker jag att man skall få fritt uttrycka sina åsikter…. även om det finns en bias åt något håll (typ preferenser)
 
𝑭ö𝒓 𝒅𝒆𝒕 𝒇ö𝒓𝒔𝒕𝒂 𝒗𝒊𝒍𝒍 𝒋𝒂𝒈 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔ö𝒌𝒂 𝒐𝒎 𝒅𝒆𝒏 ö𝒗𝒆𝒓𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒗 𝒎ä𝒏 𝒎𝒆𝒅 𝒖𝒓𝒔𝒑𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒊 𝑵𝒐𝒓𝒅𝒂𝒇𝒓𝒊𝒌𝒂, 𝑴𝒆𝒍𝒍𝒂𝒏ö𝒔𝒕𝒆𝒓𝒏 𝒐𝒄𝒉 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒂𝒔𝒊𝒆𝒏 𝒗𝒊𝒅 𝒔𝒆𝒙𝒖𝒂𝒍𝒃𝒓𝒐𝒕𝒕, 𝒔ä𝒓𝒔𝒌𝒊𝒍𝒕 𝒗𝒊𝒅 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒗å𝒍𝒅𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓, 𝒔𝒐𝒎 𝒕𝒊𝒅𝒊𝒈𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒔𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒔𝒂𝒕 𝒌𝒗𝒂𝒓𝒔𝒕å𝒓.
Ja den senaste undersökningen i domar 2012-2017 presenterades av JPJ hösten 2017:
 
𝑭ö𝒓 𝒅𝒆𝒕 𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 𝒗𝒊𝒍𝒍 𝒋𝒂𝒈 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒗𝒊𝒍𝒌𝒂 𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒓 𝒐𝒄𝒉 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒆𝒓 – 𝒗𝒊𝒍𝒌𝒆𝒏 𝒌𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓 – 𝒔𝒐𝒎 𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒌𝒍𝒂𝒈𝒂𝒅𝒆 𝒎ä𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒓 𝒖𝒕𝒕𝒓𝒚𝒄𝒌 𝒇ö𝒓.
Kort det borde kunna besktivas som mångkultur…. för inte är ursprung annorlunda för icke kriminella väl?
 
𝑭ö𝒓 𝒅𝒆𝒕 𝒕𝒓𝒆𝒅𝒋𝒆 𝒗𝒊𝒍𝒍 𝒋𝒂𝒈 𝒈𝒆 𝒇ö𝒓𝒔𝒍𝒂𝒈 𝒑å å𝒕𝒈ä𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒐𝒄𝒉 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒆𝒓 𝒇ö𝒓 𝒂𝒕𝒕 𝒎𝒊𝒏𝒔𝒌𝒂 𝒔𝒆𝒙𝒖𝒂𝒍𝒃𝒓𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏 𝒊 𝑺𝒗𝒆𝒓𝒊𝒈𝒆.
Ja sådana åtgärder har väl implementerats i sekler i landet ända sedan vi hade någon typ av lag och ordning…
Tips: Följ svensk lag!
 
.

AH 03

Christer Bengtsson Ja eftersom utredningen, JPJ´s, har kopplingar till SD så kanske…. remarkabelt dock att upplägget i kickstarter är, del 1, väldigt lika JPJ´s…. ” kommer jag att utföra en statistisk analys av samtliga domar i gruppvåldtäktsmål under åren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017 med hänsyn till förövarens ålder och födelseland. ”
Remarkabelt dock också att uppläggen är så pass lika och det inte finns referens till de rön som JPJ presenterat…. say no more…..

