Livat värre….

Länken till FB
Länk till Expressen
….
En konsekvensanalys värd namnet har aldrig gjorts… annat än möjligtvis i det dolda en s.k. hidden agenda…..
OCH då etablissemanget inte kan förneka verkligheten längre . säger man “öppna era hjärtan”, “det blir lite tufft en kort tid”, “vi har varit naiva” jaa kärt barn har många namn….
.
Antingen är vårt etablissemang bemannat enbart av de i grupp 4 ja förutom Staffan Danielsson, Hanif Bali och ett par riksdagsledamöter till plus hela SD med några riktiga ädelstenar . .
OCH det man gör i ungdomligt oförstånd försvinner med åldern…..
Eller så har hela gänget förutom de av mig nämnda livat hela tiden i 40 år…. hemska tanke…
…..
Definition av grupperna:
Grupp 1.
Att se in i framtiden är berikande för då kan man både planera och i sent skede parera.
Grupp 2.
Att vänta tills facit är framme då är för sent för att påverka på riktigt
Grupp 3.
Att vänta tills någon annan läser och dessutom måste förklara facit är det alldeles för sent . . .
 
Grupp 4.
Då opinionssiffrorna och samhället rasar . . . . . då först blir det fart…….
Advertisements

Ännu en briljant krönika

MerigWager

Tack näe Stort Tack Merit Wager för att du orkat sprida kunskap om verkligheten i över 10 år… jag har bara sqatt mig in i tingens förhållanden sedan knapp 5 år.

Kan bara säga att beroende på det totala tendentiösa indoktrineringen som MSM (Expressen, Aftonbladet, SVT samt deras medlöpare som i olika skepnader och former har trakasserat vanligt folk till en total tystnad kanske till och med fosterställning pga övergreppen) så tar det lång tid innan poletten trillar ner….

Har på senaste åren skrivit och funderat och är just nu i ett bottom line resonemang….

de finns som i denna krönika helt groteska fakta rörande hur quislingar spelar med och följer strömmen i stället för att säga stopp. Ju svåra att övertala desto mer betalar etablissemanget för att de inom asylindustrin skall fortsätta spela detta spel…

Dock har de mest klipska av de i grupp 3 kommit till insikt och har börjat göra lappkast, N.B. inte politiker som i de flesta fall glatt skänker utsädet för att vara goda, för att de ser inte en framtid i det PK längre… finns ett antal dock inte MW ej heller  Thomas Gür t.ex. som sedan decennier på ett korrekt sätt fört fram sunt förnuft och konsekvensanalyser….

Mitt strå till stacken vars skörd än så länge har hamnat på hälleberget….

 1. Vi behöver invandringen för att förbättra demografin dvs. öka andelen barn och minska andelen äldre
 2. Vi ska av godhet hjälpa människor på flykt

Rörande pkt. 1:

Den invandring som skett sedan decennier har bestått, för varje kohort, av halva andelen barn jmf med inrikes födda och visserligen en stor andel i arbetsför ålder MEN endast hälften av de utrikes födda i arbetsför ålder kommer någonsin i ett helårsarbete (dock kan det fortfarande röra sig om såväl deltid som subventionerade jobb (undanträngnoingen där ja))

Så att förbättra demografin med kohorter innehållande halva andelen barn och dubbla andelen äldre och oi decennier tro på detta är inte totalt verklighetsfrämmande utan något bortom detta som inte kan nämnas….

Rörande pkt. 2.

Det finns 65 miljoner flyktingar i världen (och N.B. från UNHCR ökande) UNHCR behöver, ber om, 65 miljarder årligen för detta….får dock sällan hela denna summa utan mindre….

De beviljade UT årligen till Sverige är f.n. 150 000 men ökande exponentiellt med typ 7% årligen kostnad för ett enda års invandring 30 miljarder och detta persistent, kumulativt, livslångt dvs år 2 har vi skapat en årlig skuld på 60 miljarder osv….

Eftersom andra också ger pengar till UNHCR så skulle ett enda års nollande av UT till Sverige göra att UNHCR skulle ha medel enligt önskemål

Två års uteblivna beviljande skulle finansiera hela UNHCR´s behov persistent…

Dessutom ifall alla flyktingar får en dräglig tillvaro i läger så blir det enkelt att lära sig språket (kan redan), integreras (redan integrerade) osv. varför det som säges vara så förskräckligt för de som kommit till Sverige lätt då skulle kunna bytas till ett återvändande speciellt eftersom vår statsminister sagt att de som kommit till Sverige är ett “kompetensregn” så ett återvändande skulle naturligtvis få dessa länder att blöomstra igen….

