Vår tids Manhattanprojekt?

“… till amerikanska kryssningsmissiler mot en syrisk flygbas där över hälften av missilerna försvann spårlöst på vägen. ”
Precis för dessa kryssningsmissiler kunde redan vid introduktionen träffa en lastbil 50 mil bort….

anthropocene

Mänsklighetens utveckling genom historien började med att vi utvecklade förmågan att förlänga vår muskelkraft, så att vi kunde ta steget att bli överlägsna de övriga djuren. Vi började med hävstången, spjutet och svärdet för att sedan domesticera djur som likt hästen och oxen var starkare än vi själva. Vi uppfann hjulet och sedan krutet och nitroglycerinet. Vi utvecklade ångmaskinen och sedan förbränningsmotorn. Det sista stora klivet i denna utvecklingskedja, var när vi lyckades frigöra stjärnornas energikälla – kärnkraften.

Parallellt med mänsklighetens stegvisa utveckling av vår fysiska förmåga utvecklades även vår förmåga till konstruktivt tänkande. Vi utvecklade språket och skriftkonsten och skapade matematiken. Detta lade grunden för vår förmåga i jämförelse med övriga djur att ackumulera våra erfarenheter och föra dem vidare till kommande generationer. Naturvetenskapen utvecklades och lade grunden för de senaste stegen i utvecklingen av vår fysiska förmåga.

Albert Einsteins speciella relativitetsteori från år 1905 gav oss teoretisk kunskap…

View original post 1,370 more words