AH 02

Christer Bengtsson Min kommentar försvann?? skriver igen.
JPJ har plockat fram offentlige domar, 4 000 st, under åren 2012-2017 från tingsrätter et. al. och sammanställt dessa på fritiden har inte läst att någon finansierat….
“Syftet är att ge en helhetsbild av härkomsten för dömda sexualbrottslingar i Sverige under
2012–2017 för att visa skillnader mellan landsgrupper, visa trender över tid samt bekräfta
om det många spontant tror om utlänningar och sexualbrottslighet verkligen stämmer. Jag
som genomfört undersökningen har ett Sverigedemokratiskt synsätt och gör inte anspråk på
att vara opartisk, däremot gör jag anspråk på att källdatan stämmer överens med verkligheten
och är statistiskt säkerställd”
MEN bearbetade data verkar FB ha svårt med….
så länken med 7bc i.st.f. XXX gör jobbet
jpj´s hemsida

PayBackTime

MickeCarlsson

“De som i generationer bott här ska betala kalaset men får (när de behöver hjälp) klara sig bäst de kan. En sorts främlingsfientlighet men åt andra hållet.”
.
Så det kan bli…
eller så blir det så länge man har det bra
och 
kan välja vilka andra som ska ha det bra
.
med andras pengar.

Betänk att vi skulle kunna dubbla UNHCR´s budget och dubbla alla pensioner för samma årliga nettosumma som vi nu spenderar på den verksamhet som pågår i landet……
. . . och de som verkar och har det gott genom att verka där vill gärna att det självspelande pianot inte stannar.
.
Beviljade UT har det senaste decenniet legat över och ibland mycket över
100 000 årligen…. senaste decenniet 1.1 miljoner…. årlig nettokostnad
säkerligen över 150 miljarder, mer än jobbskatteavdraget, kommuner säger att de behöver höja med ~6 skattekronor (10-20%) dock mindre då man nu sänker de kommunala pensionerna, staten höjer alla skatter de kan höja utan att göra det icke PK att ta bort jobbskatteavdraget (dock naggar man det i kanten)

 

KJ är något på spåren…..

 

Bloggen

Om antalet asylsökande är oförändrat vad gör att inte 2016 150 000 och 2017 135 500 beviljade UT inte skulle fortsätta pss?
.
Förslag i framtiden som borde ha genomförts för decennier sedan är värre än gammal skåpmat rent kontraproduktiva…..
.
Innan trenden rörande alla hemska siffror vänder utan åtgärderna bara minskar derivatan lite granna ger ju bara vid handen att det kommer att ta en längre och plåpgsammare tid innan någon väljer lösningar som vänder trenderna.
.
Grupp 3 och grupp 4 styr fortfarande mycket av besluten såväl som debatten……. på 20 år har det beviljats 2 miljoner UT….. och denna stora insamling av problem tänker man sig lösa med det som borde ha tillämpats för decennier sedan….. menar den som var 20 år för 20 år sedan är 40 år nu…..MEN så länge man är i någon form PK i sina lösningar fungerar det inte…..
.
Betänk att pensionärer har till stor del inte ens 20 år kvar vilket en reversering i samma takt som inflödet skulle behöva göras….
.
och bifogar det hemska
incl:
, den otroliga ineffektiviteten som våra politiker idkar….. eller finns en “Hidden agenda”? Förmodligen…
.
 
Det finns 65 miljoner flyktingar i världen
OKK ökande
UNHCR äskar 65 miljarder årligen för att ta hand om enligt 1.
UNHCR har svårt att från alla länder i världen få ihop dessa medel
Sverige tar hand om 150 000 årligen till en ackumulerad kostnad, persistent, på 20-30 miljarder
De senaste 20 åren har det beviljats 2 miljoner UT
Ackumulerad kostnad, persistent, årligen på 200-300 miljarder
Slutsats:
Sverige skulle ensamt kunna hjälpa alla världens flyktingar i stället för 1%, ackumulerat.
Dessutom skulle alla pensioner kunna dubbleras med de 200miljarder som blir över
kan det sägas tydligare?
Varför kan en enda i landet propagera för att vi hjälper årligen någon promille som dessutom förhindras att bygga upp sina respektive länder…?
Svar: “What’s in it for me” Ett HVB-hem för ensamkommande får mer än 1 miljon kr/år/capita och genererar en vinst på minst 10% netto… mer än en anställd/capita.
Vad ska en fattig i glesbygden göra då inte staten direkt kan skicka bidrag/lön för sysslor inom vård och omsorg t.ex. utan att införa ytterligare brukare…?