Sverige har på 2 decennier, 20 år, beviljat 1.7 miljoner UT och andra länder inom EU också beviljat många dock inte så många som Sverige per capita….

Osså bottom line då:

Den nettokostnad för dessa 1.7 miljoner kommer NETTO, PERSISTENT att vara 170-340 miljarder årligen i generationer att tro att en ackumulerad ökning med 1.07% årligen av denna kostnad i ett land där tillväxten är väsentligen lägre skulle vara ens för ett barn trovärdigt finns inte utan antingen måste det bli en förändring på riktigt hösten 2018 eller så kommer kraschen…..

 

 

Kafka och Freud och små händer i en salig blandning…… Varför?

Kafka och Freud och små händer i en salig blandning……

 

 1. Ensamkommande, barn, 10 000
 2. Kostar 10 miljarder årligen de första åren
 3. Varje UT genererar en kostnad på 100-200 000 kr/capita netto årligen
 4. Antalet beviljade UT är årligen, 2016, 150 000 och ökande med exponentiellt 7% årligen i medel….
 5. Varje kohort, per år, ackumulerar alltså 15-30 miljarder extra varje år, och som ovan ökande med typ nästan 10% årligen
 6. De senaste 20 årens beviljandeav 1.7 miljoner UT har alltså skapat en persistent kostnad på 170-340 miljarder årligen….
 7. Denna invandring har genomförts sedan 30 år med mantrat att det föds för få barn i sverige och att vi är för många äldre i sverige
 8. Myt 1 krossad: Andelen barn bland urikes födda är persistent hälften av andelen barn bland inrikes födda…..
 9. Myt 2 krossad: Andelen de facto pensionärer är dubbelt så hög i gruppen utrikes födda (eller hemska tanke faktiskt ökande)
 10. Länk på detta:
 11. UNHCR säger att andelen flyktingar i världen ökar
 12. UNHCR behöver 65 miljarder för att ta hand om de 65 miljoner som f.n. finns i världen… men har svårt att “få ihop” så mycket
 13. Sverige spenderar alltså 5 gånger, FEM GÅNGER, så mycket som vad UNHCR behöver båda siffrorna årligen och N.B. detta är ÄEG nettokostnader pga den förda politiken.
 14. Sverige gör för groteskt mycket pengar sitt till flyktingar i världen genom att ta hand om ett par promille av den ökande skaran flyktingar i världen
 15. Sverige skulle för 20% av de pengar som asylindustrin kostar kunna finansiera hela UNHCR´s verksamhet med 20% av medlen…
 16. Sedan säga att inrikes födda med utrikiskt födda föräldrar . . förvisso så men inte så många och ingen empiri visar att sysselsättningen är högre i denna kohort…
 17. Lösning på problemn enligt våra etablissemang:
  • det behöver födas fler barn bland de med utrikiskt påbrå varför inte bland inrikes födda också?
  • HÖG PENSIONSÅLDERN bland de inrikes födda N.B. naturligtvis inte bland de facto pensionärer utan där snarare tvärtom….
 18. Någon som undrar hur politiker kan fortsätta detta för ärligt inte ens våra politiker tror på sagor utan fastmer tror på “What´s in it for me” mantrat, WII4M,

Lösningen är naturligtvis ett stopp för beviljande av UT och en repatriering på 100 000 + årligen….. för kan ett par hundra tusen ta sig till Sverige trots alla umbäranden som MSM påstår förevarit så borde en humanitär modern nation kunna klara fler att föra tillbaka till sina hemländer……

OCH naturligtvis behövs det kompetensregn som vissa från sin egen kompetens anser kommit till Sverige bäst i respektive hemland som ju fortfarande i mångt och mycket behöver all hjälp de kan få….

SAMTIDEN, AFGHANAMNESTIN – PUNKT FÖR PUNKT

Heimerson och #metoo: Aftonbladet har gjort det fria ordet en dödgrävartjänst

S är inte som en bläckfisk med 8 armar utan något med många fler tentakler . . . tyvärr oftast förklädda . . och utan kläder blir kejsaren snart upptäckt varande naken…. först från de naiva dock…..

