Omigen do the math….

Från det goda samhället

Min FB

 

“Över boken som helhet vilar frågan: Hur kunde det bli så här?”

Etablissemanget har bestått och består, bemannas, av personer i grupp 3 eller 4…
ELLER så, hemska tanke, är det bara ett spel för gallerierna för att få oss andra i ett oönskat läge….

I vilket fall som helst så kommer naturligtvis dessa att fortsätta driva samma agenda dvs de som förut heta vara god/hjälpa osv kommer nu att heta integration etc. etc. för att som ett spel för gallerierna påstå att de har lösningar…Pyttsan ingen i grupp 3 har en tänkt än mindre förstått vad som behöver göras….

UNHCR tar hand om en flykting i läger för 3 000 kr/år
I Sverige kostar det 300 000, minst, plus immateriella belastningar osså…
ATT kumulativt ta hand om 100 000 till Sverige under ett år skapar denna kostnad livslångt…. en årlig kostnad på 30 miljarder…. under ett decennium har en årlig kostnad på 300 miljarder ackumulerats….
S.I.C. Det finns 60 miljoner flyktingar i världen vilka då, om medlen används på plats, skulle tas om hand med 5 000 årligen….

Dvs bara det Sverige “tagit på sig” och som får landet att bli annat än avsett….
SKULLE PÅ PLATS TA HAND OM ALLA VÄRLDENS FLYKTINGAR.
Dessutom så är ju krig inte eviga dvs på plats i närområdet så kan de i läger börja bygga upp sina länder då det “krigats klart”

OCH dessutom så hjälper vi bara 1 miljon av de 60 miljoner flyktingarna dvs 1%
No one did the math …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s