Tommy Hanssons Blogg


Staffan Heimerson är inte nådig mot #metoo-rörelsen.

Tidningen Aftonbladet uppges ha avbrutit sitt samarbete med krönikören Staffan Heimerson sedan denne den 27 november 2017 publicerat en text där han starkt ifrågasätter den så kallade #metoo-rörelsen och därefter försvarat texten i tidningen Resumé. Vet inte om mina rader här blir så originella, men jag tycker ändå jag bör kommentera saken.

“Metoo häxjakt med drag av Stalins utrensningar”, konstateras rubriksvis i Heimersons krönika (ja, jag fördrar “krönika” framför det amerikaniserade “kolumn”) och man kan ana att redan här inte så få läsare med feministiska preferenser uppvisar tendenser till hjärtsvikt. https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Eo43MA/metoo-en-haxjakt-med-drag-av-stalins-utrensningar

Med “häxjakt” menar Heimerson det högst reella exempel i sitt slag som ägde rum i Salem i Massachusetts 1692-93, då tre kvinnor stämplades som besatta av Djävulen sedan de anklagats av två flickor. Fler än 25 personer avrättades och ett 20-tal fängslades innan häxpsykosen i Massachusetts var till…

View original post 696 more words

The future…. if we don´t act….

Samtiden the latest cost increase….

 

MEN alla som fått stanna har väl haft möjligheter till studier etc.?
Dessutom med det som är förtur, “gå före i kön”, positiv särbehandling, subventionerade jobb osv. osv.
Reslutat efter senaste decenniet…. utrikes födda har endast halva andelen barn jmf. inrikes födda och dubbla andelen pensionärer (incl. de facto pensionärer) jmf. inrikes födda och andelen som någonsin kommer i ett helårsarbete (dock både subventionerat såväl som deltid) är efter 15 år hälften av de i arbetsför ålder…. och det är fåfängt att tro att en invandring som persistent pågått på detta sätt i decennier skulle ge en förändring tvärtom snarare eftersom vårt etablissemang börjar mer och mer använda inträngning och positiv särbehandling för att “frisera” siffrorna… MEN nyanlända är inte nyanlända för evigt dvs även de som anlände för ett antal år sedan hamnar i den andra gruppen….
20 år, 1.7 miljoner beviljade UT och en årlig ökning exponentiellt på 7%… 20 år 4 gånger 30 år 8 gånger av det årliga på 40 000 för 30 år sedan dvs 300 000 beviljade UT årligen ett decennium framåt har vi alltså beviljat ytterligare 2 miljoner UT på ett decennium till till en ackumulerad kostnad på totalt 400-800 miljarder fortfarande NETTO eller per skattebetalare 80 000 kr/år eller 7 000 kr/månad netto….
.
Do the math..
.. leave all myths
…….NOW

Sviterna efter M, MP och S….

Naturligtvis är C, L, KD och V medlöpare

Samtiden, EN MINORITET STÖDER FÖRSLAG OM ATT ENSAMKOMMANDE SKA FÅ STANNA

Intressant:
– de som befinner sig i grupp 3/4 alltså spenderar främst andras pengar tror att vi “har råd”
– de i grupp 1, kallas verkligheten, har insett faktum…
– – varför inte låta de som spendera använda sina egna medel till detta
De två senaste decennierna med både S såväl som M har det beviljats 1.7 miljoner UT…. varje år praktiskt taget har etablissemangen uppnått nya “All time high” rörande UT . . 2016 165 000 typ.
Empiri i Norge såväl som Tyskland visar att netto kostar det per år och persistent 100-200 000 kr/capita…
165 000 beviljade UT ett år skapar en årlig kostnad NETTO i generationer på 16–32 miljarder, FÖR ETT ENDA ÅR MED DAGENS VOLYMER.
OCH förmodligen är bottom line ännu sämre eftersom de lösningar/försök/påhitt etc. som gjorts i decennier inte levererat det avsedda.
Ja och BTW för de 1.7 miljoner beviljade UT de senaste 20 åren blir då den årliga, persistenta nettokostnaden 170-340 miljarder.
Dessutom initialt, eftersom det tar lång tid innan de med UT kommer i någon form av riktigt arbete, är det dyrare netto naturligtvis, siffrorna är medel livslångt…..
Dessutom så önskar UNHCR för att ta hand om alla världens flyktingar cirka 65 miljarder just i år…. MEN antalet flyktingar ökar enligt UNHCR vilket betyder att vi i Sverige tar årligen hand om någon promille via UT . . för det är inte uppenbart att de som kommer till Sverige är flyktingar enligt UNHCR…..
Således gör inte vi skillnad…. trist….
Har vi medel att göra på annat sätt?
Ja, definitivt ja…
65 miljarder . . det vi adderar i årlig kostnad netto som ackumuleras är 32 miljarder….
0 UT i ett år ger utrymme för halva UNHCR´s behov (redan där kommer UNHCR att vara nöjda)
0 UT i 2 år ger utrymme för 65 miljarder dvs HELA UNHCR´s budget….
De vi under ett par decennier “tagit på oss” i kostnader för 1.7 miljoner UT skulle räcka till 300 miljoner flyktingar i läger på plats….
.
Dessutom så skulle det som benämnes utanförskap, svårt att få jobb osv försvinna….
OCH de bästa är att alla flyktingar skulle på ett effektivt sätt kunna bygga upp de länder som drabbats, ofrivilligt, av krig och elände….
..
Do the math (it´s not hard)
. . and leave all the myths folks….
De enda som drabbas är de som gjort siit rikliga bröd för dagen på denna, största företaget i landet, industri….

MP rules in fantasy…..

Förslaget

 

Ännu ett förslag som inte har logik utan fastmer ett försök till röster,
hoppas så inte blir fallet.
Bara ytterligare ett kryphål…..
en massa detaljer och undantag osv….
och om logiken är mer än 15 månader etc. så har man stora möjligheter att stanna ett antal år till och i min logik så blir det hela tiden svårare att få avslag….
Ett självspelande tyck synd om piano…..
Och ifall kommuner inte vill ta emot fler så brukar mer pengar till kommuner göra jobbet sas…. medan vi alla betalar…..

Ännu en dimridå för att förflytta vårt fokus från verkligheten till fantasin…..
.
Varje beviljat UT genererar livlångt en kostnad för landet på 100 – 200 000 årligen per capita, N.B. NETTO . . rör sig här om a priori 8 000 eller 1-2 miljarder MEN med anhöriga et. al. kan siffran hamna på 50 000 eller 5-10 miljarder årligen NETTO och de facto är alla anhöriga, eller flertalet, en generation äldre än dessa 10 000…..
att den förra regeringen i 8 år och denna regering som tog över och under 3 år också försökt lösa de problem som sedan ett decennium varit välkända ånyo försöker lösa ett olösligt problem…. är fåfängt eller ni vet vad….

dessutom som det sägs att dessa människor ska kunna utbilda sig och bidra….. varför inte utbilda dessa i respektive länder för att bygga upp de land som sägs vara i stort behov av detta?

At vi för en nettokostnad försöker anpassa i stället för att låta människor bygga upp sina egna länder är att dessa länder blir ännu mer i behov av unga arbetssamma människor dvs det skapas ännu mer av samma lika problem.
.
Att hjälpa på plats skulle kosta flerfaldigt mindre än att försöka skapa en “solskenshistoria” här i landet…… UNHCR kan för 65 muljoner klara sig på en budget på 65 miljarder varav man kanske erhåller hälften eller lite mer dvs ett enda års stoppad invandring till Sverige skulle frigöra kapital för att supporta UNHCR till fullo… sedan att vi på sikt skulle kunna spara ytterligare medel är självklart…. Som en, tror det var en UD-anställd som sade att det finns alldeles för många som det är mest synd om i världen MEN som vi inte ens bryr oss om . . detta är verkligen att sätta gruppen 65 miljoner flyktingar mot gruppen 10 000 i Sverige som fått vänta mer än 15 månader….. varför just 15 månader? varför inte 50 månader eller 5 månader…. för ärligt handläggningstiderna har alltid ansetts för länga i decennier… dock N.B. delvis på att tilden för MV hantering är och måste vara 1månad minst, sedan prövning i två instanser adderar ytterligare 4–6 månader….
.
Do the math
.. leave the myths…..
